Hlavní obsah

„Ruka tu ruku myje. A je to někde jinak?“ Slova žalobce, který nic neviděl

„Prostě se to stát nemohlo,“ říká kategoricky státní zástupce Petr Bareš. Kontrola finanční správy říká něco jiného.

Reklama

24. 6. 2020 15:07

Zásadní selhání finanční správy při výběru daní, jak je zachytily reportáže Seznam Zpráv, prověřovalo i vsetínské státní zastupitelství. Na rozdíl od kontroly z finančního ředitelství si zásadních pochybení nevšimlo.

Článek

Jakým způsobem se vybírají daně? Kdo dostane možnost vyklouznout bez zaplacení daňových dluhů a na koho finanční úředníci takzvaně zakleknou?

Otázky, které se řeší už druhý den, od chvíle, kdy Seznam Zprávy zveřejnily první část investigativní reportáže Ve stínu daňového pekla. Ta vznikala od loňského podzimu a odráží zavedenou praxi finančního úřadu ve Valašském Meziříčí.

„Stát nevybral desítky milionů korun“

„Měli jsme tam firmu, která dlužila od roku 2009 desítky milionů korun a nebyl u ní udělán jediný úkon. Za celou dobu. Nikdo tam nebyl ani na místním šetření. Prázdno. Leželo to v šuplíku,“ uvedla bývalá státní úřednice zdejšího finančního úřadu Silvie Viktorinová, která vyčíslila škodu, která vznikla státu a o níž ví, na několik desítek milionů korun.

Zde se podívejte na druhou část série Ve stínu daňového pekla:

Výhody snů pro vybrané. Odhalili jsme fintu, jak se dá vyhnout daním. (režie: Braňo Pažitka)Video: Seznam Zprávy

Viktorinová se režimu na vymáhacím oddělení vedeném Taťánou Zmydlenou vzepřela a v roce 2017 poslala stížnosti mnoha nadřízeným institucím: finančnímu úřadu ve Zlíně, státnímu zastupitelství ve Vsetíně i Generálnímu finančnímu ředitelství v Praze. Nikdo z nich jí ale neodpověděl, co na základě její stížnosti zjistil.

To „prasklo“ až díky senátorovi ze Vsetína Tomáši Goláňovi, který na základě informací od Viktorinové poslal žádosti šéfce Generálního finančního ředitelství Tatjaně Richterové o podání informace.

Nečekané doznání šéfky finanční správy

A Richterová se k případům z Valašského Meziříčí, datovaným před jejím nástupem do funkce (nastoupila začátkem roku 2019) vyjádřila: „Pro dohlídku bylo vybráno 13 spisů daňových dlužníků, z toho u 4 spisů nebyl zjištěn nedostatek, u 1 spisu byl zjištěn nedostatek málo závažný, u 8 spisů byly zjištěny závažné nedostatky.“

V dalších odstavcích své odpovědi pak Richterová dokonce uvedla, že „v některých případech došlo vlivem nečinnosti k prekluzi nedoplatků (stát ztratil nárok vybrat daňový nedoplatek, pozn. red.)“.

Viktorinové tedy dalo Generální finanční ředitelství za pravdu, ale jaksi potají. Jí samotné nic nenapsalo. A především - na finančním úřadu ve Valašském Meziříčí se nic nezměnilo.

Ředitel: Je otázka, co je nečinnost

Dosavadní ředitel Jiří Sobek, jehož manželka si mimochodem chodí za třetinovou cenu kupovat úřadem zabavený majetek, dokonce při natáčení reportáže řekl: „Tady takové nedostatky žádné nejsou. To je otázka názoru, co to je nečinnost.“

Pro úředníky, ale i pro dnešní generální ředitelku finanční správy Richterovou se stal směrodatným závěr vsetínského státního zastupitelství z loňského května, že se nikdo z úředníků při svém nevymáhání daní nedopustil trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby.

Zde se podívejte na první část série Ve stínu daňového pekla:

Daňové peklo. „Zaklekávám na rozkaz," natočili jsme skrytou kamerou. (režie: Braňo Pažitka)Video: Seznam Zprávy

„Já jsem stoprocentně přesvědčen, že ta verze uváděná paní Viktorinovou byla jednoznačně vyloučena a vyvrácena, ta se prostě stát nemohla,“ říká v reportáži Petr Bareš, náměstek vsetínského státního zastupitelství.

Sám se ale podivil závěru, napsanému v dopisu ředitelky GFŘ senátorovi Goláňovi. „Já si skutečně nevybavuji, že by v těch zprávách, které jsou součástí spisu, byla řeč o tak vážných nedostatcích. Nedostatky tam byly, ale ty šlo odstranit.“

Žalobce: Trestný čin se nestal...

Bareš sám připustil, že si všichni, na koho mířila stížnost Silvie Viktorinové, tedy úředníci i firmy, které vyklouzly z placení daní, mohli vzájemně udělat alibi a pochybení zapřít. „Možné to je, ale proč by to dělali? Buď proto, že se znají, anebo za úplatu. Ale nic z toho se nám prokázat nepodařilo.“

Státní zastupitelství tedy uzavřelo případ s tím, že se žádný trestný čin nestal.

A Petr Bareš teď zvažuje, že Silvii Viktorinovou začne stíhat pro křivé obvinění se sazbou tři roky natvrdo.

Jeho závěr je tak v přímém rozporu s tím, co v dokumentu přiznává i Generální finanční ředitelství, tedy že stát vinou závažných nedostatků finančního úřadu ve Valašském Meziříčí nevybral dlužné daně.

„...bohužel, tedy vlastně bohudík“

Státní zástupce nakonec v rozhovoru natáčeném na kameru přiznal, že se za dlouhá desetiletí služebního styku dobře zná s Taťánou Zmydlenou. A na dotaz, zda tu nesehrál svou roli princip „ruka ruku myje“, bez zaváhání odpověděl: „A kde ne?“ Vzápětí začal rozvíjet teorii o solidaritě mezi lidmi, kteří se znají, která ale „bohužel, tedy vlastně bohudík“ nehraje roli při vyšetřování.

Finanční správa, která potvrdila závažné nedostatky ve Valašském Meziříčí, se zatím k žádným personálním opatřením neodhodlala. Ředitelem místního finančního úřadu je dál Jiří Sobek, šéfkou vymáhacího oddělení Taťána Zmydlená.

A na otázku, jaká opatření tedy byla přijata, ředitelka GFŘ Richterová v písemné odpovědi uvedla tento výčet: „Bylo provedeno opětovné proškolení zaměstnanců vymáhacího oddělení. … Byla zajištěna pravidelná účast zaměstnanců na specializačních kurzech. … Byly zavedeny pravidelné měsíční kontroly postupů ve vymáhání daňových nedoplatků.“

Uhradí někdo škodu, která vznikla státu nevymožením dlužných částek?

„Vyčíslit fiskální újmu pro státní rozpočet je v případě náročných vymáhacích řízení velmi složité a prakticky neproveditelné,“ říká šéfka finanční správy Richterová, na kterou veškeré dotazy ohledně případu natočeného Seznam Zprávami odkazovala i ministryně financí Alena Schillerová.

Případy z Valašského Meziříčí dál sledujeme.

Reklama

Související témata:

Doporučované