Hlavní obsah

Poloprázdné střední školy teď berou i děti, které studium nezvládnou. Končí pak jen se základním vzděláním

V Královéhradeckém kraji se za posledních devět let snížil počet dětí na středních školách a učilištích o skoro osm tisíc. Podle demografické křivky by měly jejich počty i nadále klesat.

13. 1. 2018 4:15

Ve východních Čechách už počet míst v prvních ročnících středních škol dvakrát převyšuje počet dětí vycházejících z devátých tříd. Což je problém. Střední školy totiž často přijmou studenty, pro něž je studium nad jejich síly. Po několika pokusech o maturitu a mnoha letech studia pak často končí jen se základním vzděláním.

Článek

Takzvanou optimalizací středního školství, při níž se sloučilo či splynulo 21 středních škol, Královéhradecký kraj zruší 1 500 míst v jednotlivých vzdělávacích institucích. Slibuje si od toho zkvalitnění výuky, neboť děti budou přijímány na školy podle svých schopností. Jelikož jsou střední školy a učiliště financovány podle počtu dětí, berou dnes často i žáky, kteří na výuku na dané škole nestačí.

„Stává se nám, že mezi školami se děje turismus, kdy žák putuje mezi jednotlivými školami či obory a maturitu nezvládne ani na jedné a skončí jen se základním vzděláním,” vysvětluje krajská školská radní Martina Berdychová jeden z důvodů, proč kraj od 1. července školy oseká. V regionu totiž z devátých tříd odchází zhruba čtyři tisíce dětí, na školách a učilištích je pro ně připraveno devět tisíc míst.

Současná optimalizace je jen prvním krokem ze strany krajské rady. Do budoucna by do škol ráda zasáhla ještě víc, další kroky by se měly dotknout především víceletých gymnázií, o jejichž omezení se Královéhradecký kraj pokouší už řadu let. Seznam Zprávy oslovily ředitele jednoho z krajských gymnázií, která jsou na území menších měst.

Gymnázium v Novém Bydžově, které se od července sloučí s tamní obchodní školou, podle jeho ředitele Jaroslava Šedivého problémy s kvalitou studentů nemá. „Naši studenti nemají problém s maturitou, ani s tou státní. Většina z nich pak odchází na vysoké školy. Pokud by kraj chtěl naše víceleté gymnázium optimalizovat, mohl by nastat problém, kdy by nadané děti z Bydžova odcházely do nedalekého Hradce Králové,” upozornil Šedivý na možný problém, který by mohl v sedmitisícovém městě nastat.

V Královéhradeckém kraji se za posledních devět let snížil počet dětí na středních školách a učilištích o skoro osm tisíc. Podle demografické křivky by měly jejich počty i nadále klesat.

Doporučené