Hlavní obsah

Pomníky, nebo silnice? Obchvat na místech masakru vadí Polsku

Foto: Karin Lednická

Památníky tragédie v Životicích u Havířova. Gestapo tam v roce 1944 zastřelilo několik desítek mužů.

Reklama

28. 9. 2022 5:00

Přetne pomníčky obětí masakru obchvat? Spor přesáhl jak komunální, tak národní úroveň. Do boje za záchranu pietního místa kolem Havířova se dle zjištění Seznam Zpráv pustila i generální konzulka Polska.

Článek

Článek si také můžete poslechnout v audioverzi.

„Jen Tekla Warcopová, maminka Teodora a manželka Franciszka, si nechala ukázat místo, kde zemřel její syn. Nabrala krví nasáklou hlínu. Do té posléze zasadila broskvoň, která ještě dlouhá léta nesla dobré ovoce.“

Spisovatelka Karin Lednická ve své nové knize Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie popisuje masakr v Životicích u Havířova, kdy u polských hranic nacisté v srpnu roku 1944 zabili 36 lidí, z toho 28 Poláků a osm Čechů. Dalších několik desítek obyvatel odvlekli do koncentračních táborů.

Dnes tuto tragédii připomíná v Životicích (dnes součásti Havířova) řada pomníků, ke kterým se Češi a Poláci vydávají uctít památku obětí gestapáckého řádění. Jak ale nyní Seznam Zprávy zjistily, pietu mohou vystřídat bagry a obří stavba, která má oblastí vést: obchvat Havířova. Výstavba by dle kritiků stavebního projektu přímo zasáhla 12 pomníků.

Plán na výstavbu silnice I/11 Havířov–Třanovice, dle projektových dokumentů vedoucí přes životické pomníky, kritizuje sdružení Olza Pro, jehož představitelé se obrátili s žádostí o pomoc na Ministerstvo kultury. Kdyby úřady prohlásily pietní místa za kulturní památku, získala by tím ochranné pásmo.

„Náš spolek se věnuje uchovávání kulturního dědictví Slezska. Nově jsme zpracovali potřebnou dokumentaci na téma všech 26 pomníčků. Tuto dokumentaci jsme doplnili písemným návrhem na prohlášení pomníčků za kulturní památku. V srpnu jsme vše odeslali na Ministerstvo kultury ČR na Odbor památkové péče. Jsme přesvědčení, že uchování tohoto cenného souboru je ve veřejném zájmu, a doufáme, že se náš návrh setká s kladným ohlasem,“ řekl Seznam Zprávám místopředseda Olza Pro Stanisław Kołek.

Ministerstvo kultury potvrdilo, že se žádostí o udělení razítka kulturní památky pro životické pomníčky zabývá.

„Bezprostředním úkolem (i pro podatele podnětu) se aktuálně jeví otázka zjištění vlastníka souboru, který by po jeho případném prohlášení za kulturní památku převzal závazek na vlastní náklady pečovat o zachování tohoto souboru, udržoval ho v dobrém stavu a chránil ho před případným poškozením nebo znehodnocením,“ uvedla tisková mluvčí Ministerstva kultury Petra Hrušová.

Konzulka v akci

Stavba havířovské silnice rezonuje u našich severních sousedů. Do věci se vložila polská generální konzulka v Česku, která o kauze informovala jak havířovský magistrát, tak Ministerstvo dopravy, jehož Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je za výstavbu obchvatu zodpovědné.

„Generální konzulát Polské republiky v Ostravě se v dubnu obrátil dopisem na vedení města a poukázal na skutečnost pomníčků životické tragédie, nacházejících se v blízkosti navrhovaného rychlostního koridoru. Požádali jsme, aby v další fázi projektové přípravy byla tato záležitost dostatečně akcentována, bylo k ní přihlédnuto a navrženo přijatelné řešení,“ řekla Seznam Zprávám polská generální konzulka v Česku Izabella Wołłejko-Chwastowic.

Projektová dokumentace k výstavbě silnice podle ní rodiny pozůstalých znervóznila. „Vize stavby nové silnice výrazně zneklidňuje rodiny pozůstalých, ale také mě osobně. Místa jednotlivých poprav spolu s památníkem tvoří neoddělitelný celek, a jako takový jsou dnes vzpomínkou na civilní oběti jedné z největších genocid během druhé světové války, která se odehrála na území České republiky,“ dodala Wołłejko-Chwastowic.

Foto: Seznam Zprávy

Polská konzulka k dopisu Ministerstvu dopravy přiložila mapku zobrazující, jak by plánovaná silnice mohla poškodit jednotlivé pomníky (pod jednotlivými čísly). Podklady pro diplomatku připravilo uskupení Životice Sobě.

V dubnu se obrátila i na primátora Havířova a poslance ANO Josefa Bělicu. „V první fázi technicko-ekonomické studie nebyla problematika historických památek řešena. A tak se na vás obracím, pane primátore, se zdvořilou žádostí, aby v další fázi projektové přípravy byla tato záležitost dostatečně akcentována, bylo k ní přihlédnuto a navrženo přijatelné řešení,“ uvedla v dopise generální konzulka Polska.

Zaskočilo ji však, že na její dopis šéf havířovské radnice dosud nereagoval. „Odpověď na náš dopis jsme doposud neobdrželi,“ dodala Wołłejko-Chwastowic. Proč na dopis nereagovalo vedení Havířova, tisková mluvčí města neuvedla.

Že by vedení radnice v případu pochybilo, si havířovští politici nepřipouštějí. Odvolávají se na to, že odpovědnost za stavbu nese ŘSD. „Diskuse na téma obchvat Havířova se nicméně vedou kontinuálně, ať už s občany centrální části Havířova, kteří jsou z logiky věci pro jeho vybudování, protože by z města vyvedl tisíce aut, tak i se zástupci občanské komise Životice, které chápu. Na zasedání jejich občanské komise jsem byl osobně přítomen několikrát. Svou roli samozřejmě v tomto projektu hrají i pietní místa v Životicích,“ uvedl primátor Havířova Bělica.

Poslanec Babišova hnutí dodal, že ke konzultacím přizval i polskou konzulku Wołłejko-Chwastowic. Zmínil také, že i díky jeho vedení se zvýšilo povědomí havířovských obyvatel o životické tragédii.

Ministerstvo dopravy poukázalo, že příprava výstavby havířovského obchvatu je teprve na začátku. V současnosti se připravuje dokumentace EIA, která posoudí environmentální a společenské dopady stavby. Právě v této fázi mohou do věci promluvit i kritici, kteří mají obavu o životické pomníky.

„V tomto procesu se může vyjádřit i veřejnost a její připomínky budou vyhodnoceny a případně zapracovány do závazného stanoviska. Přesné vedení trasy tedy zatím nemůže být známo a bude se řešit až v dalších fázích projektové přípravy, mimo jiné i v návaznosti na proces EIA,“ sdělil Seznam Zprávám mluvčí Ministerstva dopravy František Jemelka.

Jako Lidice a Ležáky

V srpnu roku 1944 zastřelili nacističtí pohlaváři 36 mužů z Životic, Horní a Dolní Suché a Horního Těrlicka v rámci odvety za předchozí přestřelku, v níž partyzáni usmrtili tři gestapáky.

Spisovatelka Karin Lednická se v uplynulých letech při přípravě knihy o životické tragédii setkala s pozůstalými obětí. To, že by nová silnice kolem Havířova mohla vést přes životické pomníky, považuje za nehorázné.

Foto: Karin Zadrick, Seznam Zprávy

Spisovatelka Karin Lednická se ve svých dílech zabývá historickými událostmi a společenským děním na Karvinsku a Ostravsku.

„Zjištění, že některé pomníčky upomínající životickou tragédii mají padnout za oběť stavbě silnice, mnou upřímně otřáslo. Tuto informaci mi totiž sdělili pozůstalí po obětech nacistického vraždění – s odpovídajícím pohnutím, jak si jistě umíte představit. Okamžitě mi tenkrát vytanula myšlenka, jestli by někoho napadlo naplánovat stavbu silnice přes Lidice, Ležáky nebo některé jiné místo nacistického vraždění. Takto postaveno, zdá se to absurdní, že? Ale tady se to opravdu děje. Tento plán považuji za výraz nepochopitelné neúcty k obětem i k pozůstalým rodinám,“ řekla Lednická Seznam Zprávám.

Vadí jí i to, že výstavba obchvatu by snížila kvalitu života v Životicích. „Padla by kvůli ní velká část tradičních jabloňových sadů, louky a les. Z úpravné vesnice by se stala tranzitní obec se všemi negativními dopady na životní prostředí. Vnímám mezi obyvateli Životic a několika okolních obcí silnou nevoli vůči plánované trase silnice, ale jak se zdá, jejich připomínky a návrhy zůstávají už několik let oslyšeny. Společně s nimi však chovám naději, že plán bude přehodnocen a silnice bude přeplánována na alternativní trasu, kde nezničí ani historický odkaz, ani nebude představovat devastační zásah do krajiny a životního prostředí,“ dodává spisovatelka, kterou proslavila knižní trilogie Šikmý kostel.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované