Hlavní obsah

Národní park? Nedává to smysl, napsali lesníci. Z vlády si na ně dupli

Foto: Profimedia.cz

Známá hájovna Emilovna nedaleko Karlovy Vsi. I tady by měl být budoucí národní park.

Reklama

1. 6. 13:37

Generální ředitel Lesů ČR připouští, že své původní zásadní námitky proti vyhlášení národního parku na Křivoklátsku státní podnik v únoru stáhl pod politickým tlakem. Aby nebránil cílům uvedeným v programu Fialovy vlády.

Článek

Když loni Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo záměr vyhlásit národní park na Křivoklátsku, postavila se proti nejen většina starostů v regionu, ale také státní podnik Lesy České republiky.

Jeho generální ředitel Dalibor Šafařík ještě v prosinci proti chystanému národnímu parku vypíchl argument, že území Křivoklátska je minimálně posledních 250 let soustavně obhospodařováno lesníky a že jeho stav je v „zásadním rozporu“ s definicí pro vyhlášení národního parku.„Nejedná se o přirozené a člověkem málo ovlivněné či pozměněné ekosystémy,“ napsal Šafařík v námitkách, které mají Seznam Zprávy k dispozici.

Uvedl také například, že „hrozí reálné riziko napadení těchto porostů lýkožroutem smrkovým a jejich následné rozvrácení“, pokud by do režimu bezzásahového území byly zahrnuty smrkové porosty. A upozornil i na zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požáru.

Jenže letos 27. února – na samém konci lhůty stanovené pro vyjádření – podnik Lesy ČR tyto zásadní námitky zase stáhl. Ředitel státní firmy nezastírá, že to bylo pod politickým tlakem.

„Námitky k záměru vyhlášení národního parku Křivoklátsko jsme vzali zpět s tím, že respektujeme politickou dohodu směřující k naplnění programového prohlášení vlády,“ uvedl na dotaz Seznam Zpráv generální ředitel Šafařík.

Na čí pokyn své původní pádné argumenty proti národnímu parku stáhl, ředitel Lesů nesdělil.

Ministr životního prostřední Petr Hladík, jehož se Seznam Zprávy rovněž výslovně ptaly, zda ke stažení námitek došlo pod politickým nátlakem, uvedl: „Řídíme se programovým prohlášením vlády, které platí pro všechny resorty i jejich podřízené organizace – tedy i pro Lesy ČR.“

Nicméně ve státním podniku Lesy ČR, jemuž by se po vyhlášení parku zmenšilo území, kde hospodaří, tím odpor proti rezervaci neustal.

V posledních měsících tam podle informací Seznam Zpráv za přispění některých externích odborníků vznikl alternativní návrh, který místo parku počítá s vytvořením specializovaného lesního závodu. Předběžný návrh se základními parametry koluje mezi starosty.

Lesní hospodaření na Křivoklátsku by podle tohoto návrhu sice dále pokračovalo v režii Lesů ČR, ale na ochranu přírody by byl kladen daleko větší důraz. Skončil by třeba i pronájem honiteb soukromníkům.

Jak by fungoval křivoklátský lesní závod

  • Přímo řízený lesní závod Lesů ČR by vznikl na území stávající Lesní správy Křivoklát (18 tisíc hektarů lesa a k tomu nelesní pozemky).
  • Vygenerovaný zisk by měl směřovat do zlepšování přírodních podmínek a také do zázemí lesního závodu.
  • Tento závod by nežádal o kompenzaci újmy, kterou Ministerstvo životního prostředí poskytuje vlastníkům lesů ve vybraných chráněných lokalitách za „nehospodaření“.
  • Skončil by režim pronájmu honiteb (myslivost by byla realizována ve vlastní režii Lesů ČR).
  • Stát by ušetřil peníze, které mají jít na vybudování a provoz národního parku.
  • Možnost rozšíření stávajících národních přírodních rezervací v regionu a navázání užší spolupráce s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
  • Aktivní ochrana lesů proti škůdcům a požárům.
  • Aktivnější přístup k adaptaci lesních porostů na klimatickou změnu.

Zatím se zdá, že návrh specializovaného závodu má ze strany křivoklátských starostů o dost větší podporu než park. „Mně osobně to přijde jako dobrý kompromis, který by asi většina lidí přivítala,“ uvedl starosta obce Račice Tomáš Kohout.

Skončily by podle něj obavy, že většina dotčeného území se v rámci parku postupně přemění na bezzásahovou zónu, kam by lidská noha neměla vkročit.

Silný odpor v regionu dokumentuje i skutečnost, že nedávno uzavřenou petici proti parku, kterou organizovala iniciativa Otevřené Křivoklátsko, podepsalo 11 305 lidí a měl by se jí zabývat parlament. Někteří místní upozorňují i na to, že záměr s parkem už láká pozemkové spekulanty.

Foto: Seznam Zprávy

Návrh parku uvnitř nynější CHKO Křivoklátsko.

Lesy ČR se k uvedenému alternativnímu návrhu zatím oficiálně nevyjádřily, ač je o to Seznam Zprávy žádaly, jeho existenci ale potvrdil resortní ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).

„O této variantě (specializovaný lesní závod) pan ministr ví, jde o záložní variantu pro případ, že by neprošlo zřízení národního parku Křivoklátsko,“ uvedl mluvčí ministerstva Vojtěch Bílý s tím, že vedení ministerstva nyní prosazuje šetrnější hospodaření v lesích po celé ČR, nejen na Křivoklátsku.

Na jakém území lze vyhlásit národní park

Rozsáhlá území s typickým reliéfem a geologickou stavbou a převažujícím výskytem přirozených nebo člověkem málo pozměněných ekosystémů, jedinečná a významná v národním či mezinárodním měřítku z hlediska ekologického, vědeckého, vzdělávacího nebo osvětového, lze vyhlásit za národní parky.

(Citace ze zákona o ochraně přírody a krajiny, § 15)

O návrhu ale paradoxně dle vlastních slov nemá informace Nekulův už citovaný vládní i stranický kolega Petr Hladík, který má jako ministr životního prostředí vyjednávání o parku v popisu práce. „O žádném takovém návrhu nevím,“ uvedl Hladík.

Ministr stále považuje národní park za dobrou příležitost pro celé Křivoklátsko a chce i nadále jednat s představiteli obcí, aby se záměru nebránili (při zohlednění jejich námitek).

Naznačené politické postoje ukazují, že ani u nejvíce zainteresovaných lidoveckých ministrů není na věc jednotný názor.

Dle informací z kruhů KDU-ČSL by si park přál právě Hladík (který má v tomto zatím oporu i ve vicepremiérovi a předsedovi strany Marianu Jurečkovi), kdežto Nekula, jenž v minulosti sám byl starostou, více reflektuje postoj samospráv. A hájí zjevně i zájmy podřízených Lesů ČR, které s vyhlášením parku přišly o lesnicky velmi významné území České republiky.

Stále ale také platí, že nejvíce za park dlouhodobě bojují politici ODS v čele s poslancem a někdejším ministrem zemědělství Petrem Bendlem, jak to potvrzují i informace přímo z regionu, a sám Bendl svou aktivitu nerozporuje.

Foto: Facebook - Lesnický park Křivoklástko

V sobotu 20. května se u Karlovy Vsi konal pro rodiny už tradiční Den s Lesnickým parkem Křivoklátsko. Tento park nemá s národním nic společného, byl založen v roce 2010 jako jakýsi „trucpodnik“. A to pod heslem „Území pro přírodu i pro lidi“. Mezi zakladateli jsou i státní Lesy ČR.

O národním parku Křivoklátsko uvažovalo i opoziční hnutí ANO. Ve svém programu má uvedeno, že „po dohodě s regiony“ připraví jeho vznik. Teď ale bývalý ministr životního prostředí za toto hnutí (a nynější stínový ministr) Richard Brabec vyjadřuje pochybnosti, zda je možné park tlačit na sílu proti vůli místních, kteří na jeho území žijí.

„Situaci, kdy jsou proti vzniku parku prakticky všechny dotčené obce, považuji za velmi nešťastnou a zásadně komplikující jeho založení i budoucí fungování,“ říká Brabec.

O alternativě v podobě specializovaného závodu Lesů ČR zatím prý informace nemá.

Reklama

Doporučované