Hlavní obsah

Jak je postaráno o prezidenta v Lánech? Nonstop je k dispozici sestra

Foto: ČTK

Jednatel Senior Home Group Boris Šťastný.

Reklama

25. 11. 2021 14:57

Vedle sestry se zpočátku budou o prezidenta starat i dvě manažerky. Jedna se zaměřením na péči a druhá na kvalitu. Boris Šťastný, jednatel společnosti Senior Home Group, přibližuje domácí péči o Miloše Zemana.

Článek

Ještě před tím, než prezident Miloš Zeman opustil během čtvrtečního dopoledne Ústřední vojenskou nemocnici, dorazily do zámku v Lánech tři vozy pečovatelské služby Senior Home Group.

Nemocnice v tiskové zprávě uvedla, že právě tato společnost přebírá plnou zodpovědnost za „poskytování domácí zdravotní péče“.

Jednatel společnosti a bývalý poslanec za ODS Boris Šťastný popisuje pro Seznam Zprávy, že se zdravotní sestry i nadále budou řídit pokyny ošetřujícího lékaře, kterým je profesor Miroslav Zavoral působící i jako ředitel Ústřední vojenské nemocnice. „Sestry vykonávají činnosti právě na pokyn lékaře. A pod jeho pravidelnou kontrolou,“ vysvětluje Šťastný.

Jak došlo k tomu, že vaše společnost převzala péči o prezidenta? Kancléř Vratislav Mynář mluvil o tom, že vás kontaktovala jeho kancelář.

Mohu potvrdit, že nás Kancelář prezidenta republiky oslovila.

Je stanovený nějaký časový rámec, jak dlouho o prezidenta budete pečovat?

Domácí zdravotní péče je druh zdravotní péče v přirozeném sociálním prostředí pacienta, která je vždy indikovaná zdravotnickým zařízením, respektive ošetřujícím lékařem. Čili bude záležet výhradně na ošetřujícím lékaři, panu profesoru Zavoralovi a zdravotnickém zařízení – Ústřední vojenské nemocnici – kteří tuto péčí indikují, jak dlouho budou pokládat za účelné a nezbytné, aby domácí péče o pana prezidenta v jeho domácím prostředí probíhala.

Chápu ale správně, že většinou jde o dlouhodobou péči?

Nemusí to tak být. Nehovořím teď o panu prezidentovi, protože to bych se dotknul poskytování zdravotních služeb a informací z nich, které nemohu podle zákona poskytovat, ale obecně je domácí péče poskytovaná pacientům, kteří jsou propuštěni obvykle z nemocničního prostředí. Je poskytovaná všeobecnými sestrami a je vždy poskytovaná na základě ošetřovatelského plánu a přesných pokynů ošetřujícího lékaře. Sestry vykonávají činnosti právě na pokyn lékaře. A pod jeho pravidelnou kontrolou.

Co se týče délky, je to velmi různorodé. Může to trvat několik dní, ale i týdnů a případně i měsíců. A záleží to na tom, jak dlouho pan profesor Zavoral uzná za vhodné, aby taková péče byla účelná a poskytovaná. A samozřejmě záleží na pacientovi. Pacient poskytuje svůj kvalifikovaný souhlas. To znamená, že i pacient musí dát souhlas s poskytováním péče.

Kdo platí péči o prezidenta

Péče o Miloše Zemana v Lánech bude hrazena ze zdravotního pojištění. Výdaje navíc pokryje smlouva mezi Kanceláří prezidenta a poskytovatelem služby.

Zdroj: ČTK

Zrána je zaznamenané, že do Lán dorazily tři automobily s logy vašich společností. Kolik lidí bude o pana prezidenta pečovat?

Mohu potvrdit, že domácí péče, kterou poskytujeme, je v tuto chvíli zajištěna jednou zdravotní sestrou, která bude vždy přítomná po celých 24 hodin. Současně máme manažerku péče a manažerku kvality, které alespoň zpočátku budou po dobu náběhu provozu dohlížet několik hodin denně na celý proces ošetřovatelské péče.

Jinak řečeno, panu prezidentovi je k dispozici vždy kteroukoliv denní i noční dobu jedna všeobecná sestra. Podle zákoníku práce se v rámci týmu sestry samozřejmě střídají.

Zajišťujete jen personál, tedy zdravotní sestry, nebo i nějaké technické zdravotnické vybavení?

Pouze zopakuji, že je to standardní zdravotní péče. To znamená, že je poskytovaná všeobecnými sestrami. Jsou to naši zaměstnanci, a to k tomu můžu říct. Cokoliv bych řekl o průběhu péče dál, tak to není možné bez souhlasu pacienta.

Co se týče délky péče, je to velmi různorodé. Může to trvat několik dní, ale i týdnů a případně i měsíců. A záleží to na tom, jak dlouho pan profesor Zavoral uzná za vhodné, aby taková péče byla účelná a poskytovaná. A samozřejmě záleží na pacientovi. Pacient poskytuje svůj kvalifikovaný souhlas. To znamená, že i pacient musí dát souhlas s poskytováním péče.
Boris Šťastný, jednatel Senior Home Group

Jak se tento typ péče proplácí a je možné říct, jaká je cena?

Péče je hrazena ze systému veřejného zdravotního pojištění a péče, která by byla nad rámec systému veřejného pojištění, tak by byla hrazená. Pan prezident je standardně pojištěnou osobou a každý občan této země má právo na hrazenou péči ze systému veřejného zdravotního pojištění v rozsahu, který indikuje lékař a který pojišťovna v rámci regulačních mechanismů uzná. Co by bylo nad rámec této indikace, tak je samozřejmě ze zákona možné, aby bylo uhrazeno.

A v tomto případě je 24hodinová péče hrazená z veřejného zdravotnictví?

Já jsem odpověděl, tak je možné. Máme k dispozici dvě možnosti. První možnost je do rozsahu hrazeného ze systému zdravotního pojištění – bude hrazené ze systému zdravotního pojištění. Pokud by byla péče nad rámec, tak bude hrazena mimo systém.

Reklama

Doporučované