Hlavní obsah

Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 dostanou Alena a Petr Hadravovi

Foto: ČTK

Dagmar a Václav Havlovi.

Reklama

8. 8. 2022 19:44

Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 převezmou 7. září Alena a Petr Hadravovi. Tradičně se cena předává 5. října v den narození Václava Havla, pořadatelé se ale rozhodli pro dřívější datum z obavy o vývoj pandemie.

Článek

Petr Hadrava je astrofyzik a historik astronomie, pracuje v Astronomickém ústavu ČR, kde se zabývá stelární a relativistickou astrofyzikou. Hadrava je autorem či spoluautorem více než 170 původních vědeckých prací. Se svou ženou, klasickou filoložkou Alenou Hadravovou, také studuje a překládá do češtiny spisy významných astronomů minulosti.

Kromě práce v Astronomickém ústavu Hadrava externě přednáší na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Učil také na univerzitě v norském Trondheimu. Absolvoval i řadu kratších pobytů na různých zahraničních observatořích a v dalších institucích.

Před dvěma lety se stal laureátem Nušlovy ceny za přínos astronomii, kterou udílí Česká astronomická společnost vědcům, kteří se svým celoživotním dílem výrazně zasloužili o rozvoj astronomie. „Považuji Petra Hadravu ze jednu ze stálic na českém astronomickém nebi. Od počátku své vědecké práce vynikal dobrými nápady a pečlivým až puntičkářským přístupem k tématům,“ řekl tehdy o svém kolegovi astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar.

„Jeho záběr ve stelární astronomii je neobyčejně široký, od zpracování pozorování dvojhvězd i vícenásobných soustav až k relativistické astrofyzice. Za jeho hlavní přínos považuji průkopnické práce (program FOTEL), které kombinací spektroskopie, fotometrie zákrytových dvojhvězd i trojhvězd, případně i astrometrie rozplétají klubko informací potřebné pro přesný popis těchto systémů,“ uvedl Grygar.

V roce 2016 Hadravovi Akademie věd ČR udělila Čestnou oborovou medaili Ernsta Macha za zásluhy ve fyzikálních vědách.

Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 uděluje nadace od roku 1999. Určena je myslitelům, kteří svým dílem překračují tradiční rámec vědeckého poznání, přispívají k chápání vědy jako integrální součásti obecné kultury, nekonvenčním způsobem se zabývají základními otázkami poznání, bytí a lidské existence. Smyslem udílení ceny je také umožnit české veřejnosti setkání s průkopníky zajímavých proudů soudobého vědeckého myšlení a seznámit ji s jejich dílem.

Reklama

Související témata:

Doporučované