Hlavní obsah

Lidovci chtějí chránit zemědělskou půdu před supermarkety, vláda je odmítne

Foto: https://www.pexels.com/

Podle vládních expertů je vzácná půda v Česku proti stavbám chráněná dostatečně.

Reklama

16. 8. 2020 9:21

KDU-ČSL chce výslovně zakázat stavbu obchodních center, skladů či výrobních hal na nejlepší zemědělské půdě.

Článek

Návrh opozičních lidovců na lepší ochranu zemědělské půdy zřejmě narazí na nesouhlas vlády. Stojí to v návrhu stanoviska pro pondělní jednání vlády.

Poslanci KDU-ČSL chtějí například výslovně zakázat výstavbu obchodních center, skladů a výrobních hal na nejlepší zemědělské půdě. V novele zákona o ochraně zemědělského půdního fondu také chtějí stanovit, že k žádostem o odnětí půdy nad pět hektarů ze zemědělského fondu nebo o stanovení dobývacího prostoru by se vždy vyjadřovalo Ministerstvo zemědělství.

V současnosti je možné stavět na nejlepší půdě jen při převažujícím veřejném zájmu. Omezení se ale podle lidovců vykládá v některých případech účelově.

V případě zákazu odnímání zemědělské půdy I. a II. třídy ochrany kvůli stavbám pro obchod nebo výrobu a skladiště vláda uvádí, že jde jistě o opatření ve prospěch ochrany nejkvalitnějších půd. Na druhé straně upozorňuje například na to, že tento absolutní zákaz může znamenat problém, pokud bude nutné takovou budovu postavit, protože nebude existovat legální řešení. Problém podle vládních legislativců může představovat i uplatnění některých pojmů, jako je třeba obchod.

Pokud jde o návrh, aby se k vynětí půdy ze zemědělského půdního fondu u rozlohy nad pět hektarů vyjadřovalo Ministerstvo zemědělství, vláda vyjádřila také nesouhlas. Nynější úpravu považuje za dostačující. „Předkladatelé navíc v důvodové zprávě pro takovouto změnu neuvádí ani žádné konkrétní argumenty,“ stojí v návrhu stanoviska. Vláda nesouhlasí ani se zvýšením horní hranice sazeb pokut na dvojnásobek, ani s tím, aby se výnos z nich nově přiznával též Státnímu pozemkovému úřadu.

Souhlas s odnětím půdy z fondu by podle návrhu novely nebyl naopak potřeba pro zřizování mokřadů nebo remízků. I nejlepší zemědělskou půdu by bylo možné podle předlohy využívat pro plantáže dřevin a při její změně na les by se za odnětí této půdy z fondu nehradily odvody. Podobně by tomu bylo při zřizování retenčních nádrží a rybníků.

Bez ohledu na stanovisko vlády dostanou předlohu k projednání poslanci. Není jisté, zda se k tomu ve zbytku volebního období dostanou.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované