Hlavní obsah

Zpráva od nejvyššího žalobce: Čapí hnízdo zatajilo podstatnou věc o Agrofertu

Foto: Profimedia.cz, Seznam Zprávy

Andrej Babiš je od prosince znovu stíhaný pro dotační podvod. Se sazbou až osm let vězení.

Reklama

7. 1. 2020 8:00

Čapímu hnízdu ručil za půjčku 386 milionů Babišův Agrofert. Ale dotačním úředníkům to v roce 2008 farma nepřiznala. Obávala se, že by jinak nedostala evropské peníze pro malé podniky?

Článek

Psalo se září roku 2008 a společnost Farma Čapí hnízdo žádala o 50 milionů evropských dotací – na dnes proslulý projekt kongresového a hotelového centra nedaleko Prahy.

Kvůli téhle dotaci hrozí premiérovi Andreji Babišovi (ANO) soud a až osm let vězení.

Středočeský dotační úřad tehdy chtěl po Čapím hnízdu doložit, jak bude skoro půlmiliardový záměr financovaný. Aby se nestalo, že jeho investorům dojdou peníze a podpora určená malým a středním podnikům přijde vniveč.

Farma sice po urgenci poskytla úředníkům úvěrovou část smlouvy dokládající, že si pomůže penězi od banky. Ale chyběla důležitá část, že za úvěr ve výši 360 milionů ručí bohatá společnost Agrofert patřící právě Andreji Babišovi.

Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana – jak ukazuje písemné rozhodnutí ze začátku prosince o znovuobnovení Babišova stíhání – je to jedna z důležitých indicií, že se dnešní premiér mohl podílet na dotačním podvodu.

Pozor – může to být důležitý důkaz

Proč jde o nepřehlédnutelný důkaz: podstatou kauzy je, že Babiš a jeho spolupracovníci účelově vytvořili firmu Čapí hnízdo, s pomocí anonymních akcií předstírali, že jde o malou, nezávislou společnost, která potřebuje evropské peníze.

Když padesátimilionovou dotaci získala a areál u Benešova dostavěla, přešla do vlastnictví Agrofertu.

Státní zástupce Jaroslav Šaroch, který vyšetřování případu vedl, v srpnu rozhodl, že šlo o hraniční a účelovou operaci. Ale že není trestná.

Jenže nejvyšší státní zástupce Zeman v 63stránkovém rozhodnutí – kromě dalších důkazů – upozorňuje právě na zatajení detailů o úvěru, přestože je dotační úřad požadoval.

Seznam toto rozhodnutí získal už před Vánocemi podle informačního zákona.

„Z postupu zástupce žadatele o dotaci je patrné, že neuvedením účasti společnosti Agrofert na financování projektu Farma Čapí hnízdo formou ručení za úvěr poskytnutý bankou HSBC fakticky došlo ke znemožnění zjištění a přezkoumání takových znaků materiální stránky definice malých a středních podniků,“ napsal nejvyšší státní zástupce Zeman do rozhodnutí o obnoveném stíhání Andreje Babiše.

Obchodní tajemství, tvrdila obhajoba

Neboli: kdyby dotační úředníci dostali celou smlouvu, mohli by pojmout podezření, jestli je farma opravdu malým podnikem, který potřebuje podporu. Protože není obvyklé, aby nově založené firmě „z ulice“ poskytla banka stamilionový úvěr – a aby ho navíc zajistil Agrofert, největší zemědělsko-chemická firma v zemi.

Foto: Vojtěch Blažek

Začátkem prosince nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman rozhodl, že stíhání premiéra Andreje Babiše bude pokračovat.

Jsou možné dvě varianty – obě má teď dozorující žalobce Šaroch znovu prověřit, protože nejvyšší státní zástupce Zeman mu v rozhodnutí vytýká v tomhle směru chyby.

„Nebyl blíže zkoumán a vyhodnocen důvod tohoto postupu, tedy zda se skutečně mohlo jednat (zatajení kompletního znění úvěrové smlouvy) o snahu zástupců společnosti Farma Čapí hnízdo zabránit vyzrazení konkrétního obchodního tajemství, jak tvrdí obhajoba,“ naznačil Zeman.

Nebo druhá možnost: jestli podmínky úvěru farma nezatajila schválně – protože si aktéři, tedy Babiš a jeho lidé, byli vědomi, že tehdy balancovali na hraně dotačních pravidel.

„A jejich jednání bylo vedeno snahou účelově a cíleně neuvést řídícímu orgánu skutečnosti osvědčující přístup společnosti Farma Čapí hnízdo k finančním zdrojům prostřednictvím propojení se společností Agrofert,“ nastínil Zeman další variantu.

Ostatně už předloni vyšetřovatelé Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) obecně popsali totéž.

„Zástupci příjemce dotace pro projekt poskytli nepravdivé informace a zatajili důležité informace před řídícím úřadem operačního programu, když podali svoji projektovou žádost a podepsali smlouvu o dotaci. Zatajené informace prokazují, že se příjemce nepotýkal se znevýhodněními, která jsou typická pro malé a střední podniky, a proto má Evropská komise právo v souladu s platnou legislativou takovému příjemci poskytnutí finanční podpory odmítnout,“ stojí ve zprávě OLAFu, jejíž závěr zněl, že dotace neměla být nikdy vyplacena.

Potřebovali 50 milionů?

Původně byli v kauze obviněni Andrej Babiš, jeho syn a dcera, manželka Monika Babišová, její bratr Martin Herodes a tři manažeři Agrofertu.

Po prosincovém Zemanově přezkoumání kauzy jsou stíháni už jen Babiš a Jana Mayerová, manažerka, která měla získání dotace na starosti. Podle Zemana nejsou důkazy, že ostatní aktéři věděli o tom, že se mohou podílet na dotačním podvodu.

Dozorující žalobce Šaroch musí podle Zemanova rozhodnutí opatřit další důkazy a znovu se zabývat tím, jak úzce bylo Čapí hnízdo ještě v dalších ohledech napojeno na Agrofert. Například pokud se jedná už o zmíněné členy Babišovy rodiny, kteří firmu vlastnili.

Agrofert také farmě poskytl pozemky na stavbu centra.

Takže i v tomhle světle má žalobce Šaroch, jak nařídil nejvyšší státní zástupce, opětovně vyhodnotit, jestli vůbec Farma Čapí hnízdo veřejnou dotační podporu potřebovala. Podle dotačních pravidel totiž peníze náleží jen podnikům, které jsou na trhu znevýhodněné – chtěly by se rozvíjet, ale kvůli silnější konkurenci a opatrnosti bank nedosáhnou na úvěry.

Reklama

Doporučované