Hlavní obsah

Obědy na školách zdražují. Počet rodin, které využívají dotaci, roste

Tlačítkem Sledovat můžete odebírat oblíbené autory a témata. Na každý nový článek vám budeme posílat upozornění do emailu.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek.

Přes 20 tisíc dětí si loni mohlo dát ve škole oběd, i když by si ho rodina sama nemohla dovolit. Letos číslo ještě poroste, více rodin se dostává kvůli inflaci do tíživé situace. Obědy zdarma navíc dostanou také děti z Ukrajiny.

Článek

Žákyni osmé třídy náhle zemřela matka. Starost o ni i další sourozence padla zničehonic pouze na otce. S nízkým platem státního zaměstnance měl ale problém vyjít a i na relativně malý výdaj na obědy mu nezbývaly peníze. Škola proto otci nabídla, že prostřednictvím neziskové organizace Women for Women může dcera dostat obědy zdarma. A povedlo se.

„Rodina se dostala do velmi složité situace a v tu chvíli bylo pro něj obrovskou úlevou, že někdo zajistí pro dceru obědy, a jemu tak odpadne alespoň jedna povinnost k těm všem, které na něj najednou zůstaly,“ říká Marek Inderka, vedoucí školní jídelny na základce v Mníšku pod Brdy, která je do projektu zapojena.

Mimochodem na stejné škole Inderka také učí, takže ve své náplni práce kombinuje poměrně neobvykle organizaci stravování i výuky. Dokáže tak ale na druhou stranu ještě více ocenit, jaký pozitivní dopad má na žáka taková zdánlivá drobnost – když může se spolužáky chodit na oběd. Páťáka Honzu i kvůli situaci jeho rodiny třída prostě nebrala.

„Díky tomu, že pak mohl chodit s klukama na obědy, najednou nebyl vyčleněný z kolektivu a zvedl se úplně ve všem,“ dodává Inderka. Ve škole studuje zhruba 960 dětí, 50 z nich má díky projektu Obědy pro děti organizace Women for Women stravování zdarma.

Women for Women hradí v letošním školním roce obědy 10 364 dětem. Zaplatí za ně přes 52 milionů korun. Největší částky – přes 7 milionů korun – míří do Ústeckého a Moravskoslezského kraje. V těchto regionech organizace registruje také největší počty žáků, kterým hradí obědy, na školu. Podobně vysoké je číslo už jen v Karlovarském kraji.

„Naším partnerem je základní škola a nejčastěji samotní třídní učitelé, kteří na základě své dlouholeté pedagogické práce znají situaci dětí. Škola děti vytipovává. Naše práce je velmi individuální. Znamená to, že pokud nyní pomáháme více jak 10 300 dětem z celé ČR, známe více jak 10 300 dětských příběhů a jejich rodinných situací,“ říká manažerka organizace Women for Women Jana Skopová.

Na obědy nemají samoživitelky nebo babičky

Nejčastěji organizace pomáhá neúplným rodinám, a to ze 63 procent. Jde hlavně o matky samoživitelky, zhruba 17 procent tvoří otcové, kteří jsou na děti sami. Takové rodiny mohou být v dlouhodobé tíživé finanční situaci. Mohou se ale dostat do problémů i třeba kvůli náhlé nemoci nebo úmrtí v rodině, jako v případě příběhu dívky zmíněné v úvodu. Někteří rodiče pak dětem dávají peníze na oběd, pokud se jim podaří na něj našetřit, někdy si na jídlo spoří i samotné děti.

S financemi pak těžko vycházejí například prarodiče, kterým soud přiřkne opatrovnictví vnoučat. Takové rodiny tvoří asi 2 procenta ze všech podporovaných v projektu Obědy pro děti.

„Měli jsme případ rodičů, kteří byli závislí na drogách. Dvě děti tak vychovávala babička, ale pouze s důchodem nemohla všechno finančně utáhnout. Je skvělé, že jsme tak mohli zajistit dětem obědy zdarma. Za to chci opravdu moc poděkovat organizaci Women for Women,“ říká ředitel Základní a mateřské školy Msgre B. Staška v Domažlicích Karel Štípek.

Dalším zhruba deseti tisícům dětí pomáhá ještě Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pravidla má ale nastavená přísněji. Z evropských fondů mohou podporu v projektu Obědy do škol čerpat jen rodiče, kteří jsou v hmotné nouzi. Počty zapojených dětí rok od roku rostou. Před třemi lety jich bylo jen 5 tisíc, v loňském školním roce už 10 738.

Výhoda podpory formou obědů zdarma je navíc dvojí. Zaprvé mají děti zajištěnou alespoň jednou denně teplou stravu, zadruhé jim obědy ve škole pomáhají i v zapojení do běžného kolektivu. Nikdo neví, že jim jídlo neplatí rodiče. Nemusí to tušit ani samotné děti, což jim o to více pomáhá, že se cítí ve škole komfortněji. Řada rodičů se totiž i stydí o podporu říct a souhlasí s ní jen za předpokladu, že bude skutečně anonymní. Dá se navíc předpokládat, že rodin, které budou mít problémy obědy dětem uhradit, přibude. Inflace žene všechny ceny vzhůru, strmě rostou platby za energie a zdražují základní potraviny. Do roku 2020 přispívala Women for Women na obědy průměrně pěti dětem na školu, dnes je to více než dvakrát tolik.

Kolik stojí obědy na školách

Pro letošní školní rok se v některých školních jídelnách zvedla cena za obědy. Od září totiž platí nová vyhláška, která navýšila limity asi o 20 procent. Například oběd pro žáka od 11 do 14 let mohl v loňském roce stát 19 až 34 korun, nově se cena může pohybovat od 23 do 41 korun. Podobně se ceny měnily u všech věkových kategorií.

„Tento rok předpokládáme, že průměrná cena oběda vzroste minimálně o dvě koruny. Ovšem na některých školách stojí jeden oběd od tohoto roku i 40 korun,“ říká manažerka organizace Women for Women Jana Skopová.

Obědy zdarma i pro Ukrajince

K dětem, jejichž rodiny si nemohou dovolit zaplatit obědy, se nově na školách přidávají i uprchlíci z Ukrajiny. Také v jejich případě školy řeší, jakým způsobem jim uhradit obědy. Některé obce nebo městské části financují obědy ze svých zdrojů. Dalším školám pomáhá solidarita rodičů českých dětí.

„Přišel podnět ze strany rodičů, že jsou ochotni na obědy dětem z Ukrajiny přispět. Všechny, které přišly, mají tak díky Klubu rodičů a přátel školy obědy až do června uhrazené,“ popisuje příklad solidarity na své škole ředitel pražské ZŠ Jižní IV. Daniel Kaiser.

Projekt „Obědy do škol“ od MPSV

Podmínky pro získání a udržení podpory:

  • dítě ve věku 3–15 let,
  • dítě má nárok na příspěvek na živobytí v období potvrzování cílové skupiny Úřadem práce (patří do okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí),
  • školka/škola, kterou dítě navštěvuje, je zapojena do projektu,
  • dítě musí poskytnutou stravu konzumovat přímo v jídelně školky/školy; každé porušení školní docházky dítěte musí být řádně omluveno.

Proces získání podpory:

  • zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci,
  • zákonný zástupce navštíví školské zařízení, kde podepíše souhlas se zapojením dítěte do stravování (formulář lze získat v MŠ/ZŠ či zařízení školního stravování).

Zdroj: MPSV

Podobně například Základní škola Václava Havla v Poděbradech vaří pro všechny válečné uprchlíky ubytované v penzionu na místním zimním stadionu. A to díky sbírce, kterou iniciovali tamní žáci. Ukrajinské děti se mohou stejně ale také jako jejich čeští spolužáci zapojit do projektu Obědy pro děti.

„Od minulé středy přijímáme žádosti jak na české, tak ukrajinské děti. Žádný rozdíl mezi nimi neděláme. Školy od nás dostaly i připravený souhlas rodičů v ukrajinštině,“ dodává Skopová. Nově se do projektu registrovalo 25 škol.

Stejně tak Ministerstvo práce a sociálních věcí uvádí, že dotace na obědy mohou využít také ukrajinské děti, pokud je jejich škola zapojená do projektu Obědy do škol. Podmínky jsou stejné pro všechny – rodina musí pobírat příspěvek v hmotné nouzi. Od roku 2018 jsou do projektu zapojeny všechny kraje, jako poslední přistoupily kraje Ústecký, Olomoucký, Jihočeský a Pardubický. V Jihočeském kraji mohou získat obědy zdarma ale pouze děti z mateřských škol.

Doporučované