Hlavní obsah

Na jihu Moravy poprvé v ČR zahnízdili vzácní kormoráni malí

Foto: Pixabay.com

Kormorán. (Ilustrační foto).

Reklama

11. 4. 2022 14:50

V přírodní rezervaci Věstonická nádrž, která je součástí novomlýnských nádrží na jihu Moravy, zahnízdili vzácní kormoráni malí, jde o téměř 40 párů. Je to poprvé, co tento druh vodního ptáka v Česku zahnízdil.

Článek

Až do letošního roku čeští ornitologové kormorány malé pozorovali pouze vzácně. Kormoráni malí hnízdí na Ivaňském ostrově. „Loni v létě se tu objevilo neobvykle velké množství zimujících kormoránů čítající hejno přes 100 ptáků. Zůstali po celou zimu, neodlétli a na jaře zahnízdili,“ uvedl jednatel Jihomoravské pobočky České společnosti ornitologické Gašpar Čamlík.

I na jiných místech v Česku loni ornitologové podle něj pozorovali hejna kormoránů čítající 15 až 30 jedinců. Šlo o Českobudějovicko, Příbramsko, střední Moravu či Chomutovsko. Celkový počet kormoránů malých na území Česka se pohyboval kolem 200 jedinců. „Hnízdění je prozatím prokázané pouze v přírodní rezervaci Věstonická nádrž. Není vyloučeno, že hnízdních párů kormorána malého v Česku bude přibývat,“ doplnil ornitolog.

Po poklesu velikosti evropské hnízdní populace kormorána malého v 50. letech 20. století začaly jeho počty výrazně růst v prvním desetiletí 21. století. Hlavními faktory úbytku byla podle ornitologa degradace a zmenšování rozlohy vhodných hnízdních biotopů, především kvůli odvodňování mokřadů a regulaci velkých nížinných řek. Dalším faktorem bylo přímé pronásledování i úhyny kormoránů malých v rybářských sítích nastražených příliš blízko hnízdních kolonií. Šíření kormoránů malých v současnosti souvisí s obnovou a ochranou hnízdišť v jižní Evropě.

Českému území nejblíže hnízdí kormorán malý od roku 2007 v kolonii na rakouské části Neziderského jezera. Loni tam hnízdilo 121 párů. Zde je však zaznamenán setrvalý pokles hnízdících párů, osídlení nové oblasti tak může souviset také s nepříznivým stavem na nejbližším hnízdišti. Kolonie na Ivaňském ostrově představuje v současnosti nejsevernější hnízdiště v Evropě.

Reklama

Doporučované