Hlavní obsah

Papež zavedl nová pravidla ohledně sexuálního násilí. V Česku už platí dávno

Papež František vydal opatření proti sexualnímu obtěžování uvnitř církve. (Video: Valérie Dvořáková, AP, Reuters)

 

Reklama

9. 5. 2019 18:31

Kněží i řeholní osoby jsou napříště povinni okamžitě nahlásit církevnímu představenému nebo přímo Vatikánu sexuální zneužívání jak dětí, tak dospělých či jeho krytí. Je to obsaženo v dekretu, který vydal ve čtvrtek papež František.

Článek

Kněží i řeholníci musejí představenému oznámit, pokud se dozvědí anebo pokud chovají „opodstatněné podezření“ o tom, že duchovní zneužil nezletilého či dospělého nebo že přechovává dětskou pornografii. Stejné pravidlo platí v případě, že někdo v církevní hierarchii takové činy kryje. Dosud k ohlášení takových věcí zavazovalo pouze svědomí. Nový papežský dekret nicméně nestanovuje postih, pokud uvedené delikty nenahlásí.

Nový církevní normativní akt, závazný pro celou katolickou církev, ukládá každé diecézi, aby do června 2020 zavedla jednoduchý a přístupný systém přijímání informací o zneužívání. Místní církevní organizace nemají váhat se zapojením světských odborníků do vyšetřování. Těm, kteří přečin nahlásí, i obětem zneužívání a obtěžování bude zajištěna ochrana.

O případné peněžní náhradě pro oběti se dekret nezmiňuje.

Dekret se ale konkrétně České republiky podle České biskupské konference nijak nedotkne. Česká katolická církev do své směrnice zařadila povinnost nahlašování případů sexuálního obtěžování už před čtyřmi lety. „Pro nás to taková novinka není. My už jsme s touto věcí počítali od roku 2015,“ řekla Seznamu Monika Klimentová, mluvčí České biskupské konference. „My jsme teď v procesu, kdy celý ten dokument analyzujeme a jsme připraveni naši interní směrnici, na základě toho dokumentu, změnit a aktualizovat,“ dodala Klimentová.

Dokument také určuje maximální délku vyšetřování, vymezuje čas, v němž musí na jeho výsledky reagovat Vatikán, a umožňuje přečiny nahlásit i zpětně. Nově rovněž stanovuje postup v případě, že obvinění se týká biskupa, kardinála anebo řeholního představeného.

Věk dospělosti dekret nejvyššího představitele římskokatolické církve posouvá v kanonickém právu z 16 na 18 let.

Dekretem Vos estis lux mundi (Vy jste světlo světa) papež František reaguje na vlnu skandálů spojených se sexuálním zneužíváním a jeho krytím, s nimiž se katolická církev musí vypořádat po celém světě i v samotných špičkách své hierarchie.

V prosinci například papež vyloučil z řad svých poradců australského kardinála George Pella, který je obviněn ze sexuálního zneužívání v minulosti, a chilského kardinála Franciska Javiera Errázurize, který je podezřelý, že kryl sexuální a psychické zneužívání mladistvých páchané jedním z chilských katolických kněží.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované