Hlavní obsah

Unikátní model. Jak Babiš ztrácel a kdo vyhraje volby

Reklama

4. 3. 14:51
aktualizováno • 11. 4. 16:22

Seznam Zprávy pro vás připravily unikátní volební model, ze kterého se můžete až do říjnových sněmovních voleb pravidelně dozvídat, kdo má nejblíže k vítězství v nich.

Článek

Seznam Zprávy připravily detailní přehled volebních průzkumů a dle propočtů sestavují předpověď, jak dopadnou letošní volby do Poslanecké sněmovny. S každým novým průzkumem se predikce zpřesňuje. Grafy vycházejí z volebních modelů relevantních agentur.

Proč se průzkumy liší?

Volební model je nejbližší odhad, jak by dopadly volby v daném čase. Zahrnuje odpovědi respondentů, kteří se chystají volit. Ti jsou buď rozhodnutí pro konkrétní stranu či uskupení, nebo váhají mezi více možnostmi. Agentury se liší formou i způsobem dotazování, některé oslovují voliče osobně, jiné telefonicky nebo online.

Velkou váhu pro konečný výsledek voleb představují voliči, kteří v danou chvíli váhají mezi více stranami a/nebo vůbec nejsou rozhodnutí volit. Například ještě měsíc před posledními volbami do Sněmovny jich byla více než polovina. Jejich (ne)aktivita pak ovlivňuje, jak moc se průzkumy od skutečných výsledků liší – často i výrazně. Strany, jimž se povede aktivizovat nerozhodnuté voliče a zejména nevoliče, si pak připisují lepší výsledek ve volbách.

Poll of polls

Vážený průměr všech modelů je nejpřesnější odhad, jak by v danou chvíli dopadly volby. Procentuální zisky jednotlivých stran a uskupení jsou zachyceny v grafu.

Vývoj v čase

Klíčový graf pro interpretace průzkumů, který zahrnuje vývoj všech modelů za všechny agentury od voleb 2017.

Jak číst graf?

🟠 Po najetí myši se zobrazí detaily o průzkumu.

🟠 Linky znázorňují vážený průměr.

🟠 Kliknutím v menu se filtrují jednotlivé agentury.

🟠 Kliknutím na legendu se filtrují jednotlivé strany.

Nový přepočet probíhá jednou týdně podle metodologie Mandáty.cz. Vážený průměr se přepočítává každý čtvrtek (= prostředek týdne). Klíčová je totiž doba, která od doposud zveřejněných průzkumů uběhla, jelikož názory potenciálních voličů se v čase vyvíjejí.

Přepočet vážených hodnot: Každý jednotlivý průzkum je zohledněn tou měrou, jakou je aktuální k dnešnímu datu (např. po uplynutí kalendářního měsíce se jeho váha půlí). Fakticky to znamená, že průzkum před měsícem má vyšší váhu než průzkum před dvěma měsíci – čili výpočty hodnot se v čase stále více zpřesňují.

Datum průzkumu: Všechny agentury provádějí průzkumy v nějakém časovém rozpětí. Za datum průzkumu považujeme středové datum, kdy průzkum probíhal, nikoli datum jeho zveřejnění.

Porovnávání agentur

Obrázek níže ukazuje v praxi, co hlavní graf umí: filtrováním stran a agentur se ukazuje například, že CVVM soustavně odhaduje zisk u ČSSD vyšší než ostatní agentury a naopak nižší u SPD. U Kantaru vycházejí lépe zase Piráti a hůře lidovci.

Neznamená to, že agentury některým politickým subjektům straní, ale je to způsobeno rozdílnou metodou sběru dat u jednotlivých agentur, kdy se např. CVVM dotazuje respondentů osobně, zatímco Kantar telefonicky.

Právě proto se v hlavním výpočtu pracuje s váženým průměrem od všech relevantních agentur, které splňují profesní (odborné a etické) standardy. Průzkumy agentur, které tyto standardy nesplňují, nejsou pro výpočty váženého průměru brány v potaz.

CVVM – ČSSD

Poslední graf zachycuje měsíční vývoj hodnot tak, jak je původně naměřily jednotlivé agentury. Právě z těchto hodnot pak vycházejí následné výpočty průměru zachyceného v grafech výše. Pokud se průzkum nekonal v daném měsíci, linka se zobrazí přerušovaně.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučené