Hlavní obsah

Co bude s rodinným majetkem? Stále častěji o něm rozhodují ženy

Foto: Shutterstock.com

Ilustrační foto.

Reklama

1. 6. 11:00

Staré pořádky, kdy měli rodinné finance na starosti prakticky výhradně muži, jsou pryč. Podle nové studie, kterou zpracovala advokátní kancelář Havel & Partners, přibývá žen, které mají v rozhodnutí poslední slovo.

Článek

Odpověď na otázku, kdo spravuje české rodinné bohatství, už v dnešní době není tak jasná jako dříve. Zdá se, že tradiční genderové stereotypy a nerovnosti v oblasti majetku postupně mizí. Podle průzkumu v rámci projektu Next Ženy, kterou zpracovala advokátní kancelář Havel & Partners, je stále více žen aktivně zapojeno do správy rodinného majetku.

Samostatně o finančních záležitostech celé domácnosti dnes v Česku rozhoduje zhruba pětina žen. Ve více než třetině případů o rodinném bohatství navíc rozhodují společně se svým partnerem.

V porovnání s čísly zahraniční studie UBS, kdy většina vdaných žen uváděla, že nechávají svá finanční rozhodnutí na manželovi, Češky převyšují globální průměr a mají větší tendence zapojovat se do finančního rozhodování nebo tyto záležitosti řešit přímo samy.

„Tradiční genderové stereotypy a nerovnosti v oblasti majetku postupně mizí. Více než kdy jindy mají páry a rodiny tendenci přistupovat k finančním a majetkovým otázkám jako k partnerskému úkolu, v němž se oba partneři aktivně zapojují a často společně hledají nejlepší řešení pro rodinu. U mužů ale stále vnímáme větší sebevědomí a tendenci přisuzovat si rozhodující slovo,“ komentuje to David Neveselý, partner advokátní kanceláře Havel & Partners.

U lidí, kteří o majetku rozhodují v domácnosti společně, totiž bezmála 70 procent mužů uvedlo, že ve finále rozhodují právě oni. Ženy si přisoudily rozhodující slovo jen ve 45 procentech případů.

Ženská finanční nezávislost v datech

Výzkum McKinsey: O financích a investicích rozhoduje o třetinu více vdaných žen než před pěti lety.

Průzkum BCG: 70 procent mileniálek (žen narozených v letech 1980 až 1995) uvedlo, že jsou schopny být soběstačné ve všech finančních rozhodnutích, zatímco v případě žen z generace babyboomerů (generace narozená od konce druhé světové války až do poloviny 60. let) je to jen 40 procent.

Výzkum McKinsey: Mezi sledovanými společnostmi přibylo žen ve vyšších patrech managementu. V roce 2019 mělo v nejvyšším vedení tři a více žen 44 procent společností, zatímco v roce 2015 to bylo jen 29 procent.

Ženy volí bezpečnější cestu

Ať už s rodinnými financemi nakládá kdokoliv, musí se rozhodnout, jakým způsobem bude finance ukládat případně investovat. Nejčastěji ženy i muži portfolio svých investic rozdělují a část prostředků investují konzervativně, tedy do investic s nižším rizikem a výnosem, a část do rizikovějších oblastí s vyšším výnosem. Tuto strategii volí 68 procent mužů a 45 procent žen.

U žen ale existuje ještě druhá a početně téměř stejně významná skupina (40 %), která investuje celé portfolio konzervativně, tedy do oblastí s nižší mírou rizika. Je jich tak dvakrát více než konzervativních investorů.

„Ženy častěji preferují investice, které jsou prověřené a mají dlouhodobou úspěšnost. Kladou větší důraz na bezpečnost a stabilitu a chtějí mít jistotu, že jejich investice jsou chráněny před výraznými ztrátami. Ženy se navíc, co se týče investic, s věkem více osmělují a získávají jistotu, zatímco muži s věkem dávají větší důraz na menší riziko,“ popisuje Neveselý.

Tomu také odpovídá fakt, že rozhodování o rodinném jmění u žen vyvolává nejistotu a obavy třikrát častěji než u mužů.

Konzervativní investování preferují nejčastěji investorky s majetkem ve výši pěti až 20 milionů korun (46 %) a také investorky ve věku 35–44 let (47 %). Postupně s věkem se strategie mění a ženy starší 55 let častěji své portfolio více rozkládají do více zdrojů. U mužů je to přesně naopak, navíc se přiklánějí častěji spíše ke konzervativním investicím.

Češi obecně dle průzkumu ale příliš neholdují investicím pouze do rizikových produktů. V takové situaci se v Česku dnes nachází pouze dvě procenta investorů a investorek.

Ochrana majetku a zajištění na stáří

I když se přístup a odvaha u žen a mužů v nakládání s rodinným majetkem liší, v jednom si jsou všichni investoři podobní. Jejich hlavním záměrem při investování je totiž co možná nejlépe chránit své prostředky před znehodnocením a zajistit se na stáří.

Důležitá je pro obě skupiny také motivace zajistit rodinu. Podle průzkumu přitom muži pociťují odpovědnost za finanční zabezpečení své rodiny častěji, je jich 72 procent, tedy o 19 procent víc než žen.

Muži také mají častěji investice jako svůj vedlejší příjem nebo investování považují za koníček, který jim přináší osobní uspokojení.

Kam muži a ženy investují?

Jak už bylo zmíněno výše, Češi nejsou z pohledu investování příliš odvážní. Proto asi nepřekvapí, že nejčastěji ukládají peníze na spořicí účty (82 %), tři čtvrtiny lidí si také spoří na důchod.

Přes 70 procent jich ale nechává peníze i jen tak na běžném účtu. V tom všem se ženy od mužů neliší. Více než polovina respondentů bez rozdílu pohlaví také využívá konzervativní investiční fondy.

Populární jsou u Čechů zejména nemovitosti. Přes osmdesát procent lidí je označilo za oblast, které investičně věří. Aktuálně využívá nemovitost jako investici 75 procent mužů a o 17 procent méně žen. Do budoucna by se ale jejich počet měl zvýšit, třetina žen totiž v průzkumu uvedla, že chce do nemovitosti investovat v budoucnu. Investice do nemovitostí ovšem nemusí nutně znamenat jen investiční byt. Oblíbené jsou například podíly v realitních fondech.

Investorky se v porovnání s muži podle průzkumu méně pouštějí také do investic do akcií. Ty využívá zatím jen 38 % žen, zatímco u mužů je to 65 %. I tady by se ale do budoucna mohl rozdíl mezi pohlavími snížit, protože více než pětina žen plánuje akcie jako investici využít, vyplývá z průzkumu.

Kterým oblastem investic věří ženy a muži?

Kromě nemovitostí čeští investoři a investorky nejvíce věří také technologiím, přičemž muži preferují tuto oblast častěji, věří jí 62 %, což je o 18 % více než u žen. A podobně je tomu i u inovací, ty označuje za perspektivní o 14 % víc mužů než žen. Investoři v porovnání s investorkami také více inklinují k oblasti farmacie a zdravotnictví, surovin, automotive nebo jich téměř třikrát více důvěřuje kryptoměnám.

Ženy naopak za perspektivní oblasti označují investice, pokud jsou v souladu s jejich hodnotami a vidí v nich společenský přínos. Ve srovnání s muži proto více věří investicím do vzdělávání nebo udržitelnosti.

Investoři využívají poradenství

Poradenských služeb v otázkách majetku a financí využívá v současnosti 45 procent lidí. O něco více žen než mužů. Ovšem samotní poradci jsou v drtivé většině muži. Poradkyni má třetina žen, ale jen pětina mužů. Ženy tedy svěřují ženám tyto záležitosti častěji než muži.

„Ženy oceňují odborné poradenství více než muži. Stále častěji se tak na nás ty, které jsou úspěšné v podnikání, obracejí s potřebou plánovat a organizovat správu svého majetku a chytře investovat. S poradci řeší nejen investiční strategie a plány, ale zájem mají také o zprostředkování diskuzí a realizace plánů nástupnictví,“ upozorňuje Monika Marečková z poradenské společnosti RSM Czech Republic.

Jsou investoři připraveni na náhlé události?

Navzdory tomu, že finanční poradenství využívají častěji ženy než muži, na nečekané události se preventivně připravují více muži. Žen je zhruba o 8,5 % méně. Většina z nich se také připravuje na náhlou potřebu zajištění budoucnosti rodiny a ví, jak budou v takových situacích pokryty potřeby dětí a blízkých.

„Je třeba myslet na to, aby byla pravidla nejlépe sepsaná a upravená komplexně a v souladu s právem. Jedině tak se dá předcházet nepříjemným situacím a sporům v rodině, které mají mnohdy ve chvílích, kdy se začne řešit rozdělení nebo přesun rodinného majetku mezi příbuznými, negativní dopad na rodinné vztahy,“ uzavírá David Neveselý.

Průzkum Next Ženy

V průzkumu odpovídali klienti a obchodní partneři advokátní kanceláře Havel & Partners a společnosti RSM Czech Republic.

Zapojilo se do něj 348 lidí, z toho 143 žen (41 %) všech věkových skupin.

Jde o bonitní skupinu klientů nejčastěji z řad majitelů či spolumajitelů firem či vrcholového a středního managementu a s majetkem dosahujícím až stovek milionů korun.

Reklama

Doporučované