Hlavní obsah

Za vaši podporu děkujeme, jsme přátelé, říká šéf tchajwanské mise

Foto: Seznam Zprávy

Liang-Ruey Ke je jakožto vedoucí Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře de facto velvyslancem Čínské republiky v České republice.

Reklama

11. 5. 2021 8:20

Český Senát na konci dubna jednomyslně podpořil účast Tchaj-wanu na jednání WHO. Šéf TECO v rozhovoru pro SZ podporu ocenil navzdory kritice čínské ambasády. Čínské manévry v okolí ostrova označil za potenciální hrozbu invaze.

Článek

Ačkoli evropskou scénou v posledních měsících hýbou spíše témata spojována s Čínskou lidovou republikou, nejméně od podzimu minulého roku je zjevné, že představu klidného a stabilního partnera Česka spíše naplňuje její jihovýchodní ostrovní soused. Ostatně jak v rozhovoru pro Seznam Zprávy poznamenal šéf Tchajpejské hospodářské a kulturní kanceláře v ČR Liang-Ruey Ke – Tchaj-wan považuje Česko za blízkého přítele, kteří toho mají mnoho společného.

Jak Tchaj-wan vnímá fakt, že Česká republika oficiálně uznává politiku jedné Číny? Pomohla obrazu České republiky na Tchaj-wanu návštěva Miloše Vystrčila?

Je obecně známo, že Česká republika s Tchaj-wanem sdílí podobné historické zkušenosti. Jsme země střední velikosti, které čelí svým velkým sousedům. Vzhledem k tomuto geografickému pozadí si myslím, že jsme si vytvořili schopnost být vůči větším zemím flexibilní a inovativní. Rovněž chápeme důležitost spolupráce se zeměmi, které sdílejí naše společné hodnoty.

Zahraniční politika je svrchovaná záležitost České republiky. Při provádění zahraniční politiky země se lidé mohou rozhodnout, jestli budou následovat autoritativní velké bratry, nebo spolupracovat se spojenci a stanou se silnějšími a sebevědomějšími. Návštěva předsedy Senátu Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu prokázala, že Česko usiluje o ochranu své suverenity a úzkou spolupráci s demokratickými spojenci.

Je návštěva Miloše Vystrčila na Tchaj-wanu stále tématem?

Návštěva Miloše Vystrčila byla historická. Byl prvním předsedou Senátu za 45 let, který přednesl svou řeč na půdě tchajwanského parlamentu. Jeho věta „Já jsem Tchajwanec“ si vysloužila bouřlivé ovace. Celou návštěvu pečlivě sledoval celý svět, včetně tchajwanských, českých a zahraničních médií. Když lidé vidí, že Česká republika pod takovým tlakem jedná pevně na základě svého suverénního rozhodnutí, projevuje mnoho z nich úctu a podporu.

Je důležité zmínit, že jsou lidé na Tchaj-wanu touto demonstrací podpory hluboce dojati. Považují Česko za blízkého přítele, což rozhodně pomáhá upevňovat věcné vztahy mezi oběma zeměmi.

A jak tedy vnímáte jistou nesourodost vztahu Česko – Tchaj-wan – Čína v nejvyšších patrech české politiky?

V každé demokratické společnosti lze vnímat rozdílné pohledy na věc. Tím se liší demokracie od autoritářství, konflikty se často řeší dosažením kompromisu a shody skrze racionální debatu, ne diktátorstvím „autorit“. Rozdílné názory ohledně vztahu s Tchaj-wanem v České republice vnímám. Věřím, že Česko dokáže co nejlépe rozvíjet udržitelné vztahy se stejně smýšlejícími partnery, podporovat řádnou správu věcí veřejných a konkurenceschopnost ve svobodné společnosti.

Tchaj-wan si opravdu cení podpory, kterou nám přátelé z Česka vyjadřují. Jsme odhodlaní s našimi přáteli pracovat na základě společných zájmů a hodnot, podporovat spolupráci v oblastech jako je umělá inteligence, internet věcí, nanotechnologie, vesmírný průmysl, zelená ekonomika, vzdělání, kulturní výměny a mnoho dalšího.

Foto: Seznam Zprávy

Liang-Ruey Ke pod portrétem tchajwanské prezidentky Cchaj Jing-wen.

Po Vrběticích se v Česku otevřela otázka ohrožení bezpečnosti státu cizími mocnostmi. Pravidelné zprávy BIS varují také před Čínou. Jakou hrozbu dle vás představuje?

Co se týče Číny, za indikátory toho, zda je hrozbou pro regionální nebo globální mír a stabilitu, může posloužit dění v Hongkongu, Sin-ťiangu, zvyšování vojenské aktivity napříč Tchajwanským průlivem a v Jihočínském moři. V Evropě i jinde ve světě registrujeme zprávy i jiných institucí a vládních agentur hovořících obdobně jako BIS.

Jak aktuálně vypadají vztahy mezi Pekingem a Tchaj-pejí? Co v tomto ohledu považuje Tchaj-wan za svou největší výzvu?

Do tchajwanské Identifikační zóny protivzdušné obrany často vstupují čínské stíhačky. Námořnictvo se pohybuje v blízkosti tchajwanských vod. Může to být varování a hrozba blížící se vojenské invaze. Tchaj-wan také čelí vlivovým operacím, které mají za cíl ovlivnit naši společnost, což pokrývají místní i mezinárodní média.

Zachovat mír a stabilitu je v zájmu celého mezinárodního společenství. Ale jedinou cestou, jak se s ohrožením přeživšího vypořádat, je být jako země silnější, spolupracovat s partnery a pevně táhnout za jeden provaz. Proto prezidentka Cchaj Jing-wen při mnoha příležitostech zmiňuje, že se Tchaj-wan nátlaku nepoddá, jsme otevření rovnocennému a důstojnému dialogu. Myslím, že to reflektuje bod, který jasně na své návštěvě nastínil i Miloš Vystrčil.

V současné době je tématem také přizvání Tchaj-wanu na jednání Světové zdravotnické organizace (WHO), což podpořil i český Senát. Jak toto téma hýbe Tchaj-wanem?

Český Senát o podpoře účasti Tchaj-wanu ve WHO hlasoval 28. dubna v poměru 58 k 0. Rád bych za Tchaj-wan vyjádřil hlubokou vděčnost senátorům, jako je Miloš Vystrčil, prvnímu místopředsedovi Jiřímu Růžičkovi a zejména Pavlu Fischerovi, kteří společně s dalšími senátory pomohli Tchaj-wanu dostat šanci být pro WHO přínosem i těžit z ní. Děkujeme.

Také francouzský Senát hlasoval v poměru 304 k 0 a vyjádřili tak podporu Tchaj-wanu v mezinárodních organizacích. Tchaj-wan získal podporu i od dalších zemí po celém světě. Dokazuje to, že je hlas k podpoře mezinárodní účasti Tchaj-wanu v mezinárodním společenství široce sdílen.

Vyjádření čínské ambasády v Praze k usnesení Senátu:

Dne 28. dubna přijal Senát Parlamentu České republiky usnesení vyžadující po české vládě podporovat začlenění Tchaj-wanu do všech zasedání, mechanismů a aktivit Světové zdravotnické organizace. Takové usnesení vážně poškozuje politický závazek České republiky pro jednu Čínu a hrubě zasahuje do vnitřních záležitostí Číny. Čínská strana je s takovým jednáním silně nespokojena a je pevně proti.

Na světě existuje pouze jedna Čína a Tchaj-wan je neoddělitelnou součástí jejího území. Tchajwanské autority vyvolávají rozruch ohledně své účasti na Světovém zdravotnickém shromáždění, jedná se však nicméně jen o politickou manipulaci.

Čínská strana pevně brání svou národní suverenitu a územní celistvost. Jakýkoliv pokus o vytvoření „dvou Čín“ nebo „jedné Číny a jednoho Tchaj-wanu“ je odsouzen k neúspěchu. Čínská strana naléhá na českou stranu, aby dodržovala základní normy mezinárodních vztahů, respektovala národní svrchovanost Číny a její územní celistvost, přijala účinná opatření za účelem odstranění příslušných nepříznivých dopadů a konala více ku prospěchu rozvoje čínsko-českých vztahů.

Celé vyjádření zde.

Byly to Spojené státy, které v 70. letech normalizovaly své vztahy s Čínou a Tchaj-wan tak ztratil své členství v OSN i WHO. Dnes jsou mezi podporovateli začlenění Tchaj-wanu do WHO i Spojené státy. Jak vnímáte tuto změnu? Nepanují ohledně jednání USA na Tchaj-wanu rozporuplné pocity?

Všichni chápeme, že se historie vyvíjí. Dnes už žijeme v jiném světě, než jaký fungoval v 70. letech. Existují jiné způsoby řešení situací na různých místech v různých časech. Spojené státy jsou pro Tchaj-wan partnerem, který je odhodlán prosazovat hodnoty demokracie, svobody a dodržování lidských práv. Vláda a obyvatelé USA nám vyjadřují značnou podporu.

Jak jsem právě zdůraznil, podpora Tchaj-wanu nepochází pouze z USA. Dostává se nám jí od stále většího počtu skupin a zemí, protože je zřejmé, že Tchaj-wan může jak těžit z mezinárodního společenství, tak do něj přispívat tím, že bude spolupracovat v rámci WHO.

Jak se Tchaj-wan aktuálně potýká s covidem-19?

K 7. květnu 2021 tchajwanské Centrum pro kontrolu nemocí evidovalo celkem 1 178 nakažených a 12 úmrtí. Ačkoli některé školy a oblasti musely dočasně zavřít, Tchaj-wan nezažil lockdown. Navzdory pandemii ekonomický růst dosáhl za rok 2020 3,11 procent. První čtvrtletí roku 2021 šlo nahoru o 8,16 procent, hlavně díky exportu a investicím.

Náš přístup je založen na demokratických operacích. Tchajwanská vláda úzce spolupracuje s lékařskými experty a lidmi samotnými. Zdravotní centra zkombinovala automatizovaný diagnostický systém, trasovací nástroje, datovou vědu, transparentnost a tak dále. Vláda se snaží lidem poskytovat neustálé aktualizace tak, aby došlo k zamezení šíření dezinformací.

Na základě společného prohlášení Tchaj-wanu a Česka o spolupráci při prevenci epidemií loni v dubnu pokračuje Tchajpejská hospodářská a kulturní kancelář (TECO) v podpoře spolupráce s partnery v ČR ve výzkumu a vývoji rychlých testů, vakcín a léků.

Jaký názor máte na plánovanou obchodní spolupráci mezi Evropskou unií a Čínou?

Vývoj spolupráce na Komplexní dohodě o investicích sledujeme bedlivě. Rozumíme tomu, že EU podporuje obchodní spolupráci na základě jejích zájmů v oblasti obchodu a investic. Ve světle tohoto se domnívám, že má pro EU v rámci podpory obchodu a investic s Tchaj-wanem smysl i dvoustranná investiční dohoda s Tchaj-wanem.

V roce 2019 byl Tchaj-wan pro EU pátým největším obchodním partnerem v Asii a 15. největším celosvětově. Bilaterální obchod dosahoval 50,5 miliard eur. Tchaj-wan a země EU sdílejí společné hodnoty. EU je aktuálně pro Tchaj-wan největším zdrojem přímých zahraničních investic. Rozšiřujeme spolupráci v hi-tech odvětví, zelené energii, bio medicíně a strojírenství. Vzhledem k tomu, že se EU snaží přilákat tchajwanské investice z odvětví polovodičů a informačních a komunikačních technologií, není těžké pochopit, že dvoustranná investiční dohoda může povzbudit více tchajwanských investic.

Co považujete aktuálně za největší výzvu na poli mezinárodních vztahů s ohledem na Čínu?

Napříč historií jsme byli svědky katastrof, kdy velmoci nebo jisté vlády k dosažení vlastních cílů používaly výhrůžky a invaze. Doufáme, že dohody bude možné dosáhnout na základě racionální diskuse, vzájemného respektu a zájmů zúčastněných stran, nikoli na základě soudržnosti nebo hrozeb. To je nebezpečné a také neudržitelné.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované