Hlavní obsah

Unikátní pacient. U prezidenta Zemana se střídá sedm sester

Foto: twitter.com/PREZIDENTmluvci

Prezident Zeman v těchto dnech jedná s kandidáty na nové ministry, jeho stav v Lánech permanentně sledují zdravotní sestry z privátní firmy.

Reklama

9. 12. 2021 7:45

Kdo se na zámku v Lánech stará o nemocného prezidenta a kdo péči platí? Kdyby byl Miloš Zeman odkázán jen na služby hrazené pojišťovnou, sestra by za ním mohla přijít na návštěvu nejvýše třikrát denně.

Článek

Už je to dva týdny, co byl chronicky nemocný Miloš Zeman po několikatýdenní hospitalizaci převezen z pražské Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) na zámek v Lánech. Péči o něj převzala soukromá společnost Senior Home Group, kterou majoritně vlastní česko-slovenská finanční skupiny Penta.

U hlavy státu se teď nonstop – 24 hodin denně a 7 dnů v týdnu – po dvanáctihodinových směnách střídá tým sedmi zdravotních sester. A jak už dříve uvedl člen vedení Senior Home Group Boris Šťastný, na péči ještě dohlíží vrchní sestra a také manažer kvality, který má mít pro případ potřeby k dispozici nutričního terapeuta.

Kdo náklady na tým a nebývalý rozsah domácí péče platí, Pražský hrad ani zástupci firmy zatím nevysvětlili. Co uhradí zdravotní pojišťovna a co bude muset vynaložit prezidentská kancelář?

„Poskytování informací souvisejících s úhradou zdravotní péče bez souhlasu pacienta je ze zákona zakázané. Ani pojišťovny proto neřeknou, kolik péče stála,“ reagoval na dotazy Boris Šťastný.

A otázky zaslané mluvčímu prezidenta Jiřímu Ovčáčkovi zůstaly zcela bez reakce.

Navzdory tomu lze minimálně obecnou odpověď najít.

Pokud totiž u prezidenta platí stejná pravidla jako u všech ostatních pojištěnců, z veřejného zdravotního pojištění se pokryjí nejvýše tři hodiny zdravotní péče v jednom dni. Zbytek musí jít na účet prezidentské kanceláře, a to podle smlouvy, kterou na péči o hlavu státu se společností Senior Home Group uzavřela.

Nejvýše tři návštěvy denně, u umírajících šest

Už zmíněný manažer Boris Šťastný vše dosud líčil tak, jako by tyto limity neexistovaly.

„Péče je hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění a péče, která by byla nad rámec systému veřejného pojištění, by byla hrazena (zvlášť). Pan prezident je standardně pojištěnou osobou a každý občan této země má právo na hrazenou péči ze systému veřejného zdravotního pojištění v rozsahu, který indikuje lékař a který pojišťovna v rámci regulačních mechanismů uzná,“ uvedl jménem Senior Home Group Boris Šťastný už dříve pro Seznam Zprávy.

Seznam Zprávy věc v obecné rovině konzultovaly s vícero specialisty na domácí péči a ti model proplácení popsali odlišně.

Jak uvedla prezidentka Asociace domácí péče ČR Ludmila Kondelíková, standardní postup je takový, že zdravotní pojišťovny uhradí nanejvýš tři návštěvy zdravotních sester u pacienta doma v jednom dni. Přitom každá návštěva je v rozsahu maximálně jedné hodiny.

„Je tam ale výjimka, když jde o umírajícího pacienta v terminálním stadiu, který obvykle potřebuje častější péči. Tam je možné až šest návštěv denně,“ doplnila k obecně platnému postupu prezidentka Kondelíková, jež spoluvlastní pražskou Agenturu domácí péče LUSI.

Osobně se prý ještě nesetkala s případem, že by si nějaká rodina platila dlouhodobě celodenní domácí zdravotní péči. Právě proto, že větší část by musela zaplatit ze svého.

„Pokud by tam měla být nonstop zdravotní služba 24 hodin, je to extrémně drahé. To si rodiny běžně nemohou dovolit. Jedna hodina práce sestry by vyšla minimálně na 500 korun. K tomu je ale třeba přičíst ještě příplatky za práci o víkendech a v noci, také náklady na dopravu,“ propočítává zběžně Ludmila Kondelíková, co by taková péče stála. Každý den by tak stál určitě přes 10 tisíc korun.

Sama prezidentka Asociace domácí péče něco podobného zažila jen jednou a to šlo pouze o krátkodobou péči. Vesměs se prý rodiny snaží co nejvíce nezdravotní péče o svého blízkého vyřešit vlastními silami.

Zásadní je totiž také to, že zdravotní pojišťovna může proplácet jen ryze odbornou práci odvedenou sestrami, jako jsou třeba převazy nebo podávání infuzí, léků či injekcí a podobně. A to přesně podle pokynů ošetřujícího lékaře, jenž pacienta propouštěl z nemocnice, nebo praktického lékaře (v případě Miloše Zemana se tak vše řídí podle šéfa ÚVN Miroslava Zavorala, který je prezidentovým ošetřujícím lékařem).

Rozdíl mezi zdravotní a sociální domácí péčí

Domácí zdravotní péče

  • Je poskytována všem bez rozdílu věku – od novorozenců po pacienty v terminálním stadiu života.
  • Je hrazena z veřejného zdravotního pojištění, pokud je indikována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici.
  • Vykonává ji kvalifikovaná zdravotní sestra, která dochází k pacientovi domů a provádí pouze zdravotní výkony dle indikace lékaře.

Sociální péče – osobní asistence

  • Je poskytována všem bez omezení věku i lidem se zdravotním postižením a seniorům.
  • Je hrazena z příspěvku na sociální péči, na který však nemá klient nárok automaticky. Je zapotřebí vyplnit příslušné formuláře, ve kterých jsou kolonky i pro ošetřujícího – praktického lékaře. Tento formulář se odevzdá na úřad práce v místě svého trvalého bydliště.

Zdroj: Asociace domácí péče ČR

Nikdy ale zdravotní pojišťovna podle Kondelíkové neproplatí pečovatelské služby, tedy ty práce, které se týkají třeba osobní hygieny, podávání stravy, pomoci v domácnosti atd. To si klient už musí platit sám.

Běžně takovéto služby z oblasti sociální péče poskytují i jiné agentury s jinými zaměstnanci (pečovatelkami), protože k tomu už není třeba tak kvalifikovaný personál jako u zdravotní domácí péče.

Pacient a jeho rodina ale mohou v tomto případě v závislosti na míře bezmocnosti požádat stát o příspěvek na péči. Ten činí od 880 až do 19 200 korun měsíčně. Jeho vyřizování (žádá se o něj na úřadu práce) obvykle ale zabere několik měsíců a proplácen je z kapitoly ministerstva práce a sociálních věcí, nikoliv ze zdravotního pojištění.

VZP: Stejný přístup ke všem

U které ze zdravotních pojišťoven je Miloš Zeman klientem, není veřejně známé.

S dotazy ohledně úhrad domácí zdravotní péče však Seznam Zprávy oslovily tři pojišťovny – Všeobecnou zdravotní pojišťovnu (VZP), Vojenskou zdravotní pojišťovnu a Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra.

Odpověď na konkrétní dotaz, co by v obdobném případě jako u prezidenta pojišťovna z nonstop péče zaplatila a co už by si musel pacient hradit sám, nakonec poskytla jen VZP. Ovšem fakticky ani ona žádné jasné vyjádření nedala.

„VZP tuto službu (domácí zdravotní péči) hradí všem svým klientům, u nichž je léčba pacientovi indikována praktickým nebo ošetřujícím lékařem. Hradí se dle rozsahu poskytovaných zdravotních výkonů, které indikuje praktický nebo ošetřující lékař, rozsah je u každého pacienta individuální. Výše úhrad za poskytované služby se řídí Úhradovou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR,“ reagovala mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Rozsah „doplňkových“ plateb za domácí péči o prezidenta republiky Miloše Zemana by měla obsahovat smlouva uzavřená mezi Senior Home Group a Kanceláří prezidenta republiky. Potíž je v tom, že zatím není veřejně přístupná. Nebyla založena do registru smluv (prezidentská kancelář má ze zákonné povinnosti zveřejňovat tyto dokumenty výjimku).

Jisté ale je, že zadání zakázky nepředcházelo žádné výběrové řízení. A to s tím odůvodněním, že jde o malý kontrakt.

„Jde o zakázku malého rozsahu, kdy zadavatel není povinen ji zadat v zadávacím řízení, musí však dodržet zákonné podmínky. Smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem, a to na dobu určitou od 25. 11. 2021 do 30. 4. 2022. Smlouva předpokládá, že Kancelář prezidenta republiky uhradí poskytovateli domácí zdravotní péči v rozsahu, ve kterém tato péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění,“ citoval tento týden Český rozhlas z vyjádření prezidentské kanceláře.

Reklama

Doporučované