Hlavní obsah

Zákaz používání mobilů ve školách. Ředitelé narazili na školní inspekci

Podle České školní inspekce porušují ředitelé plošným zákazem mobilních telefonů právní předpisy.Video: Josef Mačí, Seznam Zprávy

 

Reklama

2. 12. 2018 9:57

České školství čeká střet mezi řediteli základních škol a inspektory. Ve školním řádu některých škol se objevil plošný zákaz mobilních telefonů. Česká školní inspekce ale bude při kontrolách žádat vyškrtnutí takového nařízení.

Článek

Desítky základních škol změnily školní řád, ať už loni nebo letos. Ředitele k tomu přinutilo chování žáků o přestávkách. Ti často po celou dobu neodlepili oči od obrazovky telefonu nebo tabletu. Do školního řádu se tak dostalo nové nařízení:

„Používání mobilních telefonů (včetně osobních tabletů a dalších elektronických zařízení) není žákům v budově školy dovoleno. Zákaz používání všech výše uvedených elektronických zařízení se vztahuje i na dobu, kdy probíhá výuka mimo budovu školy a také na školní akce.“

Tiché přestávky s mobilem v ruce

K takovému kroku sáhli v loňském roce třeba na Základní škole Bílá. Podobné pravidlo, i když jinak formulované, ale zavedla řada škol po celé republice. Učitelé totiž bojovali s tím, že žáci mají po celou dobu přestávky mobil v ruce a už se spolu často ani nebaví.

Česká školní inspekce však s takovým řešením situace nesouhlasí. Nelíbí se jí, že školy omezují žáky nejen v hodině, ale i o přestávkách a ve volném čase.

„Ředitel školy má právo prostřednictvím školního řádu regulovat užívání mobilního telefonu při vyučování. Na druhou stranu ale není možné zakazovat na úrovni školního řádu, aby žáci se svým mobilním telefonem nakládali třeba o přestávkách, kdy neprobíhá vyučování,“ říká náměstek ústředního školního inspektora Ondřej Andrys.

Proč omezovat práva školáků?

Podle názoru inspekce ředitelé novým nařízením porušují tuzemské právní předpisy. Školy zkrátka nemohou preventivně a plošně zasahovat žákům do jejich soukromých práv.

„Neexistuje žádný zákonný důvod, aby se o přestávce omezovalo vlastnické právo žáků,“ dodává Andrys.

Inspektoři tak při kontrole školy budou po ředitelích žádat, aby plošný zákaz používání mobilních telefonů zrušili.

„Nechali jsme si na to zpracovat právní posudek, který na nařízení neshledal nic protiprávního,“ vysvětluje ředitel Základní školy Milady Horákové v Hradci Králové Ondřej Fajfr. „Ať mi to inspekce klidně napíše do zprávy, ale já to měnit nebudu. To, že na to inspektoři mají jiný názor, ještě neznamená, že je správný,“ dodává.

Podobně se k tomu staví i ředitel Základní školy Bílá Martin Molčík. „Česká školní inspekce má na to svůj pohled a já jí ho neberu. Každopádně si nemyslím, že bychom zákazem zasahovali do práv dětí,“ říká.

Stejně jako na ZŠ Bílá zavedli zákaz i v základní škole v pražském Slivenci. Ředitelka Ivana Rosová si pochvaluje, jak se zlepšíly vztahy mezi žáky. Pokud by ale inspektoři vyžadovali, aby zákaz zrušila, tak by neodporovala.

„Pokusím se s inspekcí domluvit. Pokud by ale na tom trvali, jsem poslušný ředitel, takže to vyškrtnu. Ale myslím, že tady by mohl zvítězit zdravý rozum,“ dodává Rosová. Nejdůležitější podle ní je, že škola má oporu v rodičích, kteří nařízení podporují.

Školní psycholog David Šmahel je ale proti zbytečným restrikcím. „Nekloním se k tomu zakazovat dětem o přestávkách mobily. Je to spíš omezování jejich osobní svobody,“ domnívá se. Skutečně závislostní chování navíc podle něj vykazují dvě až pět procent dětí. „Což nejsou tak vysoká čísla, abychom kvůli tomu museli všem zakazovat technologie,“ dodává Šmahel.

Jinak se k tomu postavilo pražské Gymnázium Nad Alejí. Podle školního řádu mohou žáci mimo hodinu elektronická zařízení používat. Jedna třída se ale po domluvě mezi třídní učitelkou, rodiči a žáky rozhodla, že mobilní telefony nechá v batohu i během přestávek.

Možná je dohoda s rodiči

„Ohledně jejich používání jsme byli velmi benevolentní. Ovšem jen do doby, než jsme zjistili, že se děti mezi sebou přestaly bavit, ve třídách bylo i o přestávkách relativní ticho a při hodinách byly děti v podivném režimu hibernace nebo řečeno IT slovníkem: v režimu stand-by,“ popisuje běžný den před zákazem mobilů třídní učitelka Renata Langrová.

„S rodiči jsme se proto dohodli, že se mobilní telefony v naší třídě po dobu vyučování hromadně vypnou. Děti k překvapení nás všech přijaly tuto dohodu s úlevou,“ pokračuje Langrová. Ve třídě se posléze rozpoutala diskuze a jeden ze žáků sepsal smlouvu. V ní se rozebírají situace, které mohou ve třídě nastat. „Dnes už je smlouva na světě, je zábavná a děti se s ní ztotožnily a také ji podepsaly,“ dodává třídní učitelka.

Česká školní inspekce s takovým postupem nemá problém. „Je to jedna z možných cest. Takové nařízení, pokud není ve školním řádu, ale není vymahatelné. Učitelé pak mohou rodiče pouze upozornit, že se nějak domluvili, a ta domluva neplatí,“ upozorňuje náměstek ústředního školního inspektora.

S fenoménem mobilních technologií školy teprve začínají pracovat a hledají možná řešení, která budou žákům vyhovovat a zároveň přispějí k jejich vzdělání i výchově. Třídní učitelka Langrová proto svým kolegům na závěr vzkazuje: „Nebojte se své děti vést a vychovávat – povolit jim všechno není podle mého názoru výchovou, ale rezignací.“

Reklama

Doporučované