Hlavní obsah

Index insolvencí: Čeká se na definitivní podobu státních podpor

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

30. 6. 8:46

Česká ekonomika se vyrovnává s důsledky pandemie covid-19. Seznam Zprávy ve spolupráci s analytiky ze společnosti CRIF připravily nový index, který ukazuje, jak krize aktuálně dopadá na firmy a podnikatele.

Článek

Index insolvencí Seznam Zpráv vychází z dat analytické společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. Číslo vyjadřuje poměr počtu insolvenčních návrhů (zahájení insolvenčních řízení) všech typů subjektů, tj. insolvenčních návrhů u právnických osob, fyzických osob – podnikatelů a fyzických osob zahájených v posledním týdnu ve srovnání s týdenním průměrem insolvenčních návrhů v roce 2019.

V grafu je patrný pokles zejména v posledním týdnu března, v dubnu a v květnu (od 13. týdne). Omezení v souvislosti s opatřeními vlády se pravděpodobně odrazila i v práci soudů a institucí, které pomáhají lidem i živnostníkům s přípravou návrhu na oddlužení. Relativně nízký počet insolvenčních návrhů v dubnu a v květnu odráží očekávání, jak bude vypadat definitivní podoba podpory státu (věcně a časově) nejen pro živnostníky, ale i pro lidi (vliv na jejich koupěschopnou poptávku) a firmy (vliv na odbyt zboží a služeb).

Nově vyhlášená insolvenční řízení se týkají zvlášť právnických osob, fyzických osob (FO) a fyzických osob – podnikatelů (FOP).

U právnických osob se každé řízení vždy týká jednoho subjektu. U FO a FOP se kombinují údaje o IČ a osobě (každá FOP s IČ je také zároveň osoba) – tyto případy jsou přiřazeny jen k FOP. U fyzických osob jsou dost často uvedeni manželé, v takovém případě je ale řízení počítáno jen jednou.

U obou typů fyzických osob obsahuje 95 procent návrhů na bankrot návrh na řešení formou oddlužení.

Vyhlášení znamená již prohlášený úpadek. Jde o tyto stavy: prohlášený konkurz, v úpadku, povolená reorganizace, prohlášený konkurz po zrušení vrchním soudem, povoleno oddlužení.

Ke každému jednacímu číslu se bere vždy jen první z výše uvedených možností.

Co se změnilo v osobních bankrotech

Osobní bankrot (oddlužení) je jedním ze způsobů řešení úpadku. Může ho využít jen fyzická osoba a právnická osoba, která není považována za podnikatele a (až na výjimky) nemá dluhy z podnikání. Dluhy z podnikání nejsou překážkou zejména tehdy, kdy s oddlužením souhlasí věřitel těchto dluhů.

Oddlužení navrhuje dlužník k insolvenčnímu soudu, což je krajský soud dle místa bydliště.

V poslední době prošla možnost oddlužit se za státního dohledu třemi zásadními změnami. Jedna se týká způsobů oddlužení, druhá doby trvání, třetí pandemie koronaviru.

„Novela přinesla větší zájem o oddlužení a umožnila dlužníkům, kteří by dříve na oddlužení nedosahovali, aby se zbavili svých dluhů,“ informuje Ondřej Preuss, zakladatel služby Dostupnyadvokat.cz. Mírnějších podmínek mohou nově využít i lidé, kteří do oddlužení vstoupili ještě před účinností dané novely a byli zasaženi dopady koronavirové pandemie.

Způsob oddlužení

Do 31. 5. 2019 bylo možné provést oddlužení buď zpeněžením majetkové podstaty (beze změny), nebo plněním splátkového kalendáře. Tedy u splátkového kalendáře v zásadě nedocházelo ke zpeněžení majetku, k tomuto došlo jen tehdy, kdy to výslovně prohlásil dlužník a navrhl insolvenční správce. Od 1. 6. 2019 však je zpeněžení majetkové podstaty i součástí plnění splátkového kalendáře.

Podle Romana Tomka, advokáta kanceláře Sedláková Legal, je tato změna pro dlužníka rizikovější. Dříve měl v podstatě jistotu, že pokud plnil splátkový kalendář, o svůj majetek nepřišel. Nyní je plnění splátkového kalendáře spojeno se zpeněžením majetkové podstaty, takže majetek dlužníka již není „hájený“ a může dojít například k prodeji vozidla či nemovitostí.

Doba trvání

Do 31. 5. 2019 platilo, že oddlužení v zásadě trvalo pět let a během této doby museli nezajištění věřitelé dostat alespoň 30 procent pohledávek, nižší uspokojení bylo možné jen se souhlasem těchto věřitelů. Nebyly zde ani výslovné úlevy pro starobní důchodce nebo invalidní osoby.

Druhá ze změn může být v některých případech méně výhodná pro věřitele. „Dlužníkovi dává více možností, jak oddlužení ukončit. Buď hrazením větších částek kratší dobu, nebo i ukončení bez uhrazení dříve vyžadovaných 30 procent,“ podotýká Roman Tomek. Dále se dostává poměrně zásadní úlevy starobním důchodcům a invalidním osobám. Naopak u věřitele hrozí, že v důsledku oddlužení neobdrží ani dříve až na výjimky povinných 30 procent.

Koronavirové změny

Poslední změny byly přijaty v důsledku koronaviru s platností od 24. 4. 2020. Zásadní je, že dlužník na sebe nemusí podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dostal do úpadku. Nově je stanovená lhůta, že návrh lze podat až po uplynutí šesti měsíců od ukončení mimořádného opatření, nejpozději však do 31. prosince 2020. Pokud dlužník neplní v důsledku mimořádných opatření předepsanou částku dluhu, nemusí též dojít ke zrušení oddlužení, jak je obvyklé.

Nezabavitelné částky

Od 1. dubna 2020 se také zvyšuje nezabavitelná částka na 6908 Kč, od 1. července 2020 se zvyšuje na 7771,50 Kč. „Dále pak částka na každou vyživovanou osobu činí od 1. dubna 2020 1727 Kč a od 1. července 2020 to bude 2590,50 Kč,“ uvádí Ondřej Preuss.

Sdílejte článek

Seznam.cz zavádí tlačítko Líbí se

Dejte redakci i ostatním čtenářům vědět, jaký obsah stojí za přečtení.

Články s nejvyšším počtem Líbí se se budou častěji zobrazovat na hlavní stránce Seznamu a přečte si je více lidí. Nikomu tak neuniknou zajímavé zprávy.

Reklama

Doporučené