Hlavní obsah

Kůrovec donutil státní lesy vrátit se o desetiletí nazpět. Kompletně proměnil obchod se dřevem

Státní lesy vyhlásí na příští rok tradiční tendry. Kvůli kůrovcové kalamitě se výrazně mění. V rozhovoru změny vysvětluje generální ředitel Lesů ČR Josef Vojáček. (Video: Seznam Zprávy)

 

Reklama

20. 9. 2019 15:56

Státní lesy dnes představily podmínky sedmimiliardových lesnických tendrů na zpracování dřeva a výsadbu v jimi spravovaných porostech.

Článek

Kůrovcová kalamita šířící se dál českými lesy donutila správce státních lesů k výrazné změně tradičních lesnických tendrů. Tendry 2020+ vyhlásí Lesy České republiky v pondělí 23. září.

Rozdělení tendrů do tří typů vlastně určil kůrovec.

Zatímco loni se všech 47 jednotek soutěžilo jako takzvané komplexní, tedy zahrnovaly jak těžbu, tak následnou výsadbu, letos jsou rozděleny na kalamitní, postkalamitní a nekalamitní. Jednotlivé jednotky zároveň lesníci zmenšili, aby v nich měly větší šanci na úspěch i menší firmy.

Výraznou novinkou je změna způsobu obchodování s kalamitním dřívím. V minulosti vítěz těžebních nebo komplexních tendrů získával s kontraktem i samotné vytěžené dřevo, o jehož odbyt se musel postarat sám. V době postupující kalamitní krize, kdy se některé druhy dřeva staly neprodejné, toto některé firmy od účasti ve výběrovém řízení odrazovalo.

„Tato změna je tu i proto, že na vybraných lesních jednotkách je nejdůležitějším kritériem rychlost zpracování kůrovcové hmoty. Jakmile toto dříví identifikujeme jako kůrovcové, musíme jej okamžitě vytěžit, asanovat a odvézt z lesa. A to bez ohledu na to, jestli to dříví má kupce nebo ne,“ vysvětlil generální ředitel podniku Josef Vojáček.

Byť mají vlastníci ze zákona nakázáno čerstvě napadené dřevo z lesa co nejdříve odvézt, aby se z něj brouk nešířil dál do zatím zdravých porostů, komplikuje jim to právě nízká výkupní cena dříví. Vítězům tendrů tak státní lesníci rozvážou ruce a nechají je rychle těžit bez toho, aby se firmy musely starat ještě o odbyt. Podle Vojáčka se to bude týkat skoro dvou milionů kubických metrů smrkového dřeva.

Pro Lesy ČR to pak bude znamenat opětovný vstup na trh s dřívím. „Změna je to velká, LČR s dřívím obchodovaly částečně v letech 2007 až 2009 v různých modelech, nyní se do portfolia tato činnost po deseti letech vrací. Podle mého názoru to je na základě nejlepší zkušenosti z Evropy, kde téměř všichni velcí správci a vlastníci využívají takovéto optimální kombinace vlastních a cizích zdrojů,“ říká Vojáček, podle nějž se některý sortiment propadl i o 70 a více procent oproti cenovým hladinám před více než třemi lety. „Některé druhy dříví se dnes prodávají výrazně pod nákladovými cenami,“ dodává.

Do tendrů 2020+ Lesy ČR rozdělily 23 kalamitních, 9 postkalamitních a 22 nekalamitních. „Budeme územní jednotky zmenšovat tak, aby byly atraktivnější pro vyšší portfolio zájemců. Vzhledem k tomu, že v posledních dvou třech měsících jsme měli historicky největší těžbu, která kdy byla, měsíčně těžíme více než 1,6 milionů kubíků, tak se domníváme, že prostor v těch službách tady je. Ale samozřejmě takovýhle objem služeb jsme prozatím nesoutěžili, je to poprvé a uvidíme, jak se bude trh odvíjet,“ řekl Vojáček.

Hodnota nových tendrů bude skoro 7 miliard korun, což je mnohem více, než bývalo v minulosti. „Pro nás jako vlastníka je to ale s minusovým znaménkem, protože významným způsobem narostly zejména ceny pěstebních prací a sadebního materiálu. Naopak ceny dříví výrazně klesají,“ uvedl ředitel.

Lesy ČR letos soutěží dohromady o 8,5 milionů krychlových dřeva na téměř 200 tisících hektarech lesa. „Ročně se počítá s těžbou 1,97 milionů metrů krychlových dřeva a zalesněním 2 879 hektarů,“ dodala mluvčí podniku Eva Jouklová. Tendr lesníci vyhlásí v pondělí 23. září, zájemci budou moct nabídky podávat do 25. října. Smlouvy chce podnik podepisovat v prosinci. Stejně jako v minulých letech jsou smlouvy podepisované na pět let, avšak jednou z novinek je oboustranná možnost odstoupení od smlouvy bez udání důvodu po dvouletém plnění smlouvy s půlroční výpovědní lhůtou. Je to i proto, že v současné situaci se z vysoutěžené nekalamitní jednotky může během dvou let stát jednotka kalamitní.

Lesy ČR obhospodařují více než 1,2 milionů hektarů lesních majetků patřících státu, což tvoří skoro polovinu všech lesů v republice.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované