Hlavní obsah

Budoucnost důchodů: jak chce vláda změnit výměru a výpočet penzí

Foto: Profimedia.cz

V budoucnu se může výpočet důchodů změnit. Nejchudším by se přidalo. Společný vyměřovací základ manželů bude nejspíš pouze dobrovolný. (Ilustrační snímek.)

Reklama

4. 7. 8:15

Přepracovat výpočet důchodů, aby chudší senioři nekončili na dávkách, nebo dobrovolný společný vyměřovací základ manželů. Poradní tým pro důchodovou komisi se propracovává ke změnám s větším dopadem, vysvětluje náměstkyně.

Článek

„Od dílčích změn se posouváme k těm zásadním,“ říká náměstkyně ministra práce a sociálních věcí Iva Merhautová a jedna z členek poradního týmu ministra Mariana Jurečky pro důchodovou reformu.

Po prázdninách by měl tým začít projednávat mimo jiné změny ve výpočtu důchodů. Zvýšit by se měla základní část, snížit naopak zásluhová, tedy kolik peněz dostanou lidé za odvody do sociálního systému. Na svém červnovém jednání poradní tým došel ke shodě, že bude potřeba posílit motivaci lidí, aby si začali více odkládat finance na stáří, a to od mladšího věku.

Na kterou hlavní změnu důchodového systému se nyní soustředíte?

V současné době máme základní výměru důchodu a solidární výměru důchodu. Základní výměra se pohybuje kolem čtyř tisíc korun, což není příliš vysoká částka.

Myšlenky jdou tím směrem, že lidé, kteří mají úplně nejnižší důchody, se stávají pravděpodobně účastníky nějakého dávkového systému. Tedy pomoci v hmotné nouzi nebo státní sociální podpory, třeba příspěvku na bydlení. Tím, že navýšíme základní výměru – minulá důchodová komise ji nazývala solidárním důchodem, tak snížíme závislost na dávkovém systému.

Zároveň hlavní nosná myšlenka je, že pokud by se důchody měnily, tak by to nemělo mít negativní dopad na lidi, kteří už mají vyměřené starobní důchody. Pokud bychom šli touto cestou, tak se logicky musí snížit ta zásluhová část, která se dnes počítá. Protože zachování obojího, na to pojistné nestačí a rozpočet by to nedokázal dokrýt.

Bavíme se tedy o možnosti zvýšit základní výměru a naopak ubrat peníze z té složky, která vychází z odvedených peněz na sociální pojištění?

Máme poměrně dobře nastavenou složku solidární a zásluhovou. Do budoucna ale bude pravděpodobně potřeba zohledňovat, že část lidí si prakticky není schopna ukládat peníze na stáří, a tudíž jim bude stát muset více pomoct právě v podobě základního nebo solidárního důchodu.

A naopak lidé, kteří si mohou finanční prostředky zhodnotit a smysluplně ukládat, tak těm potom můžeme snížit zásluhovou procentní částku, kterou mají v závislosti na tom, jak vysoké pojistné platí.

O kolik by se tedy mohla zvýšit základní výměra?

Myšlenka je, že bude vyšší než teď. Minulá důchodová komise hovořila o částce někde okolo deseti tisíc korun. To znamená, že by se zvedala ze čtyř na deset tisíc korun. O zvýšení se ale bude teprve diskutovat.

Zvýšení na deset tisíc by ale celkově mohlo znamenat i větší zátěž pro stát, ne?

Musí se právě snížit zásluhová část. Není to o tom, že snížíme zásluhy za děti, my bychom snížili zásluhu za odvedené pojistné a za vyšší příjmy. S tím, že lidi, co mají vyšší příjmy anebo nemají děti, tak mají větší prostor pro soukromé úspory.

Znamená to, že současný systém se stává nevyváženým?

Byl nastavený v nějaké době s výhledem na určitý počet seniorské populace a teď víme, že se počet seniorů bude poměrně dramaticky navyšovat. Musíme proto vybalancovat zásluhovou a solidární složku.

Nemyslíme, že je to teď vysloveně špatně, ale pokud s tím teď nic neuděláme, tak výhledově by důchodový systém první pilíř neufinancoval, pokud bychom nechali stávají pravidla.

Jednou z výhod změny by bylo, že by senioři méně čerpali další dávky?

Částečně asi ano. Kdybychom teď na toto téma udělali analýzu, tak bude vypovídající jen z části, protože náklady na energie a na bydlení dramaticky rostou.

Může to být způsob, jak lidi udržet v nějaké příjmové hladině, aby nám nespadli do chudoby.

V jakém časovém horizontu se tato změna bude řešit?

V průběhu léta a prázdnin lidé na ministerstvu připraví podklady a v září by se to mělo začít diskutovat.

Takže reálné je, že změna začne platit ještě za této vlády?

Určitě k tomu směřujeme.

V rámci programového prohlášení vlády je i zavedení společného vyměřovacího základu manželů. Pracuje se na této myšlence?

Už v minulých obdobích o tom komise jednaly a naráželo se na nejrůznější komplikace. Ideální by bylo, aby spolu manželé prožili celý život, ale máme spoustu rozvedených párů a nesezdaných párů a podobně. Sestavit ten systém není jednoduché. Určitě bychom to navrhovali na bázi dobrovolnosti. Dobrovolnost je asi jediná možnost, jak to řešit.

Chystáte se měnit i vdovské a vdovecké důchody?

Máme to v programovém prohlášení vlády a je to otázka veřejných financí. Uvažovali jsme o navýšení koeficientu pro pozůstalostní důchody, nebo prodloužení z jednoho na dva roky pobírání u lidí, kdy je situace postihne ještě v produktivním věku. Je to všechno věcí diskuze.

Sdílejte článek

Reklama

Doporučované