Hlavní obsah

Práva ZČU v Plzni přešla na on-line výuku, ostatních osm fakult učí prezenčně

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

24. 11. 17:14

Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni přešla na on-line výuku. Vedení fakulty takto rozhodlo s ohledem na sílící epidemii koronaviru a také na skutečnost, že charakter vyučovaných předmětů změnu způsobu výuky umožňuje.

Článek

„Dalších osm fakult zatím vyučuje prezenčně. Vzhledem k různému typu vyučovaných předmětů je případný přechod na on‑line výuku v kompetenci vedení fakult,“ uvedla mluvčí univerzity Šárka Stará.

„Výuka na fakultě právnické bude probíhat v prostředí Google Meet dle platného rozvrhu. Jde tedy o synchronní formu, kdy je prezenční výuka realizována distančními prostředky,“ vysvětila mluvčí.

Dalších osm fakult univerzity zatím vyučuje prezenčně. „Hlavně v prakticky zaměřených předmětech nelze prezenční formu plnohodnotně nahradit formou on-line,“ uvedla Stará. Některé fakulty ve snaze zabránit šíření nemoci covid-19 zpřísňují pravidla účasti na přednáškách a seminářích, například zavedly povinnost nosit respirátory během výuky bez ohledu na počet osob, které se jí účastní.

Pedagogická fakulta stanovila vyhláškou děkana, že u některých předmětů může výuka probíhat on-line. „Vedoucí katedry má povinnost zvážit rizikovou skupinu vyučujícího, množství studentů v předmětu, infrastrukturu výuky, charakter předmětu a návaznost na další rozvrhové akce. Vyučování vždy probíhá synchronní formou,“ řekla mluvčí.

Vyhláška děkana pedagogické fakulty umožňuje také dělenou výuku ve dvou skupinách studentů. Cílem je snížit množství studentů prezenčně přítomných na jednom předmětu. V dělené výuce se mají studenti střídat v lichých a sudých týdnech. Skupina, na kterou připadne týden bez prezenční výuky, se vzdělává distančně, organizovaným samostudiem nebo hybridně, tedy on-line připojením k prezenční výuce, dodala mluvčí.

Západočeská univerzita, která působí jako jediná veřejná vysoká škola také v Karlovarském kraji, má na devíti fakultách asi 11 500 studentů.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované