Hlavní obsah

Další výhra pro ČSSD ve sporu o Lidový dům. Ústavní soud zamítl stížnost Altnerových dědiců

Foto: WikipediaCommons / VitVit

Lidový dům.

Reklama

11. 10. 2019 19:05
aktualizováno • 11. 10. 2019 20:50

Ústavní soud odmítl stížnost dědiců právníka Zdeňka Altnera, která se týkala jejich stamilionového sporu s ČSSD ohledně Lidového domu.

Článek

Informaci serveru Blesk Zprávy potvrdil jejich právní zástupce Václav Veselý. Dědici si u Ústavního soudu stěžovali na to, že po dovolání sociálních demokratů k Nejvyššímu soudu o věci rozhodoval jiný senát, než měl, a bylo porušeno jejich právo na zákonného soudce.

„Proti samotnému meritornímu rozhodnutí jsme vlastně nic namítat nemohli. U kasačního rozhodnutí není možné podávat ústavní stížnost,“ uvedl Veselý. Altnerův syn Patrik je i nadále přesvědčen, že bylo porušeno právo na zákonného soudce.

„Jsem toho názoru, že pokud by naším dlužníkem nebyla vládnoucí politická strana, pravděpodobně by to dopadlo jinak. Můj otec, JUDr. Zdeněk Altner, dlouhých 16 let bojoval za své nároky proti vládnoucí politické straně, aby se v této zemi nevyplatilo sebemocnějšímu subjektu nedodržovat smlouvy, bohužel poslední vývoj v této věci dle mého přesvědčení ukazuje, že mocní v této zemi dodržovat smlouvy nemusí,“ napsal Patrik Altner v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu.

ČSSD v červnu u Nejvyššího soudu s dovoláním uspěla, a spor s Altnerovými dědici se tak vrátil prakticky na začátek. Opět bude rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1. Veselý uvedl, že už je spolu s klienty se soudem v kontaktu, na řízení se připravují.

Nejvyšší soud zrušil verdikt, podle kterého měla ČSSD vyplatit Altnerovým dědicům více než 300 milionů korun v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům, hlavní sídlo sociálních demokratů. Na rozhodnutí Nejvyššího soudu čekali účastníci sporu od roku 2016, jeho přípravu zdrželo i dědické řízení.

Nejvyšší soud uvedl, že smluvní ujednání o odměně za právní služby nebylo dostatečně určité. Není ani jasné, co konkrétně Altner pro stranu vykonal. Mohlo by to znamenat nutnost vycházet při stanovení odměny ze zákona o advokacii a advokátního tarifu. Kvůli tomu by bylo nutné, aby Altnerovi dědici doložili, jaké právní služby advokát pro stranu provedl.

Reklama

Doporučované