Hlavní obsah

Veletržní palác zahájí dvě výstavy současných umělců

Foto: Getty Images

Ilustrační foto.

Reklama

10. 11. 2021 10:35

Od čtvrtka budou přístupné dvě nové výstavy ve Veletržním paláci. První je výstava Digitální blízkost reflektující intimitu a odcizení v době pokročilých komunikačních technologií, druhým prezentace prací vítězek Ceny Empatie.

Článek

Kurátorem výstavy Digitální blízkost je Michal Novotný, ředitel Sbírky moderního a současného umění, která ve Veletržním paláci sídlí. Vychází z toho, že displej se stal tím, čeho se ruce člověka nejčastěji dotýkají, nezřídka jako první věci po probuzení. Technologie a intimita, dvě tradičně protikladné oblasti, se dnes pevně propojily a vzájemně zásadně ovlivnily. Technologie vstoupila hluboko do soukromí. Stala se objektem péče a touhy, partnerem dialogu a každodenní oporou, ale také nebezpečným důvěrníkem.

Výstava Digitální blízkost se zabývá proměnou vnímání soukromí a intimity po virtuální zkušenosti zesílené pandemií a jejím vlivem na lidské vztahy. Prostřednictvím děl mladých umělců si klade otázku, zda bude další vývoj odpovídat spíše duchu dystopických sci-fi filmů, nebo virtuální propojenost naopak pomůže vyřešit alespoň některé palčivé problémy dnešního světa. Novotný dává do nejasných vizí blízkosti v postdigitálním světě divákům nahlédnout prostřednictvím děl devíti současných umělců, jimiž jsou Darja Bajagićová, Ivana Bašićová, Louisa Gagliardiová, Lola Gonzàlezová, Daiga Grantinaová, Rachel Macleanová, duo Pakui Hardware, Viktor Timofeev a autorka vystupující pod jménem Tenant of Culture.

V Malé dvoraně se týž den otevře výstava prezentující nově vzniklou Cenu Empatie, kterou Národní galerie vypsala ve spolupráci se sponzorem. Vítězné projekty Romany Drdové a Lenky Záhorkové tvoří intermediální instalace na pomezí výtvarného umění a designu, reflektující dnešní sociální, ekologické a konzumeristické problémy. Romana Drdová se zabývá tématem upcyclingu a znovuvyužití především marketingového materiálu jako prostředku pro tvůrčí činnost. Lenka Záhorková vytváří mezigenerační dialog pro uchování životních zkušeností seniorů, které zvěčnila v dekoru porcelánového nádobí.

Cena Empatie má podle organizátorů podpořit realizaci uměleckých projektů, které přesahují hranice výtvarného umění a zapojují veřejnost do otázek nezbytných pro soužití v měnícím se společenském i životním prostředí. Měla by zdůrazňovat potenciální společenskou roli umělce a dopad umění v kontextu reálného života, kde má empatie nezpochybnitelné místo, soudí pořadatelé.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované