Hlavní obsah

Křeček: Žádnou segregaci Romů nechci. Ať ale nemají zvláštní zacházení

Foto: Nikol Mudrová

Ombudsman Stanislav Křeček.

Reklama

14. 7. 2020 14:46

Je rasismus ve vztahu k Romům problém i v Česku? Podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka je diskriminace Romů jen okrajový problém.

Článek

„Na vytvořeném bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce černošských otroků, totéž se o evropských Romech v žádném případě říct nedá,“ napsal jste v souvislosti s hnutím Black Lives Matter do Práva. Musí si příslušník etnika svá práva zasloužit?

V žádném případě. Má svá práva dána zákonem, dána ústavou a podobně. O právo se nezasloužíte, to právo buď máte, nebo nemáte.

Jak tedy chápat tu vaši větu? Tak, že zatímco černoši si svá práva odpracovali na plantážích, tak Romové, protože nebyli otroci, si svá práva nezaslouží?

Nic takového jsem nenapsal. Nic takového není. Ten problém je v tom, že nikde v Evropě se nepodařilo integrovat Romy do evropské společnosti, a to je problém, který táhne evropská civilizace spolu. Ta integrace tady není, marně se ji snažíme nějakým způsobem dohnat nebo učinit, ale zatím se nám to nedaří.

A proč jste tedy psal o té otrocké práci? V souvislosti s českými Romy?

Nic takového není, žádná souvislost mezi otrokářskou prací černochů a Romy neexistuje.

Vy jste o ní ale napsal. „Na vytvořené bohatství v USA měla v minulosti značný podíl práce černošských otroků. Totéž se o evropských Romech v žádném případě říci nedá.“ Proč jste to tedy psal?

V žádném případě tady není souvislost mezi nějakou otrockou prací. Jde o postavení těchto menšin v jednotlivých regionech, o nich jiného tady nejde.

A odpovíte mi prosím, proč jste to tedy psal? Jak té vaší větě rozumět?

Znovu opakuji, problémem je integrace romské menšiny nebo romského etnika do evropských struktur. O nic jiného tady nejde.

Stížností na diskriminaci nám chodí minimálně

Vy jste ve svém komentáři také napsal, že právní postavení Romů je zcela rovnoprávné. Takže podle vás v Česku žádná diskriminace Romů neexistuje?

Diskriminace existuje tak jako v jiných částech světa nebo v jiných státech, ale rozhodně to není pro českou společnost charakteristický problém. To rozhodně nikoliv.

Je to problém, který by měl řešit ombudsman?

Ano. Podle pravomoci, která mi byla Poslaneckou sněmovnou svěřena, diskriminaci řeší ombudsman, ano. Ale podle toho, co se k nám dostává, to není problém, protože na tu diskriminaci si lidé u nás prakticky nestěžují, což je dokladem toho, že to není pro českou společnost takový problém, jak někteří publicisté tvrdí. Tato pravomoc nám byla svěřena, my se tím zabýváme, máme na to zvláštní oddělení, ale patří to ke stížnostem, v kterých se na nás lidé obrací naprosto minimálně.

Možná to je tím, že jde o záležitost menšiny. Ale ombudsman je tak trochu odrazem toho, co chce většina. Protože je volen Sněmovnou na návrh prezidenta a Senátu. Neměl byste o to více hájit hlas těch, kteří třeba nejsou tolik slyšet?

Takto společnost nefunguje. Práva nejsou těch, kteří nejsou slyšet. Všichni mají stejná práva. To, že jste příslušníkem menšiny, vám nedává žádná jiná zvláštní práva, než jste-li příslušníkem většiny. Něco jiného jsou národnostní menšiny, ty mají zákonem svá zvláštní postavení, ale o to se u většiny Romů nejedná.

Když jste psal tedy, že právní postavení Romů je zcela rovnoprávné, myslíte si, že tomu tak je i v reálu? Není rovnoprávné pouze na papíře?

Ne. Je to tak v reálu. Právně nikdo nebrání Romům v ničem, nemají jiná práva než příslušníci většinové společnosti. To je zcela podle mého názoru a právního řádu zcela jasné. Žádné ustanovení nediskriminuje Romy. To je, myslím, zcela zřejmé.

Žádnou segregaci nechci

Já se ale ptám na to reálné fungování. K vám se jako k ombudsmanovi skutečně nedonesly případy, kdy Rom nedostal pronájem nebo práci kvůli svému původu?

Já vám to znovu opakuji, stížnosti na diskriminaci jsou naprosto minimální záležitostí, která se k nám dostává. Samozřejmě se s těmi případy setkáváme, samozřejmě to řešíme, ale je to minimum případů, což svědčí o tom, že to není problémem české společnosti. Samozřejmě jsme řešili případ, kdy z důvodu etnicity byla odmítnuta prohlídka bytu, ale není to rozhodně žádná masová záležitost.

Ještě jedna citace z vašeho komentáře pro deník Právo: „Tvrdíte-li, že vás nikdo nechce přijmout do práce, proč se tedy nezaměstnáte sami? Proč nezakládáte firmy podílející se třeba na zvelebení bydlení ve vyloučených lokalitách? Nechtějí vám přidělit byt, proč si sami nepostavíte domy a byty jako tisíce jiných neromských družstevníků u nás?“ Jak tomu rozumět?

Jestliže chceme, aby se Romové chovali stejně jako všichni ostatní příslušníci většinové populace, tak musíme chtít, aby se chovali stejně. Já nechci, jak by třeba řekl pan Moláček (Jan Moláček, redaktor Deníku N, pozn. red.) nějakou segregaci. Naopak chci, aby Romové řešili svoje problémy tak, jak je řeší naprostá většina obyvatel. Nechci, aby řešili zvlášť svoje romské problémy. Já chci, aby romské problémy byly problémy celé společnosti. Jestliže řada lidí, družstev stavěla a podobně, tak je to způsob řešení, který se nabízí většinové společnosti, a není žádný důvod, aby se Romové neúčastnili řešení svých problémů tak, jak je řeší naprostá většina české společnosti.

Romové se účastní řešení svých problémů. Ale váš komentář vyznívá tak, že chcete, aby si stavěli vlastní domy. Proto patrně redaktor Deníku N psal o segregaci.

To je naprosté nepochopení toho problému. Já mu to mám velice za zlé.

Takže nechcete v Česku domy pro „bílé“ a pro Romy?

Pravý opak je pravdou. Chci, aby Romové řešili své problémy tak, jako je řeší všichni ostatní občané České republiky.

A proč jim tedy radíte, aby si stavěli vlastní domy a zakládali vlastní firmy? Proč nemohou být zaměstnáni v běžných firmách a bydlet v běžných domech?

To samozřejmě je možné. Když lidé dělají bytová družstva a sami si staví své byty, tak není žádný důvod, aby se tohoto řešení bytového problému neúčastnili i Romové. Je to jeden ze způsobů řešení problémů. Já neříkám, že by měli své vlastní domy. Něco takového jsem nikdy nenapsal a prosím, aby mi toto nebylo vkládáno do úst. Já segregaci naopak odmítám. Já chci, aby se všichni chovali stejně, stejná práva, stejné povinnosti, stejné možnosti, oboustranný stejný přístup.

Romové ať nemají zvláštní zacházení

Co ale děláte pro to, aby to tak skutečně fungovalo?

Děláme pro to, co můžeme. Vyřizujeme stížnosti občanů, vyřizujeme podání občanů, které se této věci týkají, jak nám to zákon ukládá. Jestliže má někdo právo, musí také přijmout povinnosti, které z realizace tohoto práva vyplývají.

A které povinnosti Romové podle vás neplní?

To já neříkám. Jenom poukazuji obecně na to, že neexistuje žádné řešení problému, které by se týkalo jenom Romů, jsou to problémy, které se týkají celé společnosti. A musí být řešeny způsobem, který vyřeší celá společnost. To nejde o žádnou segregaci, naopak jde o integraci, aby se Romové chovali naprosto stejně jako většina společnosti.

Takže se na vás Romové, jsou-li diskriminováni, můžou v klidu obracet?

No, samozřejmě. Proč jenom Romové, všichni občané. Víte, to je ten problém. Proč vy pořád ty Romy vytahujete ze společnosti? Každý má právo se na nás obracet. Proč jenom Romové?

Protože jste jim, pane ombudsmane, svým článkem v Právu řekl, že si mají pomoct sami.

Nic takového jsem neřekl. To mi vkládáte do úst. Já jsem řekl, že se mají chovat stejně jako všichni ostatní čeští občané. Rozhodně žádné zvláštní zacházení nebo zvláštní přístup neprosazuji. A dokonce ho odmítám.

Reklama

Doporučované