Hlavní obsah

Manžel Nerudové – vlivný právník – kariéru utnout nechce. Chyba, soudí odborníci

Foto: Radek Miča, Seznam Zprávy

Manžel prezidentské kandidátky a právník Robert Neruda.

Reklama

22. 11. 7:22

Právník Robert Neruda v rozhovoru pro Seznam Zprávy popisuje svoji roli v kampani a vysvětluje, jak by po zvolení Danuše Nerudové postupoval, aby se jako první muž nedostal do střetu zájmů.

Článek

Prezidentská kandidátka Danuše Nerudová zapojila do finální fáze kampaně svou rodinu. Na fotografiích a ve videích se tak vedle dvou synů objevuje i její manžel.

Robert Neruda je vlivný a exponovaný právník, který je spolumajitelem v současnosti největší advokátní kanceláře Havel & Partners (vlastní podíl ve výši 4,11 procenta). V minulosti působil i ve funkci místopředsedy antimonopolního úřadu, před dvěma lety se ucházel o post jeho předsedy.

V souvislosti s kandidaturou Nerudové na Hrad však vyvstaly otazníky nad jeho potenciálním střetem zájmů.

Prezident jmenuje soudce, udílí milosti, může zastavit trestní stíhání. Kancelář Havel & Partners získává ve velkém množství zakázky u státních institucí a podniků - jen v tomto roce eviduje server Hlídač státu 225 smluv za 153 milionů korun. Seznam Zprávy k tomu narazily i na dvě sponzorské firmy, které spolupracují s podniky, jimž kancelář Havel & Partners dodává právní služby.

Případ od případu

Právník a člen správní rady protikorupční organizace Transparency International Petr Leyer si nemyslí, že by měl Neruda automaticky svou činnost přerušovat už nyní.

Nerudová jako prezidentka by však podle něho při výkonu některých pravomocí - například při udílení milostí - musela postupovat opatrně a citlivě, protože by klidně mohla narazit na klienty manželovy kanceláře.

„Pak by se měl tento střet řešit případ od případu - šetřit svými pravomocemi, mít rozhodnutí maximálně objektivně podložené, nechat rozhodování na Ministerstvu spravedlnosti,“ řekl Leyer Seznam Zprávám.

Neruda ale působení v advokacii nyní neukončí. „Ne. Do konce kampaně zbývají dva měsíce a to by se nestíhalo vyřešit ani časově. Kandidaturu Danuše jsem oznámil svým partnerům a kolegům v kanceláři, od prvního dne kampaně komunikujeme dovnitř i navenek, že naše kancelář je apolitická a nemá s kampaní nic společného,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Petr Leyer připomíná i riziko, které by s sebou neslo jmenování soudců. „Kdyby chtěla Danuše Nerudová velmi aktivně mluvit do toho, kdo bude či nebude soudcem, a zároveň by pan Neruda byl aktivním advokátem, určitě by vznikala řada spekulací, zda nejde o nějaký druh tlaku na moc soudní ve prospěch osobních zájmů jejích, respektive jejího manžela. To by po éře Miloše Zemana určitě nezlepšilo vnímání prezidentského úřadu a konečně ani obecnou důvěru ve spravedlnost. Pak by bylo lepší, aby pan Neruda své advokátní angažmá přerušil,“ dodal člen správní rady Transparency International.

Politolog Petr Just z Metropolitní univerzity Praha si myslí, že situace nemá řešení, se kterým by byli všichni spokojení.

„I když manžel Danuše Nerudové slíbí, že by v případě zvolení jeho ženy na Hrad důsledně odděloval činnost právníka od funkce na Hradě, stínu pochybností se nezbaví. Vhodnější by bylo, kdyby advokátní činnost přerušil už nyní. Na druhou stranu pro část veřejnosti by i tak zůstal tím, kdo má v právní branži kontakty, které bude moci využít i tak nadále,“ řekl politolog Seznam Zprávám.

Robert Neruda střet zájmů v rozhovoru odmítá. Říká, že v případě zvolení manželky do prezidentské funkce by profesi advokáta od působení na Hradě důsledně odděloval. V případě neslučitelnosti jeho praxe a hradního angažmá je připravený dle svých slov advokátní činnost přerušit.

Může se opakovat efekt Schwarzenberg?

Když Češi před deseti lety volili hlavu státu, jeden z favoritů zůstal jen na papíře a po sečtení hlasů i v poli poražených. Může se situace z ledna 2013 zopakovat?

Proti kartelům

V minulosti jste se pohyboval ve vysokých patrech státní sféry, byl jste místopředsedou antimonopolního úřadu. Na co jste se v úřadu zaměřoval?

Celý svůj profesní život se věnuji soutěžnímu, antimonopolnímu neboli kartelovému právu. Což je ochrana hospodářské soutěže mezi podniky, aby si dostatečně konkurovaly a silné společnosti nezneužívaly své tržní postavení. Osm let, zhruba od roku 2000, jsem toto dělal na straně státu na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Na dva roky jsem si mezitím odskočil na Nejvyšší správní soud, kde jsem vykonával asistenta. V hierarchii ÚOHS jsem postupně rostl, až jsem se v roce 2018 stal místopředsedou úřadu. Měl jsem na starost antimonopolní politiku.

V roce 2009 jste byl jedním z kandidátů na nového předsedu ÚOHS. V rámci ČSSD, která tehdy měla klíčové slovo ve výběru nového šéfa, jste měl být favoritem tábora kolem Bohuslava Sobotky, převážila ale klika předsedy ČSSD Jiřího Paroubka, která prosadila do čela ÚOHS sociálnědemokratického poslance Petra Rafaje. Bylo tomu tak?

Nemyslím, že jsem byl někoho kandidátem. Je pravda, že se o mně mluvilo. Nabídl jsem své zkušenosti, ale nebyl o ně zájem. Tehdy byla u moci úřednická vláda Jana Fischera a četl jsem to tak, že předsedu ÚOHS má v gesci ČSSD, která si vybrala Petra Rafaje. Po jeho zvolení se rychle ukázalo, že my dva dohromady nejsme kompatibilní. Byť jsem tu práci měl rád, bylo zřejmé, že jeden z nás bude muset odejít – logicky jsem odešel já jako místopředseda.

Rovnou jste nastoupil do advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners?

Ano. Součástí nabídky tehdy bylo, že vytvořím část firmy, která se bude věnovat soutěžnímu právu. Podařilo se nám vybudovat v tomto segmentu největší právní tým v Česku, na Slovensku a dá se říci, že i ve střední Evropě.

Vaše žena Danuše Nerudová kandiduje na prezidentku. Některé zdroje tvrdí, že jste hybným aktérem celé kampaně. Jaká je vaše role v prezidentském týmu?

Na prvním místě vnímám jakou svou klíčovou roli být manželem a nejbližším člověkem, který Danu v kampani podporuje. Pomáhám s domácností a dětmi.

Žijeme spolu 26 let, bavíme se o politice a věcech veřejných, konzultujeme spolu její prezidentskou cestu. Jinak ale nejsem součástí prezidentského týmu. Samozřejmě se o nějakých věcech spolu bavíme, Dana je ale obklopená experty, kteří o těchto věcech vědí mnohem víc než já.

Vzhledem k vašemu působení v Havel & Partners a předtím ve vedení ÚOHS znáte terén mocenského prostředí. Děláte jí v něm průvodce?

Spíše na začátku jsem se některých lidí, co znám, ptal na jejich názor. Ale Dana se v terénu prezidentské kampaně orientuje daleko lépe než já. Věnuji se přednostně své práci v advokátní kanceláři. Jediné, co jsem organizoval, bylo před pár dny sousedské setkání u piva v obci, kde máme chalupu.

Sháníte sponzory pro kampaň?

Ne, na to má Dana speciální tým, který se zabývá fundraisingem.

Dva miliony korun darovala do kampaně firma Inexad, která provozuje hračkářství Hamleys. Stojí za ní Pavel Čmelík, donedávna vysoce postavený manažer ČEZ. Této skupině poskytuje vaše kancelář právní poradenství. Projevili někteří aktéři ze skupiny ČEZ zájem podpořit kampaň vaší ženy?

Ne. Je to tak, že naopak celkem dlouho trvalo, než si nás lidé se ženou spojili. Setkávám se se zájmem klientů, kteří se mě ptají, jak to zvládáme, nesetkal jsem se s žádnou negativní reakcí. Jde ale výhradně o morální, občanskou podporu. Že by se na mě někdo obrátil s tím, že chce kampaň platit, jsem nezaznamenal.

Sto tisíc korun darovala do kampaně stavební firma Infram, mezi jejíž velké klienty patří Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Tedy státní společnost, které poskytuje služby vaše advokátní kancelář. Nehrozí tady střet zájmů?

Jméno této firmy slyším poprvé, naprosto vylučuji, že by podpořila kampaň z důvodu, že poskytujeme služby ŘSD. Naše kancelář je striktně apolitická, chceme na trhu působit dalších 100 let, opakovaně jsme oceňováni jako nejlepší tuzemská advokátní kancelář a získáváme ceny obliby od klientů. To jsou hodnoty, které žádná politická aktivita nesmí ohrozit. Nehledě na to, že jsem si zcela jist, že by Dana ani nic takového nepřipustila.

Necítíte se tedy vzhledem k souběhu advokátní činnosti a prezidentské kandidatury vaší ženy ve střetu zájmů?

Po celý náš společný život s Danou máme oddělené profesní dráhy, tak by tomu bylo i po dobu jejího zvolení na Hradě. Pamatuji si totiž na jednu radu, kterou jsem dostal. Zhruba před 10 lety jsem se bavil s jedním zkušeným právníkem, který je takový můj profesní vzor…

S kým přesně?

S Josefem Baxou. Dva roky jsem pracoval na Nejvyšším správním soudu a fascinovalo mě, jak osvíceně jej tehdy vedl. Když jsme se po letech setkali, to už jsem byl v advokacii, tak mi říkal, že mě na dálku sleduje. A ať i nadále dbám o svou pověst. Protože každý máme jen jednu profesní pověst, kterou dlouho a složitě budujete, ale lehce a rychle o ni můžete přijít.

Věřím, že jsem si za více jak 20 let praxe vybudoval pověst, za kterou se nemusím stydět, a nestojím o to, abych o renomé přišel. Kdyby má žena získala na Hradě dva mandáty, mně by při jejím odchodu bylo 55 let, což je věk, ve kterém bych se chtěl ještě nějakou dobu naplno věnovat soutěžnímu právu. K tomu potřebujete důvěru klientů, respekt konkurentů, soudů a státních institucí. To je pro mě největší záruka, že bych neudělal na Hradě nic, čím bych své jméno poškodil.

Přerušil byste výkon advokacie a vzdal se majetkového podílu v kanceláři, abyste se vyvaroval podezření ze střetu zájmů?

Máme s Danou představu o civilním pojetí výkonu prezidentské funkce. Jedním z projevů je, že partner či partnerka alespoň částečně pokračuje ve své kariéře. Máme v Evropě dobré příklady. Manžel estonské premiérky je bankéř, manžel finské premiérky je významný podnikatel. To je nám sympatické.

Z profesních důvodů bych se rád alespoň částečně i nadále advokacii věnoval. Navíc, upřímně, pravomoci prezidenta týkající se oblasti práva jsou naprosto vzdálené mé specializaci. Přijmeme taková opatření, která zcela vyloučí zbývající riziko střetu zájmů. Pokud by ale čas ukázal, že má role prvního muže s výkonem advokacie není slučitelná, třeba i časově, jsem připraven přerušit výkon advokacie - včetně majetkového podílu v kanceláři.

Již nyní, v předvolební kampani, takový krok neplánujete?

Ne. Do konce kampaně zbývají dva měsíce a to by se nestíhalo vyřešit ani časově. Kandidaturu Danuše jsem oznámil svým partnerům a kolegům v kanceláři, od prvního dne kampaně komunikujeme dovnitř i navenek, že naše kancelář je apolitická a nemá s kampaní nic společného. Byť jsme největší kanceláří v zemi, nezřídili jsme v ní ani petiční místo pro sběr podpisů na podporu kandidatury.

Šéf kanceláře Jaroslav Havel po vás nepožadoval, abyste přerušil činnost advokáta?

Ne. Shodli jsme se, že kancelář zůstane striktně apolitická a nebude do kampaně nijak zasahovat, zkrátka pragmatický přístup. Vážím si toho, že partneři kanceláře respektují, že část své energie nyní věnuji podpoře manželky.

Kancléř s prověrkou

Co byste vaší ženě v roli prvního muže poradil v oblasti milostí? Jak jste hodnotil milost Miloše Zemana pro odsouzeného šéfa Lánské obory Miloše Baláka, který měl jít do vězení za korupci?

V roli prvního muže bych do takových věcí nezasahoval. Pokud se mě ptáte jako občana, pak mi vadí, že z oné milosti úplně trčí její účelovost, že jde o milost pro kamaráda. Podle toho, co mi Dana říkala, postupovala by při udílení milostí velice obezřetně, nastavila by mechanismus, kdy o žádosti o milost by se radila s několika lidmi, experty.

Miloš Zeman se dostal do konfliktu s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským. Usiloval byste o narovnání vztahu s vedením tohoto soudu?

Naše soudnictví, podobně jako jiné nezávislé instituce, je stabilní, je pilířem naší parlamentní demokracie a demokratického právního řádu. To je v našem regionu unikátní a není to samozřejmost. Prezident by měl být ochráncem této nezávislosti a měl by činit kroky k tomu, aby role a postavení soudů nebyly zpochybňovány ze strany politiků. Nepovažuji za správné, že je nyní jedno místo ústavního soudce neobsazené a že je to z důvodu jakéhosi otálení ze strany současného prezidenta.

Každý z dosavadních porevolučních prezidentů do určité míry překračoval své pravomoce narýsované v Ústavě. Budoucí prezident by měl vrátit výkon prezidentské funkce do role, která prezidentovi v parlamentní demokracii náleží. Prezident má přinášet do veřejné diskuze důležitá témata, trvat na hodnotách a principech, ne svévolně blokovat jmenování ministra.

Kdyby vaše žena uspěla, jak byste pojal roli prvního muže?

Určitě bych chtěl tuto pozici vykonávat mnohem aktivněji než stávající první dáma. Mám ideu, že bych se i v této oblasti zaměřil na oblast práva.

V čem přesně?

Chtěl bych pokračovat v iniciativě Rozumné právo, kterou jsme s dalšími právníky založili v průběhu covidu a v níž usilujeme o to, aby české zákony byly srozumitelné, moderní a usnadňovaly lidem život, namísto aby jej komplikovaly. Rád bych též pomohl ke zvyšování právní gramotnosti už na školách a povědomí mezi občany o jejich právech.

Roste množství lidí, kteří potřebují řešit své problémy právní pomocí, ale nemají na to peníze. Své pozice na Pražském hradě bych rád využil k propagaci bezplatného právního poradenství pro lidi, kteří jsou v nouzi, shánění finančních prostředků a celkové podpoře této bohulibé činnosti. Záleží mi také na důstojném životě seniorů, a co mě hodně trápí, je životní styl dětí a ubývající příležitosti pro jejich sportování. Tomu všemu bych se rád po boku prezidentky věnoval.

O funkci kancléře byste neusiloval?

Ne.

Žijete s rodinou v Brně. Přestěhovali byste se do Prahy, třeba do Lán jako Miloš Zeman?

Ne, to určitě ne. Otázku stěhování ještě nemáme vyřešenou. Jisté je, že zvolíme řešení, které umožní mé ženě naplno vykonávat funkci a které zároveň bude dobré pro naše dva syny. Má žena prosazuje civilní pojetí prezidentské funkce, tedy na Hrad by chodila do práce. Hrad bude obecně dostupný všem, kdo bude mít zájem jej navštívit, nebude uzavřený jako nyní.

Prezidentské volby 2023

V termínu 13. a 14. ledna 2023 proběhnou v Česku prezidentské volby. Prezident se bude znovu volit přímou volbou, stejně jako tomu bylo v roce 2013 a 2018, kdy vyhrál Miloš Zeman. Největšími favority mezi kandidáty na prezidenta jsou podle volebních průzkumů Petr Pavel, Danuše Nerudová a Andrej Babiš.

Kandidáti na prezidenta

Devět kandidátů z celkem 21 původně přihlášených splnilo zákonné podmínky, a byli tak připuštěni k lednovým prezidentským volbám:

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované