Hlavní obsah

Zničí přírodu, kritizují ekologové vznik rozhledny na Králickém Sněžníku

Foto: Dokumentace EIA

Kvůli výstavbě rozhledny (takto má vypadat) zvažují ekologické organizace podání stížnosti k Evropské komisi.

Reklama

15. 9. 2020 8:24

Několik ekologických organizací upozornilo na nevhodný postup při výstavbě rozhledny na Králickém Sněžníku. Na polské straně vrcholu u hranice České republiky se pohybuje bagr a nakladač.

Článek

Provádějí výkopové práce pro základy objektu. Podle ekologů to nevratně poškodí evropsky mimořádnou přírodní partii, kvůli rozhledně také výrazně přibude turistů na vrcholu hory, což bude mít negativní dopady na unikátní ekosystém alpínského bezlesí. Zvažují proto podání stížnosti k Evropské komisi, uvedly společně Hnutí Duha, Česká společnost ornitologická a Společnost přátel Jeseníků.

„Stavět rozhlednu na místě, které již nyní poskytuje daleké výhledy do krajiny, je prachsprosté mrhání veřejnými penězi. Pro třetí nejvyšší pohoří u nás je to po výstavbě lyžařského areálu a Stezky v oblacích v Dolní Moravě další těžká rána. Ještě před pár lety málo navštěvované místo a unikátní ostrov divočiny plíživě devastuje masový turismus,“ řekl Jiří Beneš, koordinátor výzvy Zachraňme lesy z Hnutí Duha.

Podle ekologických organizací zřejmě nebyla dodržena pravidla pro umisťování takových staveb do chráněné oblasti přírody. Odpovědnost za to přičítají ministerstvu pro místní rozvoj, které nezajistilo dostatečnou ochranu území, a ministerstvu životního prostředí, jež netrvalo na mezistátním procesu posuzování záměru.

„Ze tří stanovených podmínek polská strana jednu neakceptovala a dvě zbývající jsou spíše kosmetického charakteru. K záměru výstavby rozhledny byla v roce 2013 v Polsku zpracována analýza možných vlivů na předměty ochrany Natura 2000, ta ovšem zcela nedůvěryhodně vyhodnotila a podcenila předpokládaný vývoj návštěvnosti a související dopady tak, aby závěr analýzy výstavbu umožnil,“ uvedly ekologické organizace. Správa CHKO Jeseníky, pod niž oblast Králického Sněžníku spadá, vydala v lednu 2014 stanovisko, ve kterém si vymínila, že přeprava stavebního materiálu bude zajišťována vrtulníkem bez nutnosti přistávání.

„V roce 2020 se tedy buduje 34 metrů vysoká nová dominanta na základě zastaralého a netransparentního schvalovacího procesu, který probíhal v letech 2013 a 2014 a opíral se o nekvalitní zprávu o posouzení vlivů na životní prostředí. Ekologické organizace upozorňují na to, že přestože jde o evropsky mimořádné území, neproběhla žádná veřejná diskuse k tématu a vše se odehrálo za zavřenými dveřmi a od stolu,“ dodalo Hnutí Duha.

Foto: Marek Stránský, wikimedia

Pohled na masiv Králického Sněžníku z Hory Matky Boží nad městem Králíky.

Ministerstvo životního prostředí uvedlo, že v září 2013 ho polská strana informovala o ukončení procesu EIA v mezistátním kontextu. Důvodem byla změna záměru ze strany oznamovatele, kdy upravený záměr představoval již pouze výstavbu jednoduché rozhledny, ochranného zábradlí podél hranic pozemku, na kterém bude umístěna rozhledna, a ohrazení turistické stezky, a to bez vybudování další budovy, bez doprovodné infrastruktury, telekomunikačního kanálu a bez sociálního zařízení a servisního zázemí. „Ministerstvo proto muselo akceptovat ukončení mezistátního procesu EIA, přesto však požadovalo, aby polská strana zohlednila v rámci realizace záměru tři podmínky stanovené Správou CHKO Jeseníky,“ uvedla Dominika Pospíšilová z tiskového oddělení.

Ministerstvo bylo rovněž informováno, že se na rozhlednu vztahovalo polské zvláštní řízení kvůli posouzení vlivů na území Natura 2000. Na základě podnětů veřejnosti se obrátilo letos v červnu na polskou stranu s dotazem, zda došlo k nějaké změně záměru oproti poslední verzi. Podle informací polské strany se nic takového nestalo, záměr nevyžaduje proces EIA ani podle české a polské legislativy, proto je platné i polské stavební povolení včetně podmínek stanovených českou stranou. Kdyby se tak stalo, ministerstvo by požadovalo po polské straně provedení nového mezistátního procesu EIA. „V případě zjištění porušení platných evropských právních předpisů požádá ministerstvo o pomoc rovněž Evropskou komisi,“ uvedla Pospíšilová.

V oblasti Králického Sněžníku se v posledních letech výrazně zvýšil turistický ruch. V Dolní Moravě vybudovala společnost Sněžník velký skiareál, jehož součástí je i Stezka v oblacích s roční návštěvností kolem 180 000 lidí, podobný areál roste také v blízkých Hynčicích pod Sušinou na Šumpersku.

„Vybudováním rozhledny a jejím provozováním dojde k výraznému nárůstu počtu turistů na vrcholu hory s mnoha negativními dopady v prostředí unikátního ekosystému alpínského bezlesí,“ varovalo Hnutí Duha.

Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické, dodal: „Vysokohorská příroda je u nás vystavena enormnímu tlaku turismu a postupně mizí i následkem změny klimatu. Její zbytky, tyto perly naší přírody, je třeba důsledně chránit, aby mohly sloužit k poznání a poučení. Jen hlupák je bude proměňovat v turistické lunaparky.“

„Všude čteme o tom, jak je horská příroda u nás přetížena a ničena turismem. Paradoxně jedno z posledních nepoškozených míst v našich horách se nyní ničí nesmyslnou výstavbou a pak jej zaplaví davy turistů. Je to příklad perverzní – špinavé dotace, kdy za veřejné peníze vzniká stavba, která upřednostňuje byznys nad zachováním vzácné a čisté horské přírody,“ připojil se Ondřej Bačík, předseda Společnosti přátel Jeseníků.

A podle Anety Kohoutové, chalupářky z Dolní Moravy byl „Králičák vždycky všeobjímajícím vrcholem, který dohlížel na Dolní Moravu. Dominantou, která korunovala celé údolí. Nerozumím snaze narušit tohle unikátní horské panoráma rozhlednou, která degraduje neporušenou horskou krajinu na pouhou komoditu turistického průmyslu“.

Původní vyhlídková věž na Králickém Sněžníku byla zbourána v roce 1973. Nyní se staví nová, více než 30 metrů vysoká. Konstrukce má být tvořena ve spodní části betonem s kamenným obložením, vršek věže bude z velké části prosklený. Ekologické organizace tvrdí, že přestože jde o evropsky mimořádné území, neuskutečnila se žádná veřejná diskuse k tématu a vše se odehrálo za zavřenými dveřmi a od stolu.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované