Hlavní obsah
Vratislav Filler
Dopravní expert spolku Auto*Mat

Dopravní expert, od roku 2010 působí ve spolku Auto*Mat. Zde se dlouhodobě zabývá cyklodopravou a velkými dopravními stavbami a řešením dopravy ve vztahu k územnímu rozvoji. Je členem komise pražského magistrátu pro cyklistickou dopravu. Kromě dopravy se odborně zabývá také kosmickou geodézií - pracuje na částečný úvazek ve Výzkumném ústavu geodetickém, topografickém a kartografickém.