Hlavní obsah

Přístav v Hodoníně nebude mít významný vliv na životní prostředí

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační snímek.

Reklama

7. 1. 21:21

Vybudování rekreačního přístavu na Baťově kanále v Hodoníně nebude mít výrazně negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Článek

Vyplývá to z informací zveřejněných na webové stránce informačního systému EIA. K dokumentu se nyní mohou vyjádřit orgány státní správy a veřejnost. Po závazném stanovisku EIA, v případě, že bude pozitivní, Ředitelství vodních cest (ŘVC) pokročí v projektové přípravě. Stavba přístavu v Hodoníně by mohla začít v roce 2024, řekl dnes ČTK mluvčí ŘVC Jan Bukovský.

Odborníci posuzovali vliv stavby na životní prostředí z důvodu blízkých evropsky významných lokalit a ptačích oblastí. Například v lokalitě Očov roste řada vzácných druhů, jako jsou česnek hranatý, konitrud lékařský nebo pryšec bahenní. Lokalita Soutok - Podluží uchovává nejrozsáhlejší komplex zachovalých lesů, luk a mokřadů v aluviu Moravy a Dyje.

Ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko označuje dokument za jedno z nejcennějších území v České republice, kde hnízdí i zimuje na 240 druhů ptáků. Významné je hnízdění orla královského a typickým druhem je čáp bílý, který ve třech lesních koloniích hnízdí společně s volavkami popelavými. V ptačí oblasti Záhorské Pomoravie žije například ledňáček říční nebo moták pochop.

Posuzovaný záměr nebude mít podle dokumentu významný negativní vliv na předměty ochrany a celistvost těchto oblastí, avšak může mít mírně negativní vliv na smíšené lužní lesy, bobra evropského a hořavku duhovou. „Toto posouzení konstatuje mírně negativní vliv, takže žádná kompenzační opatření nejsou potřebná. Navržená minimalizační opatření jsou zcela standardní pro realizaci našich staveb a vlastní řešení jsme již optimalizovali právě s cílem snížit negativní vlivy na přírodu,“ uvedl Bukovský.

Budování přístavu začne až po prodloužení Baťova kanálu u Rohatce. O vítězi zadávacího řízení na výstavbu plavební komory Rohatec ŘVC rozhodlo v polovině prosince. Dodavatelem má být společnost SWIETELSKY stavební s vítěznou cenou 208,9 milionu korun bez daně. Tendr ale ještě není u konce. „Obdrželi jsme dvě námitky od neúspěšných uchazečů a momentálně je vyhodnocujeme. Kdy bude možné podepsat smlouvu s vítězným dodavatelem, dnes nejsme schopni říci,“ uvedl Bukovský. V plánu bylo zahájení výstavby letos v březnu s cílem otevřít novou vodní cestu před sezonou na jaře 2023.

Na Baťově kanále vznikne po 80 letech unikátní komora, která splavní poslední necelý kilometr říčky Radějovky napojující se do řeky Moravy. Tento krátký úsek brání tomu, aby lodě z Baťova kanálu mohly doplout na hladinu Moravy u Rohatce a plout dalších šest kilometrů po hladině držené jezem až do Hodonína.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované