Hlavní obsah

Kdy člověk začíná být infekční? Průvodce nákazou covidem-19

Foto: Adam Hříbal , Seznam Zprávy

Ilustrační fotografie.

Reklama

7. 11. 2020 12:58

Jak dlouho je infekční člověk s covidem-19? Je těžší průběh nemoci rychlejší? Kolik času obvykle uběhne od příznaků po hospitalizaci? Jak dlouho trvá ztráta čichu a chuti? Podívejte se, jak na tyto otázky odpovídají data.

Článek

V České republice je s koronavirem momentálně hospitalizováno 8276 osob, z toho 1180 je v těžkém stavu. Data o průběhu nemoci říkají, že poslední přijatí pacienti jsou často lidé, kteří se nakazili před více než dvěma týdny. Za další dva týdny tedy budou do statistiky hospitalizovaných zapsána zhruba čtyři procenta těch, kteří se nakazili v posledních dnech.

Od časových úseků vývoje nemoci se odvíjí, jak dlouho bude potřeba nakažené hospitalizovat nebo kolik dní od vysokých čísel pozitivních testů uplyne, než se začnou objevovat vysoká čísla hospitalizací a úmrtí. Data amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) a jeho evropské verze nabízejí představu o tom, jak vypadá časová osa onemocnění v různých variantách závažnosti.

Inkubační doba

Doba po nakažení, kdy se virus neprojevuje žádnými příznaky, se může pohybovat od dvou do 14 dní. Tento rozsah je poměrně velký, CDC proto uvádí, že medián inkubační doby je 4–6 dní. Již během této doby začíná být člověk infekční.

Medián

Takzvaná prostřední hodnota. Když se počet všech hodnot rozdělí na dvě poloviny, medián je v samém středu.

Doba od nakažení po příznaky

Infekčnost nakaženého začíná zhruba 1–2 dny před propuknutím příznaků. Ty se pak objevují v různém období od nakažení podle toho, jak vážný průběh nemoci je. První příznaky u lehčích průběhů se nejčastěji objevují pátý až osmý den od nakažení. Patří mezi ně kašel, horečka, bolest hlavy, únava nebo dušnost. Medián trvání je pak čtyři až osm dní.

Pokud nemocného postihne syndrom akutní dechové tísně (ARDS), přichází obvykle 8–12 dní od prvních příznaků, tedy zhruba 13 až 17 dní od nakažení.

Doba od příznaků po hospitalizaci

Při komplikacích s dýcháním, jako je ARDS, je hospitalizace pacienta často neodkladná a přichází proto zhruba ve stejnou dobu. Podle CDC se lidé do dostanou na jednotku intenzivní péče přibližně patnáctý den od vlastního nakažení, nebo 10. až 12. den od prvních příznaků.

Délka hospitalizace

Lidé, kteří se z nemoci uzdraví, podle CDC tráví v nemocnici obvykle 10–13 dní. Délka hospitalizace se mění podle závažnosti průběhu.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) dělí – dle svých slov velice zjednodušeně – klinický stav hospitalizovaných na tři skupiny. První je stav bezpříznakový až střední bez orgánových komplikací. Druhý stupeň je lehký až střední stav, který vyžaduje podání kyslíku nebo umístění na JIP. Třetí je těžký stav vyžadující umělou plicní ventilaci.

U první skupiny je medián dní potřebných pro hospitalizaci osm, u druhé třináct a třetí pak čtrnáct. Vzhledem k tomu, že jde o medián, délka hospitalizace se může pohybovat mezi čtyřmi až 23 dny.

Data CDC také ukazují, že délka pobytu na JIP je u případů, které končí úmrtím, kratší. Medián je zde devět dní.

Ztráta čichu a chuti

Doprovodným příznakem onemocnění covid-19 může být také ztráta čichu a chuti. Podle CDC postihuje hlavně osoby s lehčím průběhem a obecně mladé lidi.

Trvání tohoto příznaku může být i tři týdny a existují jednotlivé případy, kdy lidé sebereportovali ztrátu čichu a chuti trvající až měsíce. Jako medián ale CDC uvádí sedm dní.

Doba vylučování viru a infekčnost

Vylučování viru je vyšší v době počátků příznaků a zeslabuje se v rámci dní až týdnů. Obvykle bývá virus v dýchacím ústrojí nositele nalezen jeden až dva dny před propuknutím příznaků. V případě lehkého průběhu je obvyklé, že tělo virus vylučuje až osm dní. U těžších případů je doba delší.

Mezi vylučování viru a infekčnost se ale nedá dát jasné rovnítko. Znamená to, že virus byl detekován PCR testem, který potvrdil jeho přítomnost v těle. Podle srpnové studie recenzované lékařským časopisem vydávaným Oxfordskou univerzitou klesá infekčnost okolo desátého dne u lehkých případů a okolo patnáctého dne u těch těžších. Nejdelší pozorovaná doba množení viru v těle byla okolo 20 dní od počátku příznaků.

Reklama

Doporučované