Hlavní obsah
Barbara Pertold-Gebicka
odborná asistentka na IES FSV UK