Hlavní obsah

Houby za miliardy. V některých zemích by Češi za svou vášeň draze zaplatili

Foto: Getty Images

Sběr hub patří v Česku k tradičním aktivitám.

Reklama

7. 7. 20:02

Lidé si loni odnesli z českých lesů plody za 5,6 miliardy – nejčastěji houby, borůvky a maliny. Počet houbařů meziročně klesl, přesto Česko patří k zemích zaslíbeným. Některé státy množství hub, které si lze nasbírat, omezují.

Článek

Ačkoli si Češi loni domů přinesli tuny hub za miliardy, celková návštěvnost lesa podle údajů Ministerstva zemědělství mírně poklesla. V rekordním roce 2020 se v průměru do lesa vypravil každý Čech 36krát, loni to již bylo o dvě návštěvy lesa na obyvatele méně.

„Návštěvnost lesa je výrazně místně diferencována, což souvisí s dostupností z velkých sídel, rekreační přitažlivostí a vybaveností, lesnatostí i s výskytem lesních plodin. Návštěvnost lesů ve Středočeském kraji je výrazně vyšší oproti ostatním krajům, což je ovlivněno návštěvami lesa obyvateli Prahy,“ komentuje výsledky průzkumu Ministerstvo zemědělství v dosud neveřejné zprávě o stavu lesa a lesního hospodářství za rok 2021.

V dotazníku, který pro ministerstvo zpracovávala Česká zemědělská univerzita, odpovídalo tisíc respondentů z celého Česka. 64,7 procenta z nich uvedlo, že alespoň jednou měsíčně les navštívili. O rok dříve jich bylo 70,5 procenta. „Zároveň vzrostl počet lidí, kteří nechtějí nebo nemohou les navštěvovat ze 7,8 % v roce 2020 na 11,1 % za rok 2021,“ doplňuje zpráva ministerstva.

Šest kilo hub do domácnosti ročně

Do lesa se nejčastěji chodilo na houby (74,8 % domácností), borůvky (55,4 %), maliny (39,9 %) a ostružiny (38,7 %). Nejmenší zájem byl o brusinky (9,5 %) a bezinky (14,3 %), což se meziročně nezměnilo.

Ve srovnání s výjimečným rokem 2020 však počet houbařů loni poklesl. „V intenzitě sběru lesních plodin také existují značné rozdíly mezi kraji, což je způsobeno přírodními vlivy, intenzitou sběru domácnostmi i počtem obyvatel (domácností) připadajících na jednotku výměry lesní půdy přístupné veřejnosti (tj. zejména bez lesů ve správě Ministerstva obrany),“ doplňuje ministerstvo.

Z uvedených dat také vyplývá, že za loňský rok zvládli Češi nasbírat přes 20 tisíc tun hub –⁠ na jednu sbírající domácnost tedy připadá 6,07 kilogramu sesbíraných hub ročně. Vedle toho bylo dalších 6 800 tun borůvek či přes tři tisíce tun malin. Dohromady si tak lidé z lesa odnesli 35 200 tun plodů, což je o sedm tun méně než loni.

„Objem sběru lesních plodin v letech výrazně kolísá. Je totiž silně ovlivněn jejich úrodou, která závisí hlavně na počasí. Slabší produkce naopak zvyšuje jednotkové ceny lesních plodin,“ uvádí dokument.

Nejhojnějším během sledovaného období byl pro houbaře a sběrače lesních plodů rok 1995, kdy nasbírali téměř 60 tisíc tun lesních plodů. Oproti tomu byl nejméně úspěšným rok 2008, kdy si lidé odnesli pouhých 23 tun lesního bohatství.

Pokud bychom přepočítali tuny lesních plodů na peníze, loni si lidé odnesli z českých lesů a hájů suroviny za 5,6 miliardy korun. Meziročně cena plodů klesla o necelé dvě miliardy korun. Nejvíce bylo opět hub (za 2,9 miliardy korun) a borůvek (za 1,2 miliardy korun).

V ceně lesních plodů se však většina dotazovaných neorientuje. „Nejznámější jsou ceny borůvek (cenu uvádí 50,2 %), malin (31,9 %), hub (24,4 %), ostružin (20,3 %),“ vypočítává výroční zpráva.

V západní Evropě s rozmyslem

Česká republika dlouhodobě platí za houbařskou velmoc a Češi se opakovaně řadí k nejaktivnějším houbařům světa. Jak ale ukazuje projekt Evropa v datech, houbaření bez regulí, na něž jsme zvyklí, mezi celoevropský standard nepatří. Neomezený sběr hub je běžný spíše pro východoevropské země. V západní Evropě je množství hub, které si lidé smějí z lesa odnést, často omezeno.

Například v Rakousku nesmí sběr hub překročit dvě kila a přesně stanoven je také čas, kdy je návštěvníkovi umožněno se do lesa vydat. U našich německých sousedů se situace liší v jednotlivých spolkových zemích. Například v Sasku může pokuta za porušení zákazu sběru hub v chráněných oblastech dosáhnout až 50 tisíc eur.

Vůbec nejpřísnější regulace platí v Nizozemsku, které je jedinou zemí Evropské unie, kde je zákaz sběru hub v jakémkoliv množství. Porušení tohoto zákazu pak podle místních zákonů znamená pytláctví, za které může ve výjimečných případech hrozit i měsíční odnětí svobody. Také v oblíbeném Chorvatsku je třeba se na návštěvu lesa předem připravit. Pokud chce někdo houbařit, musí mít předem sjednané speciální povolení, které je nutné každoročně obnovovat.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované