Hlavní obsah

Videohovory seniorům nenahradí obejmutí od vnuků, říká odbornice

Foto: Archiv Heleny Franclové, Seznam Zprávy

Svůj čas Helena Franclová dělí mezi rodinu a seniory.

Reklama

25. 11. 2021 15:35

Nabízí pobytová lůžka třem stovkám seniorů i lidem trpícím demencí. „Procházíme si velice nelehkým obdobím,“ říká o době covidové Helena Franclová ze společnosti Centrin CZ, která se oboru začala věnovat kvůli své babičce.

Článek

Proč jste začala pomáhat seniorům?

Bylo to v roce 2006, když mi zemřela babička, kterou jsem měla moc ráda a trávila jsem u ní všechny prázdniny. Zemřela v domově důchodců, kam ji tehdy přeložili z eldéenky. Péče v obou zařízeních byla z mého pohledu katastrofální, přestože jejich vybavení bylo nové a na vysoké úrovni. O poskytování sociálních služeb jsem ale měla docela jiné představy.

I když mi bylo třiaadvacet a ještě jsem studovala, rozhodla jsem se otevřít vlastní pobytové zařízení pro seniory.

Od té doby se vám organizace Centrin rychle rozrostla.

To je pravda. Od roku 2007, kdy jsme začali poskytovat tyto sociální služby ve Zruči nad Sázavou, následovalo otevření dalších dvou center v Praze a v Unhošti na Kladensku. Celkem dnes poskytujeme nadstandardní pobytové i sociální služby více než třem stovkám seniorů.

Co znamená to slovo nadstandardní?

Klient s takzvanou lehčí potřebou dopomoci může vnímat naše zařízení trochu jako hotel s pečovatelskou, zdravotní i lékařskou službou. Vždy záleží na druhu poskytované služby a potřebné pomoci pečovatelů a zdravotníků.

Helena Franclová (38)

Foto: Archiv Heleny Franclové, Seznam Zprávy

Helena Franclová

Jednatelka společnosti Centrin CZ, která provozuje tři pobytová zařízení pro seniory a lidi s demencí.

Vystudovala obory sportovní a kondiční specialista na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu Palestra a také obor sociální práce se zaměřením na komunikaci a psychoterapii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií.

Je diplomovanou fyzioterapeutkou a držitelkou certifikátu Dobrého anděla.

Mezi její záliby patří rodina, vaření a běh.

Kolik za to klient nebo jeho rodina platí?

Reálně se celkové náklady na provoz jednoho lůžka pohybují okolo 35 až 40 tisíc korun měsíčně. Základní cena při dlouhodobém užívání sociální služby se přitom řídí platnou legislativou. To znamená, že podle současných předpisů hradí klient maximálně 11 560 korun měsíčně za ubytování, stravování, úklid a praní. Zdravotnickou péči hradí zdravotní pojišťovny. Fungujeme ale i díky sponzorským darům od rodin a obcí, a v neposlední řadě ze státních dotací.

Zůstanou u vás seniorovi vždy nějaké peníze?

Klientovi musí zůstat z důchodu minimálně patnáct procent pro osobní potřebu.

Kdo se může stát vaším klientem? Asi nebude určující jenom věk.

Domov pro seniory poskytuje služby seniorům i lidem s přiznaným invalidním důchodem od šedesáti let, kteří mají v Česku trvalý pobyt. Domov se zvláštním režimem je určen pro lidi se sníženou soběstačností kvůli stařecké demenci, Alzheimerově chorobě a ostatních typů demence.

Začátky byly složité

Jak vzpomínáte na otevření prvního centra ve Zruči nad Sázavou?

Zařízení ve Zruči bylo původně vzdělávacím institutem tehdejšího Telecomu. Čekala nás řada úprav, abychom splnili veškeré podmínky pro provoz pobytového zařízení sociálních služeb. Postupně jsme ale získali certifikát ISO a také inspekce z ministerstva práce a sociálních věcí vždy dopadly bez problémů.

Kde se vám povedlo sehnat finance na rozjezd?

V úplném počátku pomohla banka, která na pořízení první nemovitosti poskytla úvěr 23 milionů i přes můj relativně nízký věk a nulovou podnikatelskou historii. Pomohli mi totiž i rodiče prodejem části svého majetku a také dobří přátelé, bez nich by to nešlo.

Začátky byly velmi složité a poděkování patří i prvním zaměstnancům, kteří dostávali o poznání nižší mzdy, než byl tehdejší průměr. Část z nich u nás stále pracuje a jsem ráda, že dnes mohou dostávat víc, než je obvyklé.

Centrin CZ

Společnost vznikla v roce 2007, Helena Franclová ji založila se svými rodiči a manželem.

Provozuje celkem tři zařízení sociální péče.

Ve Zruči nad Sázavou, Praze 6 u obory Hvězda a v Unhošti u Kladna poskytují pobytové sociální služby téměř 300 seniorům.

Jak se od sebe liší domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba, které máte ve Zruči ?

Odlehčovací služba je poskytována maximálně na tři měsíce. Jedná se tedy o dočasnou péči o lidi, o které jinak pečuje rodina nebo někdo jiný v jejich domácím prostředí. Nabídka služeb je ale velice podobná. Mírně se liší spíše jen s ohledem na aktuální zdravotní stav uživatelů dané sociální služby.

Proč jste se vlastně začali zaměřovat i na klienty s Alzheimerovou chorobou a dalšími demencemi, kteří jsou v domově se zvláštním režimem?

Dá se říct, že domov pro seniory byl odrazovým můstkem k domovu se zvláštním režimem, který je více specifickou službou. Postupem času to vyplynulo ze situace. Jako provozovatel ale potřebujete mít lépe školený personál, je potřeba zavést do praxe víc ochranných a podpůrných prvků.

Začátky byly velmi složité a poděkování patří i prvním zaměstnancům, kteří dostávali o poznání nižší mzdy, než byl tehdejší průměr.
Helena Franclová

Lidé se sníženou soběstačností kvůli některému typu demence mnohdy potřebují dopomoc personálu dříve či více než senior, který není diagnózou zasažen. Ostatně i kvůli tomu jsou lůžka v domově se zvláštním režimem více potřebná a zároveň více žádaná.

Zaujalo mě, že pro seniory máte od letošního roku terapeutického rotvajlera. Toto plemeno je známé spíše jako služební pes k ostraze. Jaké jsou s ním první zkušenosti?

Jmenuje se Terezka a je nejen terapeutem a společníkem, ale také kamarádem, který každého seniora pohladí po duši. Se svým majitelem, který je současně vedoucím naší přímé péče v Praze, úspěšně absolvovala závěrečné canisterapeutické zkoušky, a to na výbornou. Dnes už má bohaté zkušenosti s rozdáváním radosti seniorům i handicapovaným lidem.

Nabízíte další služby?

Do domovů docházejí externisté, kteří zajišťují kadeřnické i pedikérské služby. Duchovní péče je zajišťována v domově pravidelnými bohoslužbami. Mezi oblíbené volnočasové aktivity patří mimo zmíněné canisterapie i hippoterapie nebo výroba keramiky. Program byl až do covidu pravidelně obohacován o návštěvy výstav, divadel, o výlety za památkami i do přírody nebo setkání se známými osobnostmi.

Doufat v nejlepší a být připraveni na nejhorší

Nakolik se koronavirus ve vašich zařízeních vzhledem k věkové skladbě projevil?

Jako většina provozovatelů seniorských domovů i my jsme prošli velice těžkým obdobím. Smrtnost seniorů se v souvislosti s onemocněním covid-19 velmi významně zvýšila. Nejtěžší období jsme zažívali na konci minulého roku a letos v prvním pololetí. Obdobné zkušenosti má ale bohužel většina pobytových zařízení. Obdivuji obrovské nasazení, které naši pracovníci zvládli a zvládají.

Nejtěžší období jsme zažívali na konci minulého roku a letos v prvním pololetí. Obdobné zkušenosti má ale bohužel většina pobytových zařízení.
Helena Franclová

Jak senioři zvládali nařízenou izolaci kvůli nařízenému zákazu návštěv?

Zdlouhavé odloučení neprospělo nikomu a klientům už vůbec ne. Kontakty byly v rámci možností udržovány, uměle, přes videohovory. Obejmutí od dětí nebo vnuků to ale samozřejmě plně nenahradí. Dojemná byla podpora širokého okolí, dobrovolníků, dárců dezinfekcí a roušek. Tohle jsou chvíle, kdy potřebujete vědět, že v tom nejste sami.

Co je dnes pro vás ještě výzvou při provozování pobytových zařízení?

Nároky na provoz se zvyšují, nejen ceny energií stoupají, mzdy rostou. Výši plateb, které za své služby v oblasti sociální péče můžete klientům účtovat, však určuje zákon. Je dost komplikované snažit se jít stále kupředu, poskytovat uživatelům vyšší komfort, a to vše s neměnnými finančními prostředky.

Jak se vám daří s proočkováním seniorů a jakou dál odhadujete situaci kolem koronaviru?

Proočkovaní jsou v našich domovech senioři i zaměstnanci. A ohledně podzimu a zimy… Snažíme se doufat v nejlepší a být připraveni na nejhorší. Myslím, že nic jiného nám v současné době ani nezbývá.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované