Hlavní obsah

Kritizoval konzervativce. „Je v tom tlak biskupů,“ říká o vyhazovu kněz Petráček

Foto: facebookový profil Tomáše Petráčka

Kněz a historik Tomáš Petráček.

Reklama

22. 8. 16:40
aktualizováno • 22. 8. 16:57

Historik a kněz Tomáš Petráček v říjnu skončí na Teologické fakultě Univerzity Karlovy. Podle děkanátu kvůli nadbytečnosti. On ve svém konci vidí tlak biskupů kvůli jeho liberálním názorům.

Článek

Kněz, teolog a církevní historik Tomáš Petráček patří v české katolické církvi k osobnostem, které zastávají spíše liberální názory a nemají problém zkritizovat své kolegy.

Je jedním ze skoro dvou desítek duchovních, kteří letos v létě vyzvali vládu k ukončení spolupráce s konzervativní Aliancí pro rodinu a jejímu odvolání ze struktur státu. Následně v některých rozhovorech i podpořil manželství pro všechny a o Alianci pro rodinu řekl, že se soustředí jen na patriarchální obraz světa z 19. století a za křesťanství se spíše schovávají.

Nyní mu byl po osmnácti letech ukončen pracovní poměr na Teologické fakultě Univerzity Karlovy, oficiálně z ekonomických důvodů a z důvodu nadbytečnosti. Petráček však za nuceným odchodem vidí tlak Biskupské konference, která s některými jeho názory nesouhlasí. Zastal se ho i katolický kněz a teolog Tomáš Halík. Informaci jako první přinesl Deník N.

Děkan fakulty Vojtěch Novotný deníku řekl, že jde o standardní pracovněprávní záležitost, kterou běžně nekomentuje, protože se jedná o zaměstnance fakulty. „Cílem je efektivizace hospodaření fakulty,“ řekl serveru.

Oficiální reakce vedení fakulty

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy nekomentuje do médií či na sociální sítě pracovněprávní záležitosti svých zaměstnanců. Prof. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D. tak učinil sám. K jeho vyjádřením připojujeme krátké stanovisko: Jediným důvodem, kvůli němuž s ním byl ukončen pracovní poměr podle § 52 písm. c) zákoníku práce, je potřeba vyšší efektivity hospodaření i působení fakulty. Stav úvazků se nyní snižuje o 2,5, na prof. Petráčka z toho připadá pětina. Snižujeme také počet zaměstnanců na DPP a lépe rozdělujeme výuku i další agendy. Činností, jimž se prof. Petráček na Katolické teologické fakultě věnoval, se ujmou stávající zaměstnanci. Jiné interpretace důvodů propuštění se nezakládají na faktech a nejsou pravdivé.

děkan Vojtěch Novotný

Nebylo by to poprvé, kdy se Petráček dostal kvůli svým liberálnějším názorům do konfliktu s konzervativními nadřízenými. Před pěti lety zkritizoval tehdejšího probošta hradní kapituly Petra Piťhu za jeho kázání proti Istanbulské úmluvě, v níž probošt strašil odebíráním dětí nebo prohlášením homosexuálů za nadřazenou kastu. Tehdy byl Petráček za svoji kritiku pokárán kardinálem Dominikem Dukou a přišel také o místo kanovníka v hradní kapitule.

Jakým způsobem jste se o svém konci na fakultě dozvěděl?

Byl jsem pozván na neodkladné pracovní jednání s děkanem a tam seděli děkan fakulty a ekonomka a po asi sedmiminutové litanii o tom, jak je špatná ekonomická situace a že jsou nutné úspory, kde zazněly i informace, které ani nebyly pravdivé - jako že učím jen jeden povinný předmět a podobně, mi bylo oznámeno, že mi bude ukončena pracovní smlouva z důvodu nadbytečnosti. V tu chvíli mě zajímalo nejvíc, jak to bude s doktorandy, jestli, jak je zvykem na každé normální fakultě, mi bude umožněno dokončit jejich doktorská studia jako školitel.

To vám ale umožněno nebylo…

Tam z toho bylo patrné, že to je vedené nějakou silnou osobní záští a mstivostí, protože mně bylo řečeno, že ne, že to není možné a že doktorandi buď skončí, a pokud budou chtít pokračovat, tak jim bude přidělen jiný školitel. To je silně nestandardní. A ještě navíc asi dvě hodiny poté, aniž bych já měl šanci jim to sdělit, tak dostali e-mail od proděkana pro vědu, ve kterém jim sdělovali, že ze závažných důvodů mi bude ukončena pracovní smlouva a že přestanu být jejich školitelem k 31. říjnu. Což je vzhledem k tomu, že dva z nich by měli končit v prosinci a další dva do konce akademického roku, hodně nestandardní i z hlediska nějaké elementární univerzitní etiky.

To je hodně šokující, protože každá univerzita, každá fakulta si doktorandy hýčká jako tu svoji nejcennější složku. A tady jim prostě pošlou mail, ve kterém je de facto vybídnou, ať to zabalí, anebo ať se smíří s tím, že jim přidělí někoho jiného. Vůči těm studentům je to prostě úplně absurdní chování.

Budete nastalou situaci řešit s právníkem?

Teď je to hodně čerstvé, ale chtěl bych minimálně řešit tu situaci okolo doktorandů. Myslím, že to je téma pro vedení Univerzity Karlovy i pro univerzitní odbory. Na Christnetu už vyšel článek, ve které mluví předsedkyně odborů, jak byla manipulovaná ze strany vedení fakulty, aby podepsala nějaký pseudodokument o tom, že s tím odbory souhlasí.

Protože z hlediska pracovně-právního, oni by vlastně neměli propouštět takhle náhle a vlastně bezdůvodně po osmnácti letech z důvodu nadbytečnosti, bez souhlasu nebo bez konzultace s odbory. Tak si to takovým velmi problematickým způsobem obstarali.

Podle Christnetu vedení fakulty tlačilo na odbory

Křesťanský magazín Christnet.eu oslovil předsedkyni odborové organizace na KTF Michaelu Falátkovou, která podle serveru projednání výpovědi s vedením fakulty označila za značně nestandardní, během něhož ji děkan fakulty Vojtěch Novotný měl nutit podepsat předem připravený dvoustránkový zápis o projednání. Falátková nakonec zápis podle Christnetu podepsala jen s připsaným dodatkem, že nemůže zaujmout stanovisko za odbory.

Zdroj: Christnet.eu

Padlo na tom sezení, že důvodem jsou i vaše názory, třeba nedávné podepsání výzvy proti Alianci pro rodinu?

Ne, to samozřejmě ne, protože oni jsou si zase vědomi toho, že to je tenký led, takže do toho se nepouštěli. Ale v minulých letech mi děkan opakovaně sděloval, že je na něj vytvářen velký tlak ze strany některých členů Biskupské konference a dalších, aby mně byl ukončený pracovní poměr na fakultě. Nakolik to je pravda, nejsem schopný posoudit, ale je to možné.

Učíte i jinde, třeba na univerzitě v Hradci Králové. Může se tam podle vás situace opakovat?

Toto je naštěstí zcela laická veřejná pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, takže tam naštěstí tyto tlaky nedolehnou, myslím.

V Hradci Králové působíte také jako akademický kaplan a vikář. Postavil se za vás tamní biskup Jan Vokál?

Zatím se k tomu nijak nevyjadřoval ani jsme spolu o tom nemluvili. Takže tam zatím žádná komunikace neproběhla žádným směrem.

A v minulosti vás za vaše názory káral?

Mluvili jsme o tom spolu a vyjasňovali jsme si, proč jsem některé ty věci veřejně komunikoval a on má vysvětlení přijal. Hradecký biskup jednak není takový kulturní válečník jako bývalý arcibiskup Duka, a jednak je právník a ví, že všechny věci, o kterých se mluví, nebo které se diskutují, jsou otázky, ve kterých můžete mít legitimně odlišný názor a nemusíte hájit nějakou aktuální linii České biskupské konference. Nejsou to nějaké podstatné věroučné otázky, ve kterých by byl kněz vázaný povinným souhlasem.

Kdo je Tomáš Petráček

Jednapadesátiletý katolický kněz, historik a teolog. Působí jako akademický kaplan Univerzity v Hradci Králové a také jako vikář hradeckého kostela Nanebevzetí panny Marie. Na Pedagogické fakultě UHK působí jako vedoucí katedry Kulturních a náboženských studií. V roce 2019 byl jmenován profesorem. V minulosti hrál jako útočník v Křesťanské amatérské hokejové lize.

V roce 2018 ho napomenul tehdejší arcibiskup Dominik Duka za to, že Petráček kritizoval skandální kázání Petra Piťhy, které pronesl při příležitosti svátku svatého Václava v září 2018. Ten tehdy varoval před přijetím Istanbulské úmluvy alarmistickým způsobem, kdy hrozil odebíráním dětí nebo prohlášením homosexuálů za nadřazenou třídu. Odpůrcům zákonů Piťha hrozil i pracovními tábory.

Petráček tehdy jeho kázání v rozhovoru pro Hospodářské noviny označil za „agresivní bulvár a o církvi řekl, že by se neměla chovat jako „netolerantní sekta“. Duka ho o dva roky později odvolal z funkce sídelního kanovníka hradní kapituly.

Letos v létě byl jedním ze signatářů výzvy vládě k odvolání Aliance pro rodinu ze struktur státu, jejíž působení se podle signatářů neřídí náboženskými hodnotami. Cíle APH označili proti principům svobodného, demokratického státu. Petici podepsali duchovní napříč českými církvemi.

Petráčka se nyní po jeho konci na KTF zastal i kněz Tomáš Halík, který proti tomu podal „důrazný protest“. „Zažil jsem už komunistickou normalizaci na FF UK počátkem sedmdesátých let i klerikální normalizaci na KTF počátkem devadesátých let, jíž jsem byl jednou z obětí. Nedovedl jsem si představit, že se ještě dnes může na půdě univerzity něco podobného, co se dělo za obou ‚normalizací‘, opakovat,“ napsal Halík.

A neměla by takováhle pluralita názorů panovat i na té univerzitě?

No, tam by to naopak měla být laboratoř debaty. Tam by se naopak měly tyto věci svobodně diskutovat, jako to bylo i v tom ‚temném středověku‘. To bylo mnohem svobodnější. Oni vám budou tvrdit, že to je z nějakých úsporných důvodů, což je směšné, protože vzhledem k výši úvazku a finančních nákladů, tak jenom ty peníze, které dostávala fakulta na doktorandy, jsou větší finanční přínos než náklady na můj částečný úvazek.

Máte už nějaké nabídky na nějaké jiné univerzity?

Ne, nic nehledám, protože já se cítím vytížen mnoha dalšími aktivitami, kterým se věnuju, jak po církevní linii, tak po akademické a vědecké. Mě to nějak existenčně neohrozí nebo, tam jde spíš o princip, hlavně vůči doktorandům, a o možnost normálně přednášet na církevní dějiny. V kuloárech se o tom mluvilo už nějakou dobu a mně chodily nabídky od různých děkanů, takže o to opravdu nemám strach. Profesorů zase není tolik, takže opravdu tu nejde o to, že bych skončil někde na dlažbě.

Ten hlavní problém je jednak v neférovosti přístupu - vůči mně, ale hlavně vůči těm studentům, a jednak v likvidování vnitřní debaty.

Aktualizovali jsme o oficiální vyjádření děkana Teologické fakulty UK Vojtěcha Novotného.

Reklama

Související témata:
Teologická fakulta

Doporučované