Hlavní obsah

V Brdech vzniknou nové turistické trasy. Zmenší zátěž pro přírodu

Foto: Unsplash (ilustrační)

Turisté se mohou těšit na nové trasy.

Reklama

15. 4. 2020 10:02

Vojenské lesy a statky, Klub českých turistů a Agentura ochrany přírody a krajiny se shodly na podobě sítě turistických tras v nejmladší chráněné krajinné oblasti v Brdech.

Článek

„Na základě dohody budou v přírodní lokalitě upraveny cesty a jejich značení,“ informoval mluvčí Vojenských lesů a statků Jan Sotona.

U některých značených cest zkušenosti z provozu ukázaly, že je třeba jejich vedení změnit či upravit. Příkladem je třeba lokalita Jindřichova skála. Cenná přírodní památka je zároveň oblíbenou a navštěvovanou brdskou vyhlídkou. Nové značení, na němž se instituce shodly, by mělo minimalizovat zátěž vyplývající z frekventovaného turistického provozu pro cenný přírodní útvar. Dohoda se týká i dalšího rozvoje sítě značených pěších tras ve středních Brdech.

„Na návrh Vojenských lesů a statků jsme učinili dohodu, že síť po dohodnutých úpravách ponecháme v provozu dva až tři roky, následně vyhodnotíme zkušenosti z turistického provozu a navrhneme nové trasy, které budou odpovídat preferencím návštěvníků,“ uvedl předseda rady značení Klubu českých turistů Pavel Přílepek.

Ředitel Vojenských lesů a statků Petr Král poukázal na to, že značení tras musí vyhovovat návštěvníkům, ale musí být v souladu i s cíli ochrany přírody a potřebami hospodářské správy. „V neposlední řadě pak musí v této lokalitě, která přes 80 let sloužila až do roku 2016 jako výcvikový prostor armád, také respektovat bezpečnostní limity dané aktuálním stavem pyrotechnické očisty území. Jsem proto rád, že jsme našli všestranně přijatelný kompromis,“ uvedl Král.

V CHKO Brdy pokračuje pyrotechnická očista. Proto je nezbytné se mimo stezky pohybovat se zvýšenou opatrností, v některých částech bývalého újezdu, především na dopadových plochách, návštěvníci musejí chodit jen po zpevněných cestách. „Aktuálně musejí návštěvníci dbát zvýšené opatrnosti také v lokalitách, kde probíhají těžby v souvislosti s bojem s kůrovcovou kalamitou. A samozřejmě v těchto dnech i v CHKO Brdy platí zákaz sdružování osob v souvislosti s ochrannými opatřeními platnými v rámci nouzového stavu,“ dodal Král.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované