Hlavní obsah

Jaký je intimní život Čechů? Odpovědi z unikátního průzkumu

Foto: Shutterstock.com

Obyvatelé Česka jsou se svým intimním životem spíš spokojeni. Ilustrační fotografie

Reklama

8. 3. 13:39
aktualizováno • 8. 3. 17:21

Kolik partnerů za život vystřídáme, jak často máme sex a které neobvyklé praktiky si našly cestu do našich ložnic? Výzkum od společnosti Behavio také zjišťoval, jestli obyvatelé Česka rádi sledují porno.

Článek

Začneme od začátku, konkrétně od začátku sexuálního života. V jakém věku zažívají běžně obyvatelé Česka svoje „poprvé“? V průměru přibližně v 17,5 roku. „Věk prvního sexu v Česku se už několik dekád pohybuje kolem 18. roku. O trochu dříve to bývá u žen, o trochu později u mužů,“ upřesňuje Markéta Šetinová, psychoterapeutka specializující se na seznamování a vztahy.

Většina lidí začíná se sexem až po patnáctém roce, tedy za oficiální hranicí, kdy může jedinec dát se stykem vědomý souhlas. Jen osm procent respondentů stihlo svoji sexuální premiéru před touto lhůtou.

Graf zachycuje, že u mužů je první sex více rozložen až do věku 26 let (muži ojediněle uváděli svůj první sex i po 40. roce věku, ale celkový podíl nečiní ani jedno procento).

Časnější začátek se sexem častěji vede k promiskuitě

U celkově promiskuitnějších lidí, kteří měli víc než 16 sexuálních partnerů za život, je dvakrát větší pravděpodobnost, že začali pohlavně žít už před patnáctinami.

V žádné jiné věkové skupině není podíl raně sexuálně aktivních tak vysoký jako mezi lidmi, kterým je dnes 25–34 let. Většina z nich prožila pubertu pod vlivem hypersexualizované kultury devadesátých let.

Současní nejmladší (18–⁠24 let) jsou se začátkem sexuálního života zdrženlivější, pouze tři procenta z nich měla sex před patnáctinami. „Zahraniční výzkumy ukazují, že dnešní mladí lidé začínají se sexem v průměru později než jejich rodiče. Tento trend se dává mimo jiné do souvislosti s rozšířením chytrých telefonů, které přesouvají komunikaci i vztahy on-line,“ říká Markéta Šetinová.

Muži mají za život 11 partnerek, ženy 9 partnerů

Průměrně mají muži za život 11 sexuálních partnerek (či partnerů) a ženy devět. „Tato čísla je ale třeba brát s rezervou. Zaprvé nás může klamat paměť a zadruhé máme tendenci si čísla upravovat dle společenských norem. Ženy si někdy sexuální partnery ubírají a muži zase přidávají. Navíc definice sexuálního partnera je na respondentovi,“ vysvětluje Markéta Šetinová.

Náhled na minulost prostřednictvím sexuality

Minulý režim přistupoval k výzkumu sexuality překvapivě vědecky, ukazuje kniha Politika touhy. Při jejím čtení se zdá paradoxní, kolik kvalitních dat dnes máme – a jak málo a špatně s nimi pracujeme.

Aktuální výsledky ukazují, že nejčastěji lidé spali se dvěma až pěti partnery (to se týká 35 % respondentů). Druhé nejčastější „skóre“ je šest až deset partnerů. Necelá desetina je (dosud) pohlavně věrná jednomu člověku. Data jsou zprůměrovaná za všechny věkové kategorie.

Zároveň je potřeba dodat, že v dotazníku Behavia se 89 procent respondentů identifikovalo jako heterosexuálně zaměřených, zbytek je gay, bisexuální či uvádí svoji orientaci v rámci dotazníku jako „jiné“.

Ženy jsou s intimním životem spokojenější

Každý desátý muž není vůbec spokojen se svým intimním životem, naproti tomu jen osm procent žen. Celkově ženy (63 %) uvádějí vyšší spokojenost než muži (59 %). Obecně jsou tedy obyvatelé Česka se stavem svého intimního života spíš spokojeni, než nespokojeni.

Že nejsou spokojeni vůbec, říkají častěji lidé nad 55 let. Možná to souvisí s celkově nižší frekvencí. Ukazuje se také, že dobrý sex si člověk navzdory zažitým stereotypům za peníze nekoupí –⁠ příjem na kvalitu intimního života nemá žádný vliv.

Přátelství s výhodami? Polovina populace ho provozuje

Přátelství, ve kterém občas dojde k nějakým intimnostem, zná takříkajíc „na vlastní kůži“ zhruba půlka populace. Tento druh vztahu udržují nejčastěji lidé ve věku 25–⁠34 let, naopak mezi lidmi nad 55 let poznal takovýto vztah jen málokdo. Ryze tělesný vztah bez emočního pouta, kde jde jen o sex, poznalo 18 procent lidí, pravidelně jej vyhledává šest procent. Většina se ale shoduje, že pro ně to není.

Četnost sexu je velmi individuální záležitost, což se odráží i v tomto výzkumu. Ve zprůměrovaných datech se rýsují tři nejčastější scénáře: sex několikrát týdně, několikrát za měsíc a málokdy.

Libido se přirozeně mění s lety. Platí, že mladší ročníky v reproduktivním věku mívají sex častěji. Mezi 18letými až 24letými je oproti průměru skoro třikrát víc „náruživců“, kteří mají sex denně. Ve skupině 25letých až ⁠34letých je dvakrát víc každodenních sexuálních akcí, než je průměr. Nicméně nejčastěji stačí v tomto věku intimní styk několikrát týdně. U věkové kategorie 35–⁠44 let je nejčastější odpovědí „několikrát za měsíc“. Pak už frekvence s věkem klesá a mezi seniory 65+ je nadpoloviční většina těch, kteří mají sex několikrát ročně nebo méně často.

Jak Češi koukají na porno

Nadpoloviční většina populace si alespoň občas pustí pornografické video, přičemž nejčastěji ho sledují lidé o samotě. Muži jsou skoro dvakrát větší konzumenti těchto videí než ženy.

U starších ročníků (nad 55 let) je sledování pornografie velmi málo rozšířené. Nejvíc jsou erotickému obsahu navyklí mladí ve věku 18–⁠24 let. Ostatně v době, kdy přišli do puberty, už měli bohatý výběr on-line zdarma ve svých mobilech. Pro předchozí generace byl pornografický materiál obtížněji k dostání a zatížený horší pověstí.

Ve věkové skupině 45–⁠54 let vede skupinový sex a kategorie MILF. Lidé v tomto věku vyhledávají českou produkci. Mezi 55–⁠64 lety vede kromě české pornografie také romantická. Tito lidé nesledují skupinový sex ani pornografii s teenagery. Ve skupině 65+ se obecně moc pornografická videa nesledují. Lidé nefandí lesbické ani teenagerovské kategorii, výjimečně si přehrají video české či romantické.

Mezi muži a ženami se velmi liší i zvyklosti autoerotiky. Ve srovnání se ženami pravidelně masturbuje skoro dvakrát víc mužů. U žen je to spíše příležitostně než pravidelně. A nezanedbatelná část se sobě nevěnuje nikdy. „Rozdíl v masturbaci mužů a žen se ve výzkumech objevuje často. Je otázkou, zda je to spojeno s nižší sexuální potřebou, nebo zda je masturbace u žen stále více stigmatizovaná než u mužů, a ženy ji tedy nedělají, nebo se k ní v průzkumech nepřiznávají,“ doplňuje Markéta Šetinová.

Ženy chtějí finančně zajištěného manžela

V porovnání priorit se ukázal největší rozdíl v tom, jak ženy a muži považují za důležité, aby byl jejich protějšek finančně zajištěný. Pravděpodobně počítají s tím, že pokud budou mít děti, neuplatní se naplno ve své profesi a neuplatní ani své dosažené vzdělání. S příjmy pak jsou tradičně odkázány na to, co vydělá jejich manžel či partner.

Kvantitativní výzkum na vzorku 1000 respondentů reprezentativních pro českou on-line populaci provedla agentura Behavio. U mladších věkových kategorií je pravidelně on-line téměř 100 %. U nejstarší kategorie 65+ je to 40 %. Podrobná data jsou dostupná v aktualizovaném a rozšířeném Behavio Atlasu Čechů.

Reklama

Doporučované