Hlavní obsah

Rok bez školy. Které ročníky postihlo omezení výuky nejvíce

Foto: Getty Images

Ilustrační fotografie.

Reklama

11. 3. 2021 20:31

Před rokem se kvůli pandemii poprvé zavřely školy a během následujících měsíců se podmínky výuky často měnily. Seznam Zprávy zjišťovaly, které ročníky strávily nejvíce času ve škole, nebo naopak na distanční výuce.

Článek

Za letošní i minulý rok dohromady se ve škole nejčastěji sešly první a druhé ročníky základních škol. Nejméně naopak do školy chodili studenti středních škol, kteří nebyli v závěrečném ročníku.

K prvnímu uzavření škol došlo 10. března minulého roku od šesté hodiny večer. První celý vyučovací den bez přítomnosti žáků a studentů ve školách tedy byl 11. březen.

K postupnému návratu dětí do škol docházelo od 11. května. Jako první se začaly vracet deváté ročníky základních škol – žáci se měli připravovat na přijímací zkoušky na střední školy, účast na výuce byla dobrovolná. Koncem května a začátkem června se přidaly i ostatní ročníky.

Vzhledem k podobným výjimkám z opatření vlády nelze počet dní distanční výuky vztáhnout na každého jednoho studenta či žáka. Grafy ukazují celkové počty vyučovacích dnů, bez víkendů a prázdnin, a počty dnů distanční výuky, tedy těch, kdy žáci podle nařízení vlády nemohli chodit do školy.

V září začala prezenční výuka, 12. října ale skončila

Po prázdninách se rozběhla výuka na základních i středních školách v plném rozsahu. Žáci a studenti měli povinnost nosit roušky na chodbách a v jídelnách.

S příchodem takzvané druhé vlny se však školy musely 12. října opět uzavřít. Na druhých stupních základních škol se mohla nejprve konat střídavá výuka, ale od 14. října přešly na distanční výuku všechny ročníky středních a základních škol.

K uvolnění došlo až od poloviny listopadu. Postupně od 18. listopadu začaly navštěvovat školy první a druhé ročníky prvního stupně, koncem měsíce je následoval celý první stupeň a deváté ročníky základních škol. Od 7. prosince se prezenční výuky mohly účastnit i zbylé ročníky středních škol.

Se začátkem nového roku byla umožněna prezenční výuka pouze prvním a druhým ročníkům, což platilo až do 27. února. Od následujícího pondělí přešli i nejmladší žáci opět na distanční výuku.

V průběhu první poloviny školního roku byla vyhlášena i některá původně neplánovaná volna. Podzimní prázdniny se například prodloužily o celé dva dny (26. a 27. října), vánoční byly také o dva dny delší. Posledním vyučovacím dnem minulého roku tak byl 18. prosinec.

Zvláštní kategorie: vysokoškoláci

Pravděpodobně nejmenší možnost využít prezenční výuku ale měli vysokoškolští studenti. Poprvé se vysoké školy uzavřely – stejně jako základní a střední – 11. března minulého roku.

V případě vysokých škol lze ale vypočítat počet dní distanční výuky obtížněji vzhledem k odlišným harmonogramům, zkouškovým obdobím, kdy výuka neprobíhá nebo individuálním rozhodnutím jednotlivých vysokých škol a jejich fakult. Například Mendelova univerzita v Brně zavřela areál školy již 3. března minulého roku.

První uvolnění přišlo 20. dubna, týkalo se ale pouze studentů vyšších ročníků, kteří potřebovali navštěvovat školu kvůli dokončení studia. V jedné místnosti jich mohlo být maximálně pět. O týden později se toto opatření rozšířilo i na studenty ostatních ročníků. Od 11. května se výuky na vysokých školách mohlo účastnit až 15 lidí.

Definitivně byly vysoké školy opět uzavřeny 12. října a standardní prezenční výuka se od té doby nekoná.

Reklama

Doporučované