Hlavní obsah

Vizita: Nový plán boje s rakovinou snad není jen domácí úkol z povinnosti

Foto: Shutterstock.com

V rámci prevence se například bude sledovat podíl aktivních kuřáků v populaci. (Ilustrační foto.)

Reklama

29. 6. 2022 8:00

Vláda minulý týden schválila dokument s názvem „Národní onkologický plán České republiky 2030 (NOPL ČR 2030)“. Skoro 80stránkový dokument, který zatím není veřejný, mám k dispozici a je to důležité čtení hned z několika důvodů.

Článek

Čtete ukázku z Vizity – newsletteru Martina Čabana plného postřehů o českém zdravotnictví a jeho přesazích do politiky. Pokud vás Vizita zaujme, určitě se přihlaste k odběru!

Tím prvním, takříkajíc zištným důvodem, je skutečnost, že schválení plánu bylo jednou z podmínek čerpání peněz z mimořádných evropských covidových fondů, které se v Česku mají rozdělovat podle Národního plánu obnovy. Schválený onkologický plán znamená splnění jednoho z „milníků“, tedy dílčích kroků, které Česko přibližují k uskutečnění plánu obnovy za 180 miliard korun (zdravotnictví by si mělo sáhnout zhruba na 15 miliard).

Česká onkologická péče a prevence se dosud řídila Národním onkologickým programem (NOP), který byl ale z pohledu čerpání evropských peněz i tvorby širší strategie příliš obecný a neobsahoval konkrétněji formulované cíle a termíny. Tyto nedostatky chce NOPL napravit.

Je to silné čtení od samého začátku. Hned v analytickém úvodu odhaluje rezervy v české prevenci. Dokument jasně ukazuje postupné zlepšování onkologických statistik – mortalita karcinomu prsu klesla od roku 2000 do roku 2018 o třetinu, u nádorů tlustého střeva a konečníku došlo k poklesu mortality o 40 procent. Nicméně screeningového programu na kolorektální karcinom se účastní jen zhruba třetina cílové skupiny. S tím souvisí nepříjemná statistika, podle níž je stále téměř polovina kolorektálních nádorů odhalena pozdě, ve třetí či čtvrté fázi onemocnění.

Ani u dalších screeningů není účast stoprocentní, i když u rakoviny prsu a děložního hrdla je alespoň nadpoloviční. „Velkou výzvou tedy je posílit pravidelnou účast osob a zejména zvýšit celkové pokrytí těmito programy pro dosažení lepších populačních výsledků,“ píše se v plánu.

Strategická část plánu uvádí hlavní vizi NOPL: „Zajistit každému obyvateli České republiky možnost prevence vzniku onkologického onemocnění a v případě jeho rozvoje zajistit nejvyšší možnou kvalitu péče a života bez ohledu na geografickou polohu či stadium nemoci.“

Jak se uvádí dále, pro naplnění vize „je podstatný nejenom NOPL ČR 2030, ale i potřeba, aby se boj se zhoubnými nádory stal součástí všech relevantních celorepublikových i regionálních politických agend, a to napříč všemi oblastmi“. Ostatně mezi „uživateli“ plánu, „bez jejichž aktivní spolupráce nelze NOPL ČR 2030 realizovat“, patří podle dokumentu kromě mnoha státních institucí a lékařů (praktických i ambulantních) také „média“ a „široká veřejnost“.

Kromě toho obsahuje dokument 16 „specifických cílů“ sdružených do čtyř základních „strategických cílů“. Ty konkrétně znějí:

  1. Efektivita všech fází prevence se zvyšuje a předchází vzniku onkologického onemocnění.
  2. Péče orientovaná na pacienta vede k zajištění maximálně možné kvality jeho života, a to během nemoci, po vyléčení jako i v terminálním stadiu.
  3. Koordinace celého systému boje s rakovinou je moderní, efektivní, vychází vstříc poskytovatelům péče i potřebám pacientů.
  4. Boj s rakovinou je veden ve vysokém standardu, v souladu s pokrokem ve vědě a v nových technologiích.

Pokud jde o časové plány plnění jednotlivých cílů, není materiál příliš konkrétní, nicméně je podrobně strukturovaný na další dílčí cíle včetně indikátorů pro vyhodnocení. V rámci snižování závislostí a primární prevence se například bude sledovat podíl aktivních kuřáků v populaci, podíl kuřáků, kteří podstoupí odvykací kúru, podíl obyvatel, kteří chodí na preventivní prohlídky alespoň jednou za dva roky, podíl třináctiletých očkovaných proti lidskému papilomaviru a podíl lidí očkovaných proti hepatitidě typu B.

Druhý strategický cíl zaměřený na péči o onkologicky nemocné pacienty je konkrétnější především v oblasti zajištění paliativní péče, kde slibuje do roku 2027 kapacitu jednoho poskytovatele mobilní paliativní péče na 100 až 150 tisíc obyvatel a kapacitu hospicové péče ve výši pěti lůžek na 100 tisíc obyvatel.

Jinak se časové závazky nechávají na jednotlivých akčních plánech, s jejichž pomocí by měl být NOPL postupně uváděn do života. První z nich pro léta 2022 až 2024 by se měl začít připravovat už v lednu příštího roku a předložen Ministru zdravotnictví ke schválení by měl být v dubnu 2023. Postupně by měly navazovat další dvouleté akční plány a celkové vyhodnocení NOPL se očekává v prosinci roku 2031.

Celkově působí nový onkologický plán robustně, strukturovaně, promyšleně a je zjevně podložený mnoha daty. I proto by bylo dobré, aby k němu současná vláda i několik jejích nástupkyň přistoupily zodpovědně, a ne jenom jako k povinnému odškrtnutí jedné povinné fajfky na cestě k evropským miliardám.

V plném vydání newsletteru Vizita toho najdete ještě mnohem víc. Třeba vysvětlení principů předepisování generických léků nebo zajímavé tipy na čtení nejen z oblasti zdravotnictví. Pokud chcete celou Vizitu dostávat každé úterý přímo do své e-mailové schránky, přihlaste se k odběru.

Reklama

Doporučované