Hlavní obsah

Pamětní mince připomíná dohodu mezi husity

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

7. 7. 2020 23:24

Česká národní banka vydala pamětní stříbrnou minci u příležitosti 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů, husitského politického programu. ČTK to dnes sdělila Kateřina Hamr za Církev československou husitskou.

Článek

Artikuly byly programem, na kterém se shodly dvě části husitského hnutí - táborité a pražané. Pamětní mince má nominální hodnotu 200 korun.

První strana mince zobrazuje figurální kompozici sedmi postav, znázorňujících odlišné postoje a myšlenky obou částí husitského hnutí. Zadní straně mince dominuje svazek dobových zbraní představující sílu, která artikuly chrání a zachovává.

Husitství zahrnuje sociální, politické i národnostní změny, které zrcadlily proměny pozdně středověké Evropy. V užším slova smyslu označuje husitství nábožensky motivované hnutí, které usilovalo o reformu církve jako rozhodujícího faktoru nápravy celé středověké společnosti. Politickým a věroučným programem husitů k takové nápravě se na počátku července roku 1420 staly Čtyři pražské artikuly. V té době Prahu obléhalo vojsko krále Zikmunda Lucemburského a táboři pomáhali pražanům bránit město.

Autorem návrhu mince je sochař Michal Vitanovský. Na jedné straně mince vyobrazil skupinu táboritů především venkovských. A proti nim povětšinou majetné pražany z řad měšťanstva, ohrožované buď revolucionáři nebo křižáckým vojskem císaře Zikmunda. Gesto jedné z figur, ukazující na čtyři listy na stole, naznačuje dosažení vzájemného kompromisu.

Pro první artikul, svobodné hlásání božího slova, zvolil Vitanovský symbol otevřené bible, chléb a kalich připomíná článek druhý, tedy přijímání podobojí. Lidská ruka, odmítající proud mincí, charakterizuje článek třetí - požadavek chudé církve a pro poslední, čtvrtý artikul, který požadoval trestání hříchů bez ohledu na společenské postavení, vybral symboly práva a spravedlnosti.

Církev Československá přijala do názvu přívlastek husitská v roce 1971 jako projev skutečnosti, že její teologické učení vychází právě z tradice české reformace. Dílo Jana Husa, husitství i Jednota bratrská tvoří rámec její reformační identity, vycházející z bible a starokřesťanského odkazu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované