Hlavní obsah

Unikátní model. Kdo vyhraje sněmovní volby

15. 5. 16:00
aktualizováno • 23. 5. 13:23

Seznam Zprávy opět připravily unikátní volební model, ze kterého se čtenáři budou pravidelně dozvídat, kdo má nejblíže k vítězství v příštích sněmovních volbách.

Reklama

Článek

V dlouhodobém srovnání volebních modelů necelý rok od sněmovních voleb lze vidět, jak se vyvíjejí další šance politických stran. Data pravidelně aktualizujeme s každým průzkumem. Zachycují ovšem náladu veřejnosti v době sběru dat, nikoliv v době zveřejnění průzkumu.

Model (tzv. poll of polls) nenahrazuje jednotlivé průzkumy agentur, ale vychází z nich při detailních propočtech celkového váženého průměru pro každou ze stran.

Vývoj v čase

Klíčový graf (níže) pro interpretace průzkumů zahrnuje vývoj všech modelů za všechny agentury od voleb 2021.

S každým novým průzkumem probíhá nový přepočet váženého průměru podle metodologie Mandáty.cz. Ten se pak zohlední k době, kdy samotný průzkum probíhal, nikoli kdy ho daná agentura zveřejnila – zachycené nálady voličů totiž odpovídají době, kdy se průzkum konal, což může být i několik týdnů zpětně.

A protože názory voličů se v čase stále vyvíjejí, například průzkum zveřejněný v březnu má výrazně menší váhu než nejnovější průzkum publikovaný v červenci. To je důvod, proč je výsledný průměr v grafu vážený v čase.

Samotné výsledky jsou rozdělené podle jednotlivých stran, nikoli koalic. Důvodem je, že agentury kromě jedné se dotazují na volební preference právě pro jednotlivé strany.

Jak číst graf a jak mu rozumět

  • Po najetí myši se zobrazí detaily o průzkumu.
  • Linky znázorňují vážený průměr.
  • Kliknutím v menu se filtrují jednotlivé agentury.
  • Kliknutím na legendu se filtrují jednotlivé strany. Opětovným kliknutím se ukáže původní zobrazení se všemi stranami.
  • Proč je v prvním období v grafu uvedeno „volby + STEM“? Ve sněmovních volbách kandidovala koaliční uskupení ODS + TOP 09 + KDU-ČSL a Piráti + STAN. Z výsledků voleb logicky nebylo možné vyčíst, kterou konkrétní stranu voliči vybrali. Tomu napomohl detailní průzkum agentury STEM, který se respondentů dotazoval právě na jejich preference podle stran.

Datum průzkumu: Všechny agentury provádějí průzkumy v nějakém časovém rozpětí. Za datum průzkumu považujeme středové datum, kdy průzkum probíhal, nikoli datum jeho zveřejnění.

Proč se průzkumy liší?

Volební model je nejbližší odhad, jak by dopadly volby v daném čase. Zahrnuje odpovědi respondentů, kteří se chystají volit. Ti jsou buď rozhodnutí pro konkrétní stranu či uskupení, nebo váhají mezi více možnostmi. Agentury se liší formou i způsobem dotazování, některé oslovují voliče osobně, jiné telefonicky nebo online.

Velkou váhu pro konečný výsledek voleb představují voliči, kteří v danou chvíli kolísají mezi více stranami a/nebo vůbec nejsou rozhodnutí volit. Například ještě měsíc před posledními volbami do Sněmovny jich byla více než polovina. Jejich (ne)aktivita pak ovlivňuje, jak moc se průzkumy od skutečných výsledků liší – často i výrazně. Strany, jimž se povede aktivizovat nerozhodnuté voliče a zejména nevoliče, si pak připisují lepší výsledek ve volbách.

JAK JSME SLEDOVALI MINULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ

Reklama

Doporučované