Hlavní obsah

Rafajova svévole? Ústecký kraj vyzval vládu k návrhu na jeho odvolání

Foto: ČTK/Šálek Václav

„Zastupitelstvo zohlednilo zkušenosti Ústeckého i jiných krajů s přezkumnou činností ÚOHS v oblasti veřejných zakázek, která nezřídka vykazuje znaky svévole,“ uvedl na Rafajovu (na snímku) adresu náměstek hejtmana Jaroslav Komínek.

Reklama

24. 6. 2020 10:21

Zastupitelstvo Ústeckého kraje vyzvalo vládu k podání návrhu na odvolání předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petra Rafaje. Kraj žádá o reformu rozhodovacích mechanismů v rámci úřadu.

Článek

Rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) ohledně veřejných zakázek podle náměstka hejtmana pro dopravu Jaroslava Komínka není transparentní a má znaky svévole.

Podle mluvčího ÚOHS je výzva nepodložená.

„Zastupitelstvo zohlednilo zkušenosti Ústeckého i jiných krajů s přezkumnou činností ÚOHS v oblasti veřejných zakázek, která nezřídka vykazuje znaky svévole. ÚOHS v řadě případů postupuje netransparentně, bez kritického posouzení přebírá tvrzení různých stěžovatelů a diktuje zadavateli, jaké plnění by měl poptávat. Zadávací řízení jsou pak ze strany ÚOHS rušena mimo jiné i kvůli legitimním požadavkům, které jsou na trhu běžné a pro dodavatele lehko splnitelné, popřípadě jsou zcela triviální,“ řekl Komínek.

Ústecký kraj naposledy pořídil několik desítek autobusů a další chtěl koupit. Antimonopolní úřad ale nákup zastavil a kraj si je musel pronajmout.

Úřad podle Komínka postupuje netransparentně, bez kritického posouzení přebírá tvrzení různých stěžovatelů a diktuje zadavateli, jaké plnění by měl poptávat. „V důsledku toho jsou zadavatelé často nuceni poptávané plnění přizpůsobovat nikoliv svým potřebám, ale požadavkům dodavatelů, což popírá smysl veřejného zadávání, vede k plýtvání s veřejnými prostředky a zpravidla k neúměrným průtahům,“ uvedl Komínek.

Zastupitelstvo Ústeckého kraje požaduje, aby vláda připravila návrh zákona, jehož předmětem bude systémová reforma rozhodovacích mechanismů v rámci ÚOHS. Zároveň zastupitelstvo vyzvalo Asociaci krajů ČR, aby se na přípravě takové reformy podílela.

Mluvčí ÚOHS Martin Švanda uvedl, že výzva Ústeckého kraje je zcela nepodložená. „Zadavatelé si neuvědomují, že smyslem zákona o zadávání veřejných zakázek je zajistit co nejširší soutěž o veřejnou zakázku. Pokud nastavením zadávacích podmínek omezují okruh dodavatelů, kteří se mohou zakázky zúčastnit, pak je zcela namístě, že úřad svým rozhodnutím uloží zadavateli nápravné opatření nebo pokutu,“ uvedl mluvčí Švanda.

U úřadu ale v současnosti běží i další řízení, jež se Ústeckého kraje týká. „Lze se domnívat, že výzva Ústeckého kraje má sloužit pouze jako nátlak na předsedu ÚOHS, který bude v nejbližší době rozhodovat o rozkladu proti pokutě ve výši 18 milionů korun uložené Dopravní společnosti Ústeckého kraje. Zadavatel v tomto případě uzavřel neoprávněně rámcové dohody a navazující kupní smlouvy na nákup autobusů v jednacím řízení bez uveřejnění, a zcela tak vyloučil soutěž o zakázku,“ dodal mluvčí ÚOHS.

Předsedu ÚOHS na návrh vlády jmenuje a odvolává prezident republiky.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované