Hlavní obsah

Arenbergerův byznys prověřuje etická komise univerzity

Foto: vláda.cz

Petr Arenberger.

Reklama

23. 8. 2021 10:34

Ředitele vinohradské nemocnice a bývalého ministra zdravotnictví Petra Arenbergera prověřuje etická komise Univerzity Karlovy. Řeší jeho byznys s klinickými studiemi i pronájem jeho majetku nemocnici.

Článek

Kauzy bývalého ministra zdravotnictví za ANO a ředitele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petra Arenbergera řeší akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Děkan fakulty pak případ předal jako podnět i etické komisi univerzity.

Jde o reakci na kauzy, které letos v květnu důkladně popsaly Seznam Zprávy. Arenberger nevykázal v majetkových přiznáních miliony korun, které inkasoval za klinické studie ve své soukromé ordinaci, nebo nemocničnímu archivu pronajímal jednu ze svých mnoha nemovitostí.

Na zasedání akademického senátu a podnět etické komisi upozornil Deník N. „Akademický senát 3. lékařské fakulty UK bere vážně podněty vznesené k osobě pana prof. MUDr. Petra Arenbergera, DrSc., týkající se možného střetu zájmů ve věci správy veřejného majetku, vyvádění klinických hodnocení z fakultní nemocnice do vlastní praxe a možných pochybení při dodržení správné klinické praxe při vedení klinických hodnocení,“ cituje deník text, s nímž souhlasilo dvacet ze sedmadvaceti přítomných členů.

Senát uvedl, že ctí presumpci neviny, jednání svolal z důvodu snahy o udržení dobré pověsti fakulty. Jednání etické komise je neveřejné. Výsledné stanovisko má být později v anonymizované podobě zveřejněné na webu univerzity. Arenberger se k zasedání nevyjádřil, od konce v křesle ministra zdravotnictví s novináři příliš nekomunikuje.

Klinické studie, kterými se teď zabývají fakultní orgány, Arenberger prováděl ve svém soukromém sanatoriu. Sanatorium se v posledních třech letech zapojilo do 38 studií, firmy platí 150 až 200 tisíc korun za jednoho pacienta.

Arenberger jako člen vedení fakultní nemocnice musí pravidelně podávat majetková přiznání. V nich však tyto příjmy neuvedl. Klinické studie prováděl v zařízení, jež oficiálně poskytuje kosmetické služby. Jeho sanatorium navíc začalo zvýšené počty studií dělat poté, co se stal ředitelem vinohradské nemocnice. Té za poslední tři roky podobné studie naopak začaly ubývat.

Další Arenbergerovou kauzou byl pronájem objektů v Netřebi na Mělnicku vinohradské nemocnici. Ta je využívala jako archiv. Uzavření smlouvy s vlastní nemocnicí bylo jedním z důvodů, proč po několika týdnech ministrování skončil.

Nemovitost pronajímal od roku 2013, kdy v nemocnici působil jako náměstek ředitele. Ročně si na nájemném přišel na více než milion korun. Arenbergerův nástupce Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že nemocnice pronájem ukončí.

Reklama

Doporučované