Hlavní obsah

V Rokycanech se pustili do obnovy historické aleje, zatím kácejí staré stromy

Foto: Seznam Mapy

Lipová alej v rokycanské Litohlavské ulici.

Reklama

14. 3. 15:56

V Rokycanech se pustili do dlouho chystané obnovy historické aleje v Litohlavské ulici. Tento týden zatím pracovníci káceli stromy, které jsou ve špatném stavu.

Článek

Přípravy na obnovu ulice zahájilo město před několika lety. Konalo se veřejné projednání záměru a do projektu se promítla část připomínek obyvatel ulice. Město vyhlásí výběrové řízení na zhotovitele celé rekonstrukce, která zahrne kromě obnovy zeleně i opravu vozovky, nová parkovací stání, chodníky a vjezdy. Vzhled ulice se úplně změní, stromy nově vysázené aleje budou na jiných místech, než byly dosud.

Předběžné odhady nákladů na akci, která má zároveň zvýšit bezpečnost chodců, cyklistů i silniční dopravy, jsou kolem 50 milionů korun. Přesnou cenu radnice zjistí ve výběrovém řízení. Město se pokusí získat dotaci. Stavební práce na obnově by měly začít koncem letošního pololetí, trvat budou asi sedm měsíců.

Stromy se už kácejí, aby byly poražené před začátkem vegetačního období a před hnízděním ptáků. K zemi půjde 23 lip, tři jasany, jeden smrk pichlavý a 18 smrků ztepilých. Na svém místě zůstanou například tři mohutné duby, stromořadí vzrostlých lip i řada mladých lip, vzrostlé habry nebo břehový porost u Klabavy. Místo pokácených stromů nechá město vysadit 47 nových.

Lipová alej v Litohlavské ulici bývala jednou z nejvýznamnějších historických alejí v Rokycanech. Lípy však měly sekundární koruny a kmeny byly napaden infekcí v důsledku chybně prováděnými řezy před rokem 1992. Kromě toho do kořenového prostoru stromů zasahuje několik inženýrských sítí, které vznikly také v minulosti. Při opravě plynovodu v roce 2014 jeho provozovatel odstranil značnou část aleje – pokácel stromy v ochranném pásmu plynovodu.

Stromy už nebudou sázeny blízko inženýrských sítí. Prostorové uspořádání ulice bude zahrnovat nejen novou alej, ale také nový chodník a úpravu komunikace. Vznikne tak nový prostor pro obnovu stromořadí v úseku mezi křižovatkou s ulicí U Plynárny a Klostermannovou ulicí.

Součástí úprav bude také rekonstrukce vodovodu a přípojek, úpravy kanalizace a osvětlení a sadové úpravy. Okolí mohyly Madlonova pluku z 19. století projde obnovou, u pomníku přibude červenolistý dub. Podél chodníku a u nového posezení se plánuje výsadba keřů a růží,u mohyly bude živý plot. Prostor doplní lavičky, stojany na kola a odpadkové koše.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované