Hlavní obsah

Velmi nešťastné, říká rektor plzeňské univerzity k rychlému uzavření školy

Foto: ZČU Plzeň

„Nestojíme státním orgánům ani za rychlou konzultaci opatření, která se mohou třeba udělat i poněkud citlivějším a promyšlenějším způsobem,“ diví se rektor Holeček.

Reklama

22. 9. 2020 18:42

„Postup státních orgánů považuji za velmi nešťastný,“ uvedl rektor plzeňské Západočeské univerzity Miroslav Holeček k rychlému rozhodnutí uzavřít kvůli koronaviru ze dne na den školu, kterou vede.

Článek

Jak uvedl, dnes se dozvěděl, že hned zítra dopadne na školu, již řídí, mimořádné opatření, které znamená v podstatě okamžitý přechod na distanční výuku.

Plzeň totiž dostala na koronavirovém semaforu oranžovou a hygienici upozornili, že univerzita bude zřejmě muset od čtvrtka ukončit běžnou formu výuky.

„Plně chápu složitou epidemiologickou situaci, plně rozumím tomu, že určitá opatření je nutno rychle realizovat. Nerozumím však způsobu, kterým to bylo provedeno. Bez sebemenšího pokusu konzultovat situaci s vysokou školou se den poté, co byla zahájena výuka, vyhlásí naprosto striktní opatření,“ okomentoval verdikt Holeček.

Tisíce studentů se podle něj ubytovaly na kolejích i v bytech. Jak podotkl, téměř čtyři tisíce nově nastupujících studentů nemá možnost absolvovat na Západočeské univerzitě ani jeden týden, kdy by se mohli alespoň lehce s novým prostředím seznámit. Pokoušel se prý včera vyjednat pro studenty prvních ročníků alespoň malou výjimku, ale bezvýsledně.

„Tento postup státních orgánů považuji za velmi nešťastný. Jako vysoká škola se chováme zodpovědně, připravili jsme se na různé formy distančního vzdělávání, rozhodně jsme připraveni okamžitě jednat a rychle zvolit taková opatření, která omezí setkávání studentů na půdě univerzity a snad přispějí ke zpomalení šíření virové nákazy,“ připomenul rektor. „V nouzovém stavu jsme okamžitě organizovali pomoc v nejrůznějších oblastech, ať šlo o dětské skupiny, zdravotnická zařízení, vývoj a výrobu ochranných pomůcek apod. A teď nestojíme státním orgánům ani za rychlou konzultaci opatření, která se mohou třeba udělat i poněkud citlivějším a promyšlenějším způsobem? Máme právě nastupující studenty prvních ročníků, pro které je alespoň minimální možnost kontaktních setkání zcela zásadní, poslat po dvou dnech domů?“

Myslí si, že by si zasloužili trochu důvěry. „Představa, že by se takovýmto nekoncepčním způsobem začaly zavírat i střední školy a druhé stupně základních škol, ani nás nemůže nechat klidnými. Velmi dobře víme, jak se výraznější zásahy do vzdělávání na základních a středních školách projeví později i na školách vysokých. Je bohužel až příliš patrné, že prosté zavření těchto škol lze provést poměrně snadno – větší děti mohou být samy doma, a tak takový krok nic nestojí. Taková opatření lze udělat rychle, politici projeví ráznost, leckdo zatleská. To, co bude s generací dětí, které stráví další měsíce – půlrok, rok? – zavřené doma, nás přece dnes trápit nemusí,“ okomentoval sarkasticky.

Podle něj za tato opatření platí společnost vysokou cenu. „V těžkých dobách se pozná, jaké hodnoty opravdu uznáváme. Chci věřit, že naši politici nyní prokážou, že vzdělávání mladých lidí pro ně není jen prázdnou frází.“

Reklama

Doporučované