Hlavní obsah

Bílinskou školu hlídá kvůli problémovým dětem bezpečnostní agentura

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační foto.

Reklama

5. 5. 2022 22:06

Základní školu Za Chlumem v Bílině na Teplicku hlídá bezpečnostní agentura. Radnice, pod niž škola spadá, zavedla tento krok kvůli stupňující se agresivitě některých žáků.

Článek

Starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová (ANO) chce, aby školy měly větší pravomoci. Nynější podoba inkluzivního vzdělávání je podle ní špatně nastavená.

Zda bude dítě chodit do běžné školy, nebo do specializované školy, určuje jeho zákonný zástupce. Podle starostky jde o součást inkluzivního vzdělávání, kdy má právo do běžné školy docházet každé dítě. „My voláme po tom, aby škola měla více pravomocí, aby mohla u těch dětí, které jsou nevzdělatelné, které mají psychiatrické poruchy, říct, že nejsou určeny pro to, aby chodily do běžné třídy,“ uvedla Bařtipánová. Podle ní by bylo řešením to, že by pro tyto děti vznikaly specializované třídy v běžných školách.

Do školy Za Chlumem dochází zhruba 20 až 30 problémovým dětí, z nichž některé mají jak podle starostky, tak podle ředitelky školy Barbory Schneiderové, psychiatrické poruchy. Jejich rodiny jsou často nefunkční. Děti šikanují své spolužáky i učitele. Nejkritičtější situace je každoročně v šestých a sedmých ročnících.

„V letošním roce bych řekla, že se jedná hlavně o sedmé ročníky. Jedná se o ničení majetku školy, slovní napadení spolužáků a učitelů, kouření na toaletách, cílené narušování výuky, ponižování učitelů a dalších zaměstnanců, kyberšikana, nerespektování pokynů, neadekvátní a nepředvídatelné reakce některých žáků, naprostá nepřizpůsobivost se režimu školy,“ vyjmenovala ředitelka problémy, se kterými se ve škole denně setkává.

Školu také trápí skryté záškoláctví, hlavně na prvním stupni. „Zde pak vzniká předpoklad školního neúspěchu, a pokud rodina nespolupracuje a nepřijme nastavená opatření, přichází školní neúspěch a již zde je zárodek budoucího problémového chování… Vina rozhodně není v těch dětech, ty za to nemůžou,“ upozornila Schneiderová. Podle ní děti často žijí v nevhodném rodinném prostředí.

Vedení města hledá se školou řešení od roku 2019. Radnice proto do školy povolala dva sociální pracovníky, po návratu žáků do školy po několika pauzách kvůli pandemii se ale situace zhoršila. „Ačkoliv sociální pracovníci mají efekt, tak jsme přistoupili k posledním dvěma možnostem, které jako zřizovatel a škola máme, s tím, že škola si financuje ze svých zdrojů kamerový systém ve společných prostorech a město na sebe vzalo odpovědnost za bezpečnostní agenturu,“ uvedla starostka.

Školní dohledová služba dochází do školy teprve pár dní, podle starostky jsou už teď vidět pozitivní výsledky. „Funguje zejména na druhém stupni základní školy a má to efekt třeba u toalet, kde jsou žáci vpouštěni pouze po určitém počtu, aby se nemohli srocovat na toaletách, aby tam ti nevzdělatelní žáci s psychiatrickými poruchami nemohli připravovat nějaké útoky,“ uvedla Bařtipánová. Podle ní se do školy vypravují také agresivní rodiče některých dětí, kteří slovně napadají ředitelku školy, dohledová služba je však už u vchodu slovně usměrní.

Situace na bílinské základní škole se podepisuje nejen na dětech, které mají o vzdělání zájem, ale také na zaměstnancích. Řada z nich už své místo opustila a najít za ně náhradu je velký problém. „Pokud o tom nebudeme mluvit a budeme dělat, že se toto ve školách neděje, tak to jednou může dospět k tomu, že na školách nebude mít kdo učit a děti se nebudou mít kvůli nedostatečné kapacitě kde vzdělávat, nebo se na té škole něco vážného stane,“ dodala starostka.

Reklama

Doporučované