Hlavní obsah

Unikátní model. Kdo vyhraje volby

27. 9. 2021 0:00
aktualizováno • 3. 10. 2021 16:15

Seznam Zprávy pro vás připravily unikátní volební model, ze kterého se můžete až do říjnových sněmovních voleb pravidelně dozvídat, kdo má nejblíže k vítězství v nich.

Reklama

Článek

Seznam Zprávy připravily detailní přehled volebních průzkumů a dle propočtů sestavují model, jak by dopadly letošní volby do Poslanecké sněmovny. S každým novým průzkumem se model zpřesňuje. Grafy vycházejí z volebních modelů relevantních agentur.

Proč se průzkumy liší?

Volební model je nejbližší odhad, jak by dopadly volby v daném čase. Zahrnuje odpovědi respondentů, kteří se chystají volit. Ti jsou buď rozhodnutí pro konkrétní stranu či uskupení, nebo váhají mezi více možnostmi. Agentury se liší formou i způsobem dotazování, některé oslovují voliče osobně, jiné telefonicky nebo online.

Velkou váhu pro konečný výsledek voleb představují voliči, kteří v danou chvíli kolísají mezi více stranami a/nebo vůbec nejsou rozhodnutí volit. Například ještě měsíc před posledními volbami do Sněmovny jich byla více než polovina. Jejich (ne)aktivita pak ovlivňuje, jak moc se průzkumy od skutečných výsledků liší – často i výrazně. Strany, jimž se povede aktivizovat nerozhodnuté voliče a zejména nevoliče, si pak připisují lepší výsledek ve volbách.

Poll of polls

Vážený průměr všech modelů je nejpřesnější odhad, jak by v danou chvíli dopadly volby. Procentuální zisky jednotlivých stran a uskupení jsou zachyceny v grafu.

Vývoj v čase

Klíčový graf pro interpretace průzkumů, který zahrnuje vývoj všech modelů za všechny agentury od voleb 2017.

Jak číst graf?

🟠 Po najetí myši se zobrazí detaily o průzkumu.

🟠 Linky znázorňují vážený průměr.

🟠 Kliknutím v menu se filtrují jednotlivé agentury.

🟠 Kliknutím na legendu se filtrují jednotlivé strany. Opětovným kliknutím se ukáže původní zobrazení se všemi stranami.

Nový přepočet probíhá jednou týdně podle metodologie Mandáty.cz. Vážený průměr se přepočítává každý čtvrtek (= prostředek týdne). Klíčová je totiž doba, která od doposud zveřejněných průzkumů uběhla, jelikož názory potenciálních voličů se v čase vyvíjejí.

Přepočet vážených hodnot: Každý jednotlivý průzkum je zohledněn tou měrou, jakou je aktuální k dnešnímu datu (např. po uplynutí kalendářního měsíce se jeho váha půlí). Fakticky to znamená, že průzkum před měsícem má vyšší váhu než průzkum před dvěma měsíci – čili výpočty hodnot se v čase stále více zpřesňují.

Datum průzkumu: Všechny agentury provádějí průzkumy v nějakém časovém rozpětí. Za datum průzkumu považujeme středové datum, kdy průzkum probíhal, nikoli datum jeho zveřejnění.

Porovnávání agentur

Filtrováním stran a agentur se ukazuje například, že CVVM soustavně odhaduje zisk u ČSSD vyšší než ostatní agentury a naopak nižší u SPD. U Kantaru zase vychází lépe Pirátská strana a hůře lidovci.

Neznamená to, že agentury některým politickým subjektům straní, ale je to způsobeno rozdílnou metodou sběru dat, kdy se např. CVVM dotazuje respondentů osobně, zatímco Kantar telefonicky.

Právě proto se v hlavním výpočtu pracuje s váženým průměrem od všech relevantních agentur, které splňují profesní (odborné a etické) standardy. Průzkumy agentur, které tyto standardy nesplňují, nejsou pro výpočty váženého průměru brány v potaz.

Poslední graf zachycuje měsíční vývoj hodnot tak, jak je původně naměřily jednotlivé agentury. Právě z těchto hodnot pak vycházejí následné výpočty průměru zachyceného v grafech výše. Pokud se průzkum nekonal v daném měsíci, linka se zobrazí přerušovaně.

Reklama

Doporučované