Hlavní obsah

Stát nově přispěje na okna či zateplení. Kdo může žádat

Foto: Pexels.com

Stát spouští „Novou zelenou úsporám Light“. Ilustrační foto.

Reklama

14. 11. 11:45

Rozjíždí se Nová zelená úsporám Light. Od ledna příštího roku si mohou důchodci, invalidé a osoby pobírající příspěvek na bydlení zažádat o dotaci, která má podpořit snížení výdajů na energie.

Článek

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo detaily dotačního programu Nová zelená úsporám Light, který má podpořit snížení energií v nízkopříjmových domácnostech. Jeden žadatel může v programu získat dotaci nejvýše 150 tisíc korun, například na zateplení části fasády nebo výměnu oken u rodinných domů.

„Nová zelená úsporám Light nabídne finanční pomoc na snadno realizovatelné úpravy a částečné renovace rodinných domů. Zateplení fasády, střechy, stropů či podlah i výměna oken a vchodových dveří přinesou okamžité snížení spotřeby energií na vytápění,“ uvedl ministr životního prostředí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Program bude financován z Modernizačního fondu a je na něj vyčleněno aktuálně 1,5 miliardy korun. V první etapě se očekává podpora zhruba 10 tisíc domácností.

Pokud bude zájem narůstat, je MŽP připraveno prostředky navýšit, uvedli zástupci resortu na pondělní tiskové konferenci.

Kdy se spouští příjem žádostí?

Program NZÚ Light byl vyhlášen 14. listopadu, kdy byly zveřejněny kompletní podmínky. Samotné spuštění příjmu žádostí bude zahájeno 9. ledna 2023. Žádosti budou přijímány do 31. srpna 2024, nebo do vyčerpání vyčleněných peněz.

Kdo může o dotace v programu NZÚ Light žádat?

Cílovou skupinou pro dotační program jsou vlastníci rodinných domů a trvale obývaných rekreačních objektů, kteří jsou ohroženi energetickou chudobou. Vstupenkou do programu je podmínka, že žadatel i všichni členové domácnosti pobírají ke dni podání žádosti starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně.

Potenciálním žadatelem se může stát také ta osoba, která kdykoli v období mezi 12. zářím 2022 a dnem podání žádosti o dotaci pobírala příspěvek na bydlení. Žadatel musí být zároveň (spolu)vlastníkem domu a mít v něm trvalý pobyt před 12. zářím 2022.

Pro doložení důchodu bude žadateli stačit aktuální výměr důchodu. Pokud ho nemůže dohledat, potvrzení o pobírání důchodu může vystavit každá pobočka okresní správy sociálního zabezpečení na počkání.

K doložení příspěvku na bydlení postačí rozhodnutí o přiznání příspěvku na bydlení v daném období.

Na co je možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám Light?

Ministerstvo životního prostředí mluví o snadno realizovatelných a časově nenáročných zatepleních menšího rozsahu. Má jít například o zateplení fasády, výměnu vchodových dveří, zateplení střechy, výměnu oken, zateplení stropu či zateplení podlah.

Kolik může žadatel získat na jednotlivá opatření?

Celková podpora může dosáhnout až 150 tisíc korun na jeden rodinný dům. Peníze budou vyplaceny předem.

Dotace na jednotlivá opatření
Typ opatřeníMěrná jednotkaDotace
Zateplení fasádyběžný metr6 000 Kč
Zateplení střechykomplexní opatření120 000 Kč
Zateplení stropu pod půdoukomplexní opatření50 000 Kč
Zateplení podkladů na zemině nebo nad nevytápěným suterénemkomplexní opatření60 000 Kč
Výměna oken1 ks výplně12 000 Kč
Výměna vchodových dveří1 ks dveří18 000 Kč
Zdroj: MŽP ČR

Jak bude o dotace možné žádat?

Žádosti o dotace budou přijímány elektronicky přes systém AIS SFŽP, dostupný na webových stránkách novazelenausporam.cz. Pro elektronické podání žádosti je zapotřebí mít Identitu občana a bankovní účet.

Na koho se obrátit s dotazy?

MŽP společně s Ministerstvem práce a sociálních věcí a také Státním fondem životního prostředí ČR chystají poradenskou síť zahrnující takzvané místní akční skupiny (MAS), obce, EKIS, úřady práce i sociální služby s cílem poskytnout co nejširšímu okruhu domácností potřebné informace a pomoci efektivně čerpat dotace na úsporná opatření.

Vybrané složky budou mít za úkol identifikaci domácností nejvíce ohrožených energetickou chudobou, poskytnutí cílené informační podpory v místě bydliště, dále také odstranění „bariér“ ve využívání dotačních prostředků a komplexní podporu pro realizaci opatření, například právě asistenci při elektronickém podání žádosti nebo dohled nad samotnou realizací.

Co musí žadatel doložit?

Pro získání dotace je v rámci programu vyžadováno jen minimum příloh. Nebude třeba přikládat energetický posudek ani projektovou dokumentaci. Důležitá bude fotodokumentace, jednoduchý odborný posudek a konečná zpráva o provedených úpravách.

Formulář odborného posudku žadatel nalezne na webových stránkách programu. Po vyplnění ho potvrdí buď pověřený člen místních akčních skupin, nebo pracovníci Energetických konzultačních a informačních středisek EKIS.

Realizace jednotlivých opatření je podle zveřejněných podmínek možná i svépomocí a je možné žádat také se zpětnou uznatelností i pro projekty realizované od 12. září 2022.

Pomoc proti zdražování – Jak zvládnout krizi

Domácnosti a firmy čelí problémům s vysokou inflací a růstem cen energií. Projekt Seznam Zpráv „Jak zvládnout krizi“ vám nabízí praktické informace, jak ušetřit a jak řešit či snížit dopady zdražování.

Mohlo by vás také zajímat:

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované