Hlavní obsah

Přehledně: Z čeho se skládají nabídky elektřiny a jak je číst?

Foto: Shutterstock.com/Lisa-S

Ilustrační foto.

Reklama

5. 8. 2021 11:16

Také vám přišla nabídka na novou cenu elektřiny? Je pro vás složité se v ní vyznat? SZ Byznys nabízí přehled toho, jak nové nabídky číst.

Článek

Cena elektřiny posledních několik měsíců vytrvale roste. Navyšuje se její cena na burzách, což se výrazně projevuje v koncové ceně, kterou zákazníci platí. Navíc podobný trend má v dalších měsících pokračovat.

Možná se vám také stalo, že vám do schránky přišla nabídka na nové ceny. Distributoři a obchodníci sice častokrát ujišťují, že navýšení bude naprosto minimální, opak však může být pravdou. Jak se v nových nabídkách vyznat?

Celková částka, kterou za elektřinu platíte, se skládá zhruba ze dvou polovin. Konkrétně z regulované a neregulované části.

Regulovaná část

Výše poplatků za regulovanou část je dána pro celé Česko. Distributoři jsou také určeni, záleží na tom, kde elektřinu odebíráte. Většinu území pokrývá ČEZ Distribuce, část také PREdistribuce a EG.D (bývalý E.ON). V roce 2021 tvoří regulovaná část 52 procent celkové ceny za elektřinu. Skládá se z několika složek.

Platíte v ní takzvaný distribuční poplatek, který zahrnuje odebrané množství elektřiny ve vysokém a nízkém tarifu. Hradíte každou megawatthodinu. Dále jsou v této části zahrnuty poplatky za služby regulátora trhu, podpora výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a systémové služby.

Do regulované části patří také platby za jistič neboli měsíční poplatky za rezervovaný příkon. Čím větší jistič, tím větší příkon a tím vyšší cena. Tady se ceny jednotlivých distributorů mohou lišit. Počítat je nutné také s daní z elektřiny.

Jak už jsme však zmiňovali výše, regulovanou cenu přechodem k jinému obchodníkovi neovlivníte. Určuje ji distributor.

Neregulovaná část

Druhou polovinu vašeho vyúčtování tvoří poplatky, které už si stanovují obchodníci sami. Platíte v ní dvě části: platbu za odebranou energii a měsíční paušál.

První jmenovanou obchodníci vyjadřují většinou buď v kilowatthodinách (kWh), nebo nejčastěji v megawatthodinách (MWh). Platíte v ní za opravdovou spotřebu silové elektřiny. V rámci plateb za odebranou energii můžete mít dvě sazby. Buď jednotarifní (pokud elektřinu používáte jen na svícení a provoz běžných spotřebičů), ve které odebíráte elektřinu po celý den za stejnou cenu, nebo sazbu dvoutarifní.

Tu můžete dostat, pokud elektřinou i topíte nebo ohříváte vodu. V tom případě platíte vysoký a nízký tarif, který čerpáte po část dne.

Měsíční paušál si pak obchodníci účtují za zákaznický servis, fakturaci a podobně. Platíte ho i v případě, že zrovna žádnou elektřinu neodebíráte.

Celková cena

Uvedli jsme tedy, z čeho se skládá celková cena. Právě proto je faktura za elektřinu tak složitá. Pojďme se nyní podívat na to, jakou konkrétní nabídku jste mohli dostat.

Sazby a tarify

Pokud vám přijde nabídka na nové ceny za elektřinu, najdete na nich kódy jednotlivých sazeb. Následující přehled vám pomůže se v nich vyznat.

Jednotarifní sazby

  • D01d: vhodná pro domácnosti s velmi malou spotřebou, chaty, garáže. Má vyšší cenu za spotřebovanou energii, naopak menší měsíční poplatky.
  • D02d: je vhodná pro domácnosti se středně vysokou spotřebou.

Dvoutarifní sazby

  • D25d: sazba pro domácnosti, které používají elektřinu pro ohřev vody přes elektrický bojler.
  • D26d: využijete ji, pokud topíte akumulačním topením.
  • D27d: parkujete v garáži elektromobil? Pak je tento tarif přesně pro vás.
  • D35d: je určená pro domácnosti, které používají smíšené elektrické spotřebiče pro vytápění objektu. Pozor, tuto sazbu musíte mít sjednanou už z dřívějška, konkrétně nejdéle do 1. dubna 2017. Pokud vám byla do té doby přiznána, můžete ji používat i nadále.
  • D45d: je vhodná pro domácnosti, které využívají přímotopné elektrické spotřebiče pro vytápění domu. Platí stejná časová podmínka jako u D35d.
  • D56d: pro domácnosti vytápějící tepelným čerpadlem. Platí stejná časová podmínka jako u D35d a D45d.
  • D57d: je určená pro domácnosti, které obecně používají k vytápění elektřinu (elektrické topení, tepelné čerpadlo, podlahové vytápění apod.).
  • D61d: ideální pro chaty a chalupy. Od pátku 12:00 do neděle 22:00 je totiž odběr v levnějším tarifu.

Konkrétní nabídka pak může vypadat nějak takto:

Foto: Seznam Zprávy

Ilustrační nabídka cen elektřiny.

Jak vidíte, nejdůležitější je tarif, který zrovna využíváte. Od něj se odvíjí všechny další ceny a poplatky.

Podstatný je pak také rozvod, který v domácnosti máte (nejčastěji jednofázový 1 × 25 A nebo třífázový rozvod 3 × 25 A).

Dávejte také pozor na uvedené částky, častokrát jsou uvedeny bez DPH velkým a s DPH malým písmem.

Reklama

Doporučované