Hlavní obsah

Jak se dýchá v Česku: Z krajů má nejhorší vzduch Praha a Moravskoslezský kraj. Kde je nejčistší?

Podívejte se na mapu znečištění v interaktivní grafice níže.

Reklama

16. 9. 2019 10:54

Podívejte se, jaký vzduch se dýchá ve vašem kraji.

Článek

Zvyšuje se množství zalesněných ploch i ekologicky obhospodařované zemědělské půdy. Česká republika však podle Zprávy o životním prostředí za rok 2017 stále produkuje přepočteno na obyvatele nadprůměrné množství skleníkových plynů.

Jak jsou na tom kraje

Mezi kraji má Hlavní město Praha bezesporu nejznečištěnější ovzduší, co se týče koncentrace. Díky své malé rozloze je ale ze všech krajů nejmenším přispěvatelem do celkového znečištění celé České republiky. To dává smysl i z toho důvodu, že kraj Hlavní město Praha tvoří výhradně město, zatímco ostatní kraje mají lesy a pole. Tradičně největším znečišťovatelem je Moravskoslezský kraj, na třetím místě je pak Středočeský.

Velkým znečišťovatelem v Moravskoslezském kraji jsou Třinecké železárny, které v roce 2017 vyprodukovaly necelých 69 milionů kilogramů reprotoxického oxidu uhelnatého, který má mimo jiné i negativní vliv na porodnost. Vyplývá to z dat Integrovaného registru znečišťování, který spravuje Ministerstvo životního prostředí.

Podle statistik Českého hydrometeorologického ústavu tak v roce 2017 bylo na území České republiky 23,10 procenta občanů vystaveno nadlimitní koncentraci látky PM 10, neboli prachovým částicím, které mohou ohrožovat lidské zdraví. Tato koncentrace je navíc mimo normu na 8,25 procenta území země. Zasaženo je tak více, než trojnásobek lidí oproti předchozímu měření v roce 2016. Plocha s nadlimitními hodnotami pak vzrostla téměř šestkrát.

Dlouhodobě také v rámci emisní náročnosti dopravy stoupají emise oxidu uhličitého a oxidu dusného. Klesající trend mají naopak emise ostatních oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, nebo těkavých organických látek. Na to má vliv například věk aut, která v po České republice jezdí. Více než polovina vozů je starší deseti let, přes tři čtvrtiny pak byly vyrobeny nejdříve před pěti lety.

Naopak nejméně znečištěné ovzduší mají obyvatelé Jihočeského kraje, mezi čistá místa republiky patří i kraj Plzeňský a Vysočina. Celorepublikově se také daří snižovat emise těžkých kovů, které jsou toxické a nebezpečné pro živé organismy a životní prostředí.

Reklama

Doporučované