Hlavní obsah

Evropská komise

Článek

Evropská komise je výkonným orgánem Evropské unie zřízeným v roce 1958. Sídlí v Bruselu v Belgii.

Volby do Evropského parlamentu 2024

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let. První přímé volby do Evropského parlamentu proběhly v červnu roku 1979, další proběhnou v termínu 7. - 8. června 2024.

Co je Evropská komise?

Je jednou ze čtyř základních institucí EU. Zastupuje primárně zájmy celé Evropské unie, nikoli členských států jako jednotlivců. Má legislativní, výkonnou i kontrolní pravomoc.

Co Evropská komise dělá?

  • navrhuje nové právní předpisy
  • řídí politiky EU a přiděluje finanční prostředky EU
  • prosazuje právo EU
  • reprezentuje EU na mezinárodní scéně

Složení a členové Evropské komise

Politické vedení Evropské komise zajišťuje 27 komisařů a komisařek, z každé země jeden zástupce a vše pod vedením předsedkyně. Ta rozhoduje zároveň o tom, kdo z komisařů či komisařek odpovídá za kterou politickou oblast. Předsedkyní je Ursula von der Leyenová z Německa.

Za Českou republiku je v Evropské komisi Věra Jourová, která řídí činnost Komise týkající se hodnot a transparentnosti a dodržování zásad právního státu, zároveň zastává post jednoho z místopředsedů.

Současná Evropská komise zahájila svou činnost 1. listopadu 2019 a skončí jim 31. října 2024. Funkční období má tedy trvání 5 let.

Jmenování předsedy a výběr členů

Kandidát na post předsedy nebo předsedkyně je navržen vedoucími představiteli členských států v Evropské radě s přihlédnutím k výsledkům voleb. Ke zvolení potřebuje kandidát získat podporu většiny poslanců Evropského parlamentu.

Na základě návrhů si nově zvolený předseda či předsedkyně vybere z členských zemí EU kandidáty na komisaře. Písemný seznam musí schválit vedoucí představitelé členských států v Evropské radě. Každý vystoupí před Evropským parlamentem, ten následně hlasuje o přijetí všech kandidátů najednou jako týmu. Jmenováni jsou pak Evropskou radou.

Články k tématu