Hlavní obsah

Viníky z řad Pražanů čekají v Německu vysoké pokuty, varuje český velvyslanec

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační foto.

Reklama

9. 9. 2020 20:11

„Jde hlavně o apel na rezidenty Prahy, aby brali varování vážně a do SRN bez platného testu nejezdili,“ uvádí český ambasador v Berlíně Tomáš Kafka. Zdůrazňuje, že se nový režim netýká ani mimopražských obyvatel ČR ani pendlerů.

Článek

Jaká opatření vůči České republice, respektive tedy obyvatelům hlavního města Prahy, Spolková republika Německo zavádí? Na čem se dohodlo grémium Institutu Roberta Kocha a spolkové vlády?

Tak já hned v úvodu musím přeci jenom zdůraznit, že se nejedná o Českou republiku, ale skutečně výlučně o Prahu, o region hlavního města, který bohužel spadl do té kategorie rizikových oblastí. A pro tyto rizikové oblasti platí to, že pro cesty do Spolkové republiky je zapotřebí buď platný test, nejdéle 48 hodin starý, nebo počítat s tím, že se musí jít do karantény.

Samozřejmě existují určité výjimky, ale tady bych vlastně ani tak nechtěl teď ty jednotlivé výjimky vyjmenovávat, spíš je důležité zdůraznit, že pro všechny pendlery a občany České republiky mimo hlavní město Prahu žádná opatření v platnost nevstoupí, hranice se zavírat nebudou a žádné řekněme plošné kontroly se také nechystají. To všechno by se mělo spíš odehrávat na úrovni buď namátkové kontroly nebo především je to velký apel na zodpovědnost samotných občanů, a to zejména zde rezidentů Prahy, aby skutečně brali německá varování vážně a aby do Německa bez platného testu nejezdili.

Nabízí se samozřejmě otázka, jakým způsobem německé úřady, policista, vlastně poznají, že se jedná o obyvatele Prahy? Jaká sankce by takovému člověku hrozila, pokud by se opravdu buď nedržel karanténního režimu v Německu, nebo neměl platný test?

Zatím nebyly přesně specifikované výše pokut, ale hovoří se o tom, že by to byly vysoké částky. A co se týká té vlastní kontroly, já si myslím, samozřejmě může být jakési vodítko poznávací značka Prahy a při namátkové kontrole se může třeba policista vyptávat, jestli náhodou bydliště dotyčného není hlavní město Praha, a pokud ano, tak jestli má test.

Ale já si myslím, že tady je daleko důležitější poukázat spíš na jiný aspekt. A to je, že většinou ten cestující z Prahy by měl jet za někým v Německu a tato osoba by se vlastně jako kontaktem s člověkem z rizikové oblasti mohla vystavit určitému ohrožení. Takže já bych si dokázal představit, že i z respektu vůči této osobě by se měl ten cestující se pokusit předem si zjistit, jestli je vůbec vítán, aby se skutečně nestalo nějaké nepříjemné překvapení, že třeba ten pražský cestující by bral ta opatření méně vážně než jeho, řekněme, německý partner.

Takže to je jenom takový další apel na to, aby to skutečně všichni brali vážně, protože tady jde spíš o něco, co bych nazval empatií nebo vzájemnou důvěrou. Tu z německé strany Praha požívá, takže bychom to měli brát vážně.

Jak to bude třeba v případě člověka, který má trvalou adresu například v Brně nebo v Olomouci, ale pojede vlakem přes Prahu, nebo bude nastupovat na pražském Hlavním nádraží, a v Berlíně bude podroben kontrole. Nebude mít problémy?

Toto by nastat nemělo, pokud se bavíme o otázce tranzitu. Pokud by vlastně člověk měl přímý tranzit z České republiky i z Prahy přes Německo bez přespání, bez toho, aby opustil třeba letištní halu, tak by kontrolován být neměl. Pokud by někdo jel z Brna přes Prahu do Německa, tak to by problém být neměl, protože člověk nejede primárně z Prahy. Ale tady bych se nechtěl pouštět do nějakých konstrukcí a spekulací.

Jiná otázka může být v případě pendlerů. Jestli třeba pendler je trvalým bydlištěm v Praze, ale žije mimo Prahu, a jezdí každodenně do Německa, tak jestli je vnímán jako pendler, nebo jako rezident Prahy? Já si myslím, že v tomhle případě je důležitý moment toho pendlerství, toho každodenního pracovního výkonu. Platí, že pendleři jsou z těchto restrikcí vyjmuti.

Ale zase nechci tady mást veřejnost tím, že bychom šli do přílišného detailu. Ono také Ministerstvo zahraničních věcí k tomu zveřejní příslušnou tiskovou zprávu a podklady, takže možná pro tento okamžik je důležité znova apelovat na to, aby to lidé brali vážně.

Musím říct, že jsme byli s německou stranou ve velmi úzkém kontaktu a schylovalo se k tomu delší dobu. Měl jsem dojem, že německá strana by byla velice ráda, kdyby se podobně jako my mohla té restrikci vyhnout. Bohužel ale ta čísla to neumožnila. Zvlášť v těch posledních dnech došlo k takovému nárůstu, že se prostě na to jinak zareagovat nedá, nicméně myslím, že jak česká, tak německá strana by si přála, aby ta restrikce trvala co nejkratší dobu a i v zájmu toho je, aby se to bralo vážně a aby skutečně Pražané momentálně, pokud by chtěli cestovat do Německa, tak s testem, aby se zbytečně to vzájemné prostředí dobré vůle nekomplikovalo.

Jakou nejkratší dobu německá opatření vůči Pražanům budou trvat? 14 dnů?

To je čistá spekulace. V momentě, kdy čísla umožní německé straně, aby ta opatření byla zrušena, tak to bezpochyby německá strana ráda učiní. V tuto chvíli by to ale bylo asi zavádějící, kdybychom se bavili o nějakých časových odhadech, protože v první řadě je v našem zájmu, aby ta čísla v Praze začala klesat a pak můžeme být nějakým způsobem kreativní.

Když jste říkal, že tam je opravdu atmosféra dobré vůle, byl tam úzký kontakt mezi vámi a německými partnery, může z toho člověk vydedukovat, že ta opatření mohla být taky daleko tvrdší a vztahovat se paušálně na všechny obyvatele České republiky?

To zas takhle bych nešel daleko, spíše by šlo o to, kdy a jak se to spustí vůči regionům, které jsou skutečně postiženy covidem-19 ve větší míře, tedy nebavíme se pouze o České republice, ale o Praze. Ono těch doporučení necestovat do rizikových regionů je i dneska více, netýká se to pouze Prahy, a již v minulosti se vlastně několikrát stalo, že velká města i vzhledem k tomu, jakým způsobem v nich lidé cirkulují, jsou pravděpodobněji těmi ohnisky vyššího výskytu covidu-19.

Takže si nemyslím, že by tedy dobré česko-německé vztahy v tom sehrály nějakou významnou roli. Spíš jde tedy o to, abychom byli schopni s tím problémem, když už tedy nastal, tak zacházet do té míry, aby to naše vztahy nepoškodilo a abychom dokázali vlastně udržet i ten pohled na ty skutečné problémy a nevytvářet kolem toho žádné další.

Já se ještě jednou vrátím k tomu, co jste říkal, že to neznamená nový režim na hranicích, zavádění pevných kontrol, ale že se lidé cestující autem musejí připravit na možnost, že je namátkově zastaví policie, možná i třeba v neoznačených autech, a bude je vlastně konfrontovat třeba v příhraniční oblasti s tím, odkud jedou, jestli nejsou Pražané…

To se asi může stát, ale myslím, že v této chvíli to není teď primárně předmětem nějakých úvah, protože jak spolkové země Bavorsko nebo Sasko, tak vlastně to nemají v kompetenci, aby ty hranice kontrolovaly. Jejich přístup k tomu je ten, že rozhodně nechtějí, aby toto opatření narušilo přeshraniční spolupráci, zejména život pendlerů. Takže tady v tomhle ohledu si myslím, že německá strana to nebude zneužívat a koneckonců není to vlastně primárně problém pražsko-německý, respektive česko-německý. Těch případů je víc. Můžeme se podívat i na to, jak se řeší otázka pendlování a životů cestovatelů mezi Belgií a Německem, Francií a Německem, kde tyto problémy už také nastaly, takže je to smutné, ale není to nic jedinečného, co teď momentálně Prahu postihuje.

Když si představím situaci, že třeba německy nepříliš dobře mluvící český občan se stane předmětem nějaké takové kontroly a bude mu hrozit pokuta, tak měl by se obrátit s žádostí o pomoc na generální konzulát v Mnichově nebo ambasádu v Berlíně? Jak by měl postupovat?

To ano, ale znova říkám, pokud vlastně by ten člověk byl teď v situaci, že by nerespektoval ta opatření a byl by to vlastně třeba i rezident Prahy, tak ta vyhlídka na to, že by mu mohl konzulát nebo kdokoliv z nás nějak efektivně pomoci, je malá. Tato opatření musí být brána vážně, ale jinak, samozřejmě, my se o naše občany v rámci možného starat budeme.

Reklama

Doporučované