Hlavní obsah

Babiš je v evidenci majitelů uveden chybně, stěžuje si poslanec soudu

Foto: Michal Šula, Seznam Zprávy

Soud dostal podnět, podle něhož by měl prošetřit, zda je Andrej Babiš uveden v evidenci skutečných majitelů správně.

Reklama

11. 1. 2022 13:55

Andrej Babiš je evidován u firem z holdingu Agrofert a Synbiol jako takzvaný koncový příjemce. Poslanec Jakub Michálek tvrdí, že by měl být uveden jako osoba s koncovým vlivem.

Článek

Článek si můžete pustit také v audioverzi.

Pražský městský soud dostal podnět, podle kterého by měl ověřit, zda je poslanec a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) uveden správně v evidenci skutečných majitelů.

Babiš je v ní zaevidován u firem z holdingu Agrofert a Synbiol jako takzvaný koncový příjemce. Podle podnětu, který podal pirátský poslanec Jakub Michálek, by však měl být v této evidenci jako osoba s koncovým vlivem.

„Finální audit Evropské komise ke střetu zájmů dospěl k jednoznačnému závěru, a sice, že Andrej Babiš je skutečným majitelem i ovládající osobou v koncernu Agrofert a může projevovat ve společnostech z koncernu Agrofert rozhodující vliv,“ uvedl Michálek v tomto podnětu.

Rozdíl je v tom, že zatímco koncový příjemce má především právo na podíl na zisku či jiných vlastních zdrojích ve výši alespoň 25 procent, tak osoba s koncovým vlivem může rozhodovat o veškerém majetku.

Mluvčí holdingu Agrofert Pavel Heřmanský uvedl, že probíhající soudní řízení nekomentují. Podle něho jsou však údaje všech jejich společností zaevidovány správně.

„Koncern Agrofert podniká eticky v souladu se zákonem a dodržujeme všechny právní předpisy. Zápisy provedené do evidence skutečných majitelů společností Agrofert i všemi společnostmi koncernu Agrofert jsou v souladu s platnou právní úpravou,“ doplnil Heřmanský.

Mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig napsal, že se k podanému Michálkovu podnětu nemůže vyjadřovat. Popsal tak pouze, jak obecně soud v podobných případech postupuje.

V případě, kdy soud nějakou nesrovnalost zjistí, tak nejprve vyzve firmu, aby ji vyvrátila nebo ji do konkrétního data v evidenci upravila. Teprve v případě, když to neudělá, tak hrozí pokuta. Ta může dosáhnout až do výše 500 tisíc korun.

„Pokuta je však ukládána až příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností v rámci správního řízení, nikoliv soudem v průběhu řešení nesrovnalosti,“ doplnil Wenig.

Ve zmíněném podnětu Michálek napsal to, co už loni v září uvedli do rozhodnutí úředníci z Černošic. Ti prověřovali, zda porušuje Babiš zákon o střetu zájmů v případě vlastnění médií.

Zdejší referent odboru přestupků Vladimír Vyskočil do dokumentu taktéž napsal, že Andrej Babiš je v evidenci skutečných majitelů špatně zaevidován v jednom ze svých svěřenských fondů.

„V evidenci skutečných majitelů u obviněného (Andreje Babiše) dle výsledku provedeného dokazování podle ustanovení statutu svěřenského fondu chybí údaj o tom, že současně je i osobou s koncovým vlivem,“ uvedl referent odboru přestupků Vladimír Vyskočil.

Podle tohoto rozhodnutí udělil úřad Babišovi pokutu 250 tisíc korun. Jenže tu nakonec bývalý premiér nemusel zaplatit, protože Středočeský kraj původní rozhodnutí zrušil. Podle něho neměl úřad v Černošicích případ Babiše a jeho médií nyní řešit. Šlo totiž už o druhé projednávání, stejnou kauzu rozhodovaly Černošice a střední Čechy už před dvěma lety.

Reklama

Doporučované