Hlavní obsah

Covid změní známkování. Školy mají od 1. září učit v jiném režimu

Foto: Profimedia.cz

Školy dostaly návod, jak učit od 1. září –⁠ koronavirus změní rozvrhy, známkování i režim na chodbách či v jídelnách.

Reklama

18. 8. 2020 12:28

Ministerstvo školství počítá s tím, že pro některé žáky nebude návrat do školy jednoduchý. Učitelé by proto neměli začít známkováním a tlakem na jejich výkon, píše se v manuálu, jak se mají školy v novém školním roce zařídit.

Článek

S rouškami a dezinfekcí na chodbách, ale jinak v co nejběžnějším režimu. Tak má podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) vypadat výuka v novém školním roce. Vyplývá to z manuálu, který ministerstvo rozeslalo ředitelům škol a který mají Seznam Zprávy k dispozici.

V první řadě by žáci neměli být pod tlakem doučit se vše, co na konci minulého školního roku nestihli. Učitelé by neměli začínat velkým testem, který by děti nutil se látku „našprtat“. Není tedy pokyn naučit je všechno, co se loni nestihlo, naopak se nabízí příležitost k dlouho diskutovanému seškrtání osnov.

„Získaná zkušenost s novými formami výuky a nový pohled na RVP/ŠVP (rámcový vzdělávací plán/školní vzdělávací plán, pozn. red.) může být očistným procesem kritizovaného přetížení žáků učivem a rychlejšího zavedení žádoucích změn,“ píše se v průvodním dopise podepsaném ministrem Plagou.

MŠMT spolu s pedagogickými fakultami a Člověkem v tísni připravilo program praxí studentů pedagogických fakult, kteří by měli vypomáhat s doučováním dětí na základních školách.

S jakými novinkami by tedy měli žáci a jejich rodiče v novém školním roce počítat? Změny shrnujeme v následujícím přehledu.

Zahájení školního roku

Školy zahájí činnost v plném rozsahu, ministerstvo nijak neomezuje počet dětí, žáků či studentů ve třídách a dalších skupinách. Není nutné vyplňovat prohlášení o bezinfekčnosti a žádný předpis ani neupravuje pohyb před budovou školy.

Roušky

Nošení roušek bude povinné na chodbách i v jídelnách. Ve třídách a samozřejmě během samotného oběda je ale bude možné odložit. Učitelé v rizikové skupině budou smět nosit roušky či respirátory a dodržovat bezpečný odstup, nárok na distanční výuku ale nemají.

Známkování

Ministerstvo počítá s tím, že návrat do škol bude pro některé děti obtížný. Manuál vyjmenovává stresové faktory, jako je ztráta pravidelného režimu, obava o své zdraví či zdraví blízkých, nová socioekonomická situace v rodinách, ztráta přátel, ukončení některých zájmových aktivit, ale i riziko vyššího výskytu šikany a užívání omamných látek. Učitelé proto mají s žáky pracovat co nejvíc individuálně, zbytečně je nestresovat a vyhnout se i známkování.

Projděte si celý manuál pro školy, jak učit od 1. září:

+11

„V prvních týdnech doporučujeme ověřovat dosažené znalosti bez nutnosti hodnocení známkou, reflektovat dosažený pokrok u každého žáka, nezvyšovat tlak na okamžitý výsledek. Zvláštní pozornost by měli dostat především žáci, kteří měli nepříznivé podmínky pro vzdělávání, téměř nebo vůbec se ho neúčastnili anebo výrazně zaostávají,“ píše se v průvodním dopise k manuálu.

Počítače pro online výuku

Základní školy dostanou peníze na počítače podle jednoduché rovnice: počet učitelů krát dvacet tisíc korun. Prostředky v celkové výši 1,2 miliardy ale nejsou určeny pouze pro učitele, školy by za ně měly nakoupit do zásoby počítače pro žáky, kteří se dostanou do karantény a nebudou mít vlastní vybavení.

Nezisková organizace Česko.Digital uspořádala sbírku počítačů pro rodiny, kde chybí. Materiály MŠMT doporučují školám zařídit podobnými způsoby počítače pro všechny potřebné.

Výlety a soutěže

Přinejmenším v prvním pololetí se zruší sportovní soutěže a omezí ty ostatní. Celostátní soutěže, které pořádá MŠMT, letos ministerstvo vůbec nevyhlásí. Meziškolní soutěže a turnaje, které si školy pořádají samy, manuál doporučuje odložit na druhé pololetí.

Školní výlety a soutěže nejsou zakázané. Školy ale musejí počítat s tím, že se může změnit epidemiologická situace, takže například objednají ubytování, ale výlet se nebude moci uskutečnit.

Cestování do zahraničí, studijní pobyty atd. nejsou zakázané.

Hygienická opatření

Ve školách bude k dispozici dezinfekce, po příchodu do budovy si budou všichni mýt ruce. Bude se častěji větrat a vytírat. Školy si mají opatřit dálkové teploměry a zásobu roušek pro případy, kdy žák nebo učitel začne během dne vykazovat příznaky virového onemocnění. Nemusí ale měřit teplotu při vstupu do školy. Alergici a chronicky nemocní musí prokázat, že netrpí infekční nemocí.

Rodiče a další „cizí“ osoby by do školy měli chodit co nejméně, MŠMT doporučuje omezit jim vstup nebo vymezit zvláštní prostor, kde se mohou pohybovat.

Karanténa

Pokud bude žák nebo učitel pozitivní na covid-19, o umístění dalších lidí do karantény rozhodne krajská hygienická stanice. Neplatí přitom, že by do karantény automaticky musela celá třída nebo každý, kdo s nakaženým přišel do kontaktu. Podle manuálu se hygienici budou rozhodovat podle velikosti školy, členění objektu (samostatná budova, pavilony) nebo počtu dětí ve třídě, především ale podle místní epidemiologické situace.

Učitel v karanténě se může s ředitelem domluvit, že bude učit na dálku. Může také zůstat na nemocenské a pobírat 60 % platu.

Distanční výuka

Výuka na dálku je povinná při nadpoloviční absenci v jedné třídě kvůli karanténě nebo z rozhodnutí ministerstva či hygieny. Pokud chybí méně než polovina dětí, je distanční výuka pouze doporučená. Děti, které nejsou v karanténě, se dál vzdělávají prezenčně.

Ve školkách platí to samé pro poslední ročník, který je povinný. Distanční výuka se zavádí ve chvíli, kdy je v karanténě polovina dětí posledního ročníku nebo celé školky. Žáci ZUŠ a jazykových škol nemají na distanční výuku automaticky nárok. Pokud ale neprobíhá, měli by dostat zpátky školné. Distanční výuka podle MŠMT nemusí automaticky probíhat online.

„Může se jednat o zasílání tištěných materiálů, pokynů k samostatné práci s učebními texty, online přenos prezenční výuky či nejrůznější formy synchronní i asynchronní formy online výuky. Možné je např. pokračovat ve výuce ve standardním režimu a přenášet ji online, “ píše se v manuálu.

Školné při nařízené karanténě

Pokud je dítěti/žákovi/studentovi/účastníkovi nařízena karanténa a škola není uzavřena, jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost ve škole a školné se platí, uvádí MŠMT.

Ve školkách stanoví ředitel školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Ve školní družině stanoví ředitel školy úplatu poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu, je-li délka omezení nebo přerušení provozu více než 5 dnů provozu.

Ve školním klubu nebo středisku volného času se úplata poměrně vrací (nebo nepožaduje), není-li vzdělávání nahrazeno nebo neposkytuje-li se vzdělávání distančním způsobem. Úplata se tedy nepožaduje po účastnících nebo žácích zapsaných k činnostem, které neprobíhají nebo nemohou probíhat na dálku.

V ZUŠ se školné nevrací, protože je možné pokračovat ve výuce online.

Sdílejte článek

Reklama

Související témata:

Doporučované